Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.9: Tổng hợp chính sách liên quan đến xăng sinh học E5

Bảng 3.9: Tổng hợp chính sách liên quan đến xăng sinh học E5

Tải bản đầy đủ - 0trang

Có thể thấy, đối với sản phẩm xăng sinh học E5, các cơng cụ chính sách đưa

vào sử dụng là tồn diện và có sự học hỏi từ kinh nghiệm các nước đi trước.

Nhà nước đã đưa ra lộ trình đối với việc đưa xăng E5 vào sử dụng với các cơng cụ

chính sách như cơng cụ kinh tế, cơng cụ hành chính và cơng cụ truyền thống.

Đối với cơng cụ kinh tế các cơng cụ cụ thể khuyến khích sử dụng xăng E5 bao

gồm: Quy định về mức thuế áp dụng đối với xăng sinh học trong đó khơng

đánh thuế phần nhiên liệu sinh học. Tuy nhiên với tỉ lệ 5% ethanol trong xăng

E5 thì phần thuế được giảm trừ so với xăng khống cũng là rất ít. Bên cạnh hỗ trợ

về thuế, Nhà nước có chính sách hỗ trợ về giá xăng E5 đối với người tiêu dùng.

Trong đó quy định mức giá xăng E5 thấp hơn xăng khống, còn mức chênh lệch

thì sẽ thay đổi tùy theo mỗi lần điều chỉnh giá xăng của Nhà nước.

Để tìm hiểu kỹ hơn hiệu quả của các cơng cụ chính sách của Nhà nước đối

với việc khuyến khích sử dụng xăng E5 và tìm ra giải pháp trong việc áp dụng các

cơng cụ kinh tế đối với chính sách này tác giả nghiên cứu cụ thể về trường hợp

thành phố Hà Nội ở phần tiếp theo.

3.2.2. Nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nội

Để mô tả thực trạng sử dụng, nhận thức và các yếu tố ảnh hưởng đến

việc chấp nhận sử dụng xăng sinh học E5 của người dân thành phố Hà Nội,

nghiên cứu đã tiến hành điều tra khảo sát 100 người tiêu dùng. 100 đối tượng

phỏng vấn được lựa chọn dựa trên phương pháp chọn mẫu ngâu nhiên giản đơn.

Người được hỏi ở độ tuổi từ 18 đến 70 và được lựa chọn ngẫu nhiên tại các địa

điểm gần khu vực cây xăng có bán xăng E5 và khu vực cây xăng chưa bán xăng E5

trên địa bàn 4 quận của thành phố Hà Nội gồm: Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy và Hà

Đơng. Bên cạnh số liệu điều tra, nghiên cứu còn sử dụng nguồn tài liệu thứ cấp từ

các bài báo công bố trên mạng internet về việc sử dụng xăng E5.

Câu hỏi nghiên cứu: Thực trạng sử dụng xăng sinh học của dân cư thành

phố Hà Nội như thế nào? Làm thế nào để người dân chấp nhận sử dụng xăng

sinh học thay thế hồn tồn xăng khống?

Giả thuyết nghiên cứu: Người tiêu dùng chưa chấp nhận sử dụng xăng sinh

111học do chưa tin tưởng vào chất lượng xăng và mức giá chênh lệch giữa xăng E5 và112xăng khoáng chưa tương xứng. Để thay đổi hành vi sử dụng xăng của người dân

cần tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về xăng sinh học và có sự tính

tốn về mức giá ưu đãi hợp lý hơn đối với xăng sinh học so với xăng khống.

Để phân tích hết các chiều cạnh của việc sử dụng xăng sinh học E5, nghiên

cứu sử dụng 5 biến số độc lập và 3 biến số phụ thuộc. Các biến số độc lập được

sử dụng trong quá trình phân tích gồm có: 1) Giới tính; 2) Tuổi; 3) Học vấn; và 4)

Thu nhập. Các biến số phụ thuộc được sử dụng để phân tích gồm có: 1) Thực

trạng sử dụng xăng; 2) Nhận thức về xăng sinh học E5; và 3) Giải pháp khuyến

khích sử dụng xăng sinh học E5.

Mẫu khảo sát 100 người tiêu dùng xăng, trong đó: phân theo giới tính

có 65% nữ giới và 35% nam giới; theo độ tuổi có 19% ở độ tuổi dưới 25 tuổi, 50%

ở độ tuổi từ 25-40 tuổi, 24% có độ tuổi từ 40-60 và 7% người trả lời trên 60 tuổi.

Cơ cấu mẫu theo trình độ học vấn gồm 18% có trình độ từ cấp 3 trở xuống, 66%

trình độ cao đẳng đại học và 16% ở trình độ trên đại học. Về thu nhập của người

trả lời tập trung nhiều nhất ở mức từ 4-7 triệu đồng/tháng với tỷ lệ 34%, thu nhập

từ 7-10 triệu đồng/tháng chiếm 22%, tiếp theo là 18% người có thu nhập từ

10-20 triệu đồng/tháng, 16% có thu nhập từ 2-4 triệu đồng/tháng, 6% thu

nhập dưới 2 triệu đồng/tháng và 4% có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng.

