Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.8: Tỉ lệ tiêu thụ xăng E5 và Ron95 sau 2 tháng bán đại trà (%)

Bảng 3.8: Tỉ lệ tiêu thụ xăng E5 và Ron95 sau 2 tháng bán đại trà (%)

Tải bản đầy đủ - 0trang

xăng E5. Với tỷ lệ này108cộng với mức chênh giá giữa xăng E5 RON 92 và RON 95 là 1.600 đồng, doanh

nghiệp tính tốn mỗi tháng xã hội lãng phí khoảng 400 tỷ đồng [29].Nguồn: Linh Anh (2018) [3]

Hình 3.11: Biểu đồ giá xăng A95 và E5 từ 11.2017 - 7.4.2018

Các nghiên cứu mang tính học thuật về xăng sinh học E5 không nhiều nhưng

phần lớn đều cho rằng việc thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng nhiên liệu sinh học

là con đường hướng tới sự phát triển bền vững nhằm bảo vệ môi trường. Trên thế

giới, nhiều nước đã triển khai thực hiện và có những thành cơng nhất định. Tuy

nhiên, ở Việt Nam vấn đề đưa nhiên liệu sinh học vào sử dụng cụ thể là việc thay

thế xăng truyền thống bằng xăng sinh học E5 đang gặp nhiều khó khăn.

Các chính sách và lộ trình thực hiện thay thế xăng A92 bằng E5 đã được đưa

ra nhiều năm nay nhưng vẫn chưa thực hiện được do còn gặp phải nhiều vướng

mắc từ việc sản xuất nguyên liệu đầu vào.Việc tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm xăng

sinh học E5 dẫn đến mục tiêu đưa xăng sinh học E5 sử dụng rộng rãi trên cả

nước vẫn bị lùi lại theo thời gian và số phận của xăng sinh học E5 ở nước ta còn

nhiều chuyển biến chưa thể lường trước.

Để thúc đẩy việc đưa xăng sinh học E5 vào sử dụng đại trà, Nhà nước đã sử

dụng nhiều cơng cụ chính sách bao gồm cơng cụ hành chính, công cụ kinh tế, công

cụ truyền thông.

109Bảng 3.9: Tổng hợp chính sách liên quan đến xăng sinh học E5

Cơng

cụ

chính

sách

Cơng

cụ

hành

chínhThời

gian

thực

hiện

Phát triển nhiên liệu 2007

sinh học dùng để thay

thế một phần nhiên

liệu hóa thạch truyền

thốngĐối

tượng

chịu ảnh

hưởng

Nhà sản

xuất,Đơn

vị

kinh

doanh,Từ ngày 1/12/2014, xăng 2012

sinh học E5 sẽ phải sử

dụng cho phương tiện

cơ giới đường bộ tại 7

địa phương: Hà Nội,

TP.HCM, Hải Phòng, Đà

Nẵng, Cần Thơ, Quảng

Ngãi, Bà Rịa- Vũng Tàu.

Sau đó sẽ chính thức

sử dụng trên toàn quốc

từ 1/12/2015.

Bắt buộc sử dụng Ở Quảng Ngãi, các đơn 2014

xăng sinh học đối vị sử dụng ngân sách nhà

với xe công

nước bắt buộc phải sử

dụng xăng sinh học E5Nhà sản

xuất,Công

Luật thuế về môi Quy định mức thuế môi 2010

cụ kinh trường

trường đối với xăng dầu

tế

Trợ giá

Hỗ trợ giá xăng sinh học 2014

thấp hơn xăng truyền

thốngNhà sản

xuấtCông

cụ

truyề

n

thôngCông cụ cụ thểQuyết định số

77/2007/QĐ-TTg

Về việc phê duyệt

Đề án phát triển

nhiên liệu sinh

học đến năm

2015, tầm nhìn

đến năm 2025

Quyết

định

53/2012/QĐ-TTg

Về việc ban hành

lộ trình áp dụng tỷ

lệ

phối

trộn

nhiên liệu sinh

học với nhiên liệu

truyền thốngNội dung/mục tiêuTun truyền qua Các địa phương có các

trình

hành

tivi, báo mạng, chương

các chiến dịch động khác nhau

truyền thông

Nguồn: Tổng hợp của tác giả110Người

tiêu dùngĐơn

vị

kinh

doanh,

Người

tiêu dùngNgười

tiêu dùngNgười

tiêu dùng

Người

tiêu dùngCó thể thấy, đối với sản phẩm xăng sinh học E5, các cơng cụ chính sách đưa

vào sử dụng là tồn diện và có sự học hỏi từ kinh nghiệm các nước đi trước.

Nhà nước đã đưa ra lộ trình đối với việc đưa xăng E5 vào sử dụng với các công cụ

chính sách như cơng cụ kinh tế, cơng cụ hành chính và cơng cụ truyền thống.

Đối với cơng cụ kinh tế các cơng cụ cụ thể khuyến khích sử dụng xăng E5 bao

gồm: Quy định về mức thuế áp dụng đối với xăng sinh học trong đó khơng

đánh thuế phần nhiên liệu sinh học. Tuy nhiên với tỉ lệ 5% ethanol trong xăng

E5 thì phần thuế được giảm trừ so với xăng khống cũng là rất ít. Bên cạnh hỗ trợ

về thuế, Nhà nước có chính sách hỗ trợ về giá xăng E5 đối với người tiêu dùng.

Trong đó quy định mức giá xăng E5 thấp hơn xăng khống, còn mức chênh lệch

thì sẽ thay đổi tùy theo mỗi lần điều chỉnh giá xăng của Nhà nước.

Để tìm hiểu kỹ hơn hiệu quả của các cơng cụ chính sách của Nhà nước đối

với việc khuyến khích sử dụng xăng E5 và tìm ra giải pháp trong việc áp dụng các

cơng cụ kinh tế đối với chính sách này tác giả nghiên cứu cụ thể về trường hợp

thành phố Hà Nội ở phần tiếp theo.

3.2.2. Nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nội

Để mô tả thực trạng sử dụng, nhận thức và các yếu tố ảnh hưởng đến

việc chấp nhận sử dụng xăng sinh học E5 của người dân thành phố Hà Nội,

nghiên cứu đã tiến hành điều tra khảo sát 100 người tiêu dùng. 100 đối tượng

phỏng vấn được lựa chọn dựa trên phương pháp chọn mẫu ngâu nhiên giản đơn.

Người được hỏi ở độ tuổi từ 18 đến 70 và được lựa chọn ngẫu nhiên tại các địa

điểm gần khu vực cây xăng có bán xăng E5 và khu vực cây xăng chưa bán xăng E5

trên địa bàn 4 quận của thành phố Hà Nội gồm: Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy và Hà

Đông. Bên cạnh số liệu điều tra, nghiên cứu còn sử dụng nguồn tài liệu thứ cấp từ

các bài báo công bố trên mạng internet về việc sử dụng xăng E5.

Câu hỏi nghiên cứu: Thực trạng sử dụng xăng sinh học của dân cư thành

phố Hà Nội như thế nào? Làm thế nào để người dân chấp nhận sử dụng xăng

sinh học thay thế hoàn toàn xăng khoáng?

Giả thuyết nghiên cứu: Người tiêu dùng chưa chấp nhận sử dụng xăng sinh

111Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.8: Tỉ lệ