Thực trạng sử dụng xăng tại thành phố Hà Nội

Tại thời điểm khảo sát, năm 2017 trên thị trường có 3 loại xăng bao gồm

xăng Ron92, Ron95 và xăng E5. Trong đó đối với Ron92 và Ron95, các con số 95 và

92 là chỉ số Octane, hay khả năng chống kích nổ của xăng, chỉ số này càng

cao, khả năng chống kích nổ càng tốt. Vậy nên xăng Ron 95 là loại xăng cao cấp

hơn, khả năng chống kích nổ cao hơn và giúp động cơ hoạt động trơn tru

hơn. Xăng E5 là loại xăng mới được khuyên dùng để thay thế xăng Ron92 do

tạo ra mức khí thải độc hại thấp hơn, khơng chỉ thế còn tăng cơng suất động

cơ, giảm tiêu hao nhiên liệu.

Kết quả khảo sát cho thấy, loại xăng được sử dụng phổ biến nhất ở Hà Nội

là xăng Ron92 (chiếm tỉ lệ 72%), còn lại có 14% người tiêu dùng lựa chọn xăng

Ron95 và 14% người được hỏi cho rằng khơng để ý/ khơng quan tâm là mình dùng

113loại xăng nào. Mặc dù xăng E5 đã có mặt tại Hà Nội từ năm 2014 theo quy định,114tuy nhiên khơng có người tiêu dùng nào lựa chọn loại xăng này thường xuyên. Hầu

hết người lựa chọn xăng Ron95 cho rằng loại xăng này tốt cho động cơ của họ hơn

và 100% người tiêu dùng lựa chọn xăng Ron95 (14% của tổng thể) hài lòng về chất

lượng loại xăng này. Trong khi đó trong số 72% số người được hỏi lựa chọn xăng Ron

92, 65% hài lòng về chất lượng xăng, số còn lại là khơng hài lòng hoặc khơng quan

tâm lắm đến chất lượng. Điều này cũng phần nào cho thấy, một số người tiêu

dùng thường có thói quen khi đi đổ xăng khơng cần biết mình cần đổ loại xăng nào

tùy thuộc vào người bán xăng do họ cho rằng chất lượng xăng là do nhà nước quản

lý.

Trên thị trường, xăng Ron 95 có giá bán cao hơn xăng Ron 92 nên nhiều

người lựa chọn vì cho rằng nó tốt và an toàn với động cơ hơn xăng Ron 92. Khi tìm

hiểu mối quan hệ giữa loại xăng thường sử dụng với thu nhập của người trả lời

cho thấy, ở các nhóm thu nhập, tỷ lệ lựa chọn xăng Ron92 đều cao hơn xăng

Ron95. Tuy nhiên, khơng có sự khác biệt nhiều về thu nhập đối với người lựa chọn

sử dụng xăng Ron 92; còn với người lựa chọn sử dụng xăng Ron 95, thì nhóm có

thu nhập cao (trên 7 triệu đồng/tháng) chiếm tỷ lệ nhiều hơn nhóm thu nhập

thấp (dưới 7 triệu đồng/tháng).Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017

115Hình 3.12: Tỷ lệ loại xăng thường sử dụng theo thu nhập (%)116Nghiên cứu đã tìm hiểu về mức độ hài lòng đối với loại xăng đang sử dụng

của người tiêu dùng trên các yếu tố như chất lượng, số lượng, giá cả, tiện ích.

Kết quả cho thấy tỷ lệ người hài lòng chiếm đa số trong cả 4 yếu tố nói trên. Tuy

nhiên, chất lượng và số lượng là các yếu tố có tỷ lệ hài lòng là chủ yếu, rất ít các

ý kiến khơng hài lòng. Trong khi đó với yếu tố giá cả, tỷ lệ người tiêu dùng đánh

giá hài lòng và khơng hài lòng gần bằng nhau. Số người khơng hài lòng về giá cả

của xăng chiếm tỷ lệ cao bởi họ cho rằng giá xăng hay biến động thất thường và

họ mong muốn được mua xăng với mức giá rẻ hơn để tiết kiệm chi phí cho bản

thân.Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017

Hình 3.13: Mức độ hài lòng về loại xăng đang sử dụng (%)

Khi tìm hiểu ý kiến của người dân về mức độ quan trọng của các yếu tố khi

lựa chọn địa điểm mua xăng, tác giả dùng thang đo 5 mức độ quan trọng từ cao

(rất quan trọng) đến thấp (rất không quan trọng). Kết quả khảo sát cho thấy, chất

lượng và số lượng đảm bảo được xem là những yếu tố được quan tâm nhất khi lựa

chọn địa điểm mua xăng, trong đó chất lượng xăng vẫn là yếu tố quan trọng nhất (số

điểm quan trọng thấp nhất). Tiếp đến là các yếu tố như cửa hàng thuận tiện việc

dừng xe và giá cả đúng quy định. Ngoài ra các yếu tố như cửa hàng lớn rộng rãi hay

thương hiệu nhà cung cấp cũng được người tiêu dùng quan tâm nhưng với mức độ

117Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.9: Tổng hợp chính sách liên quan đến xăng sinh học E5

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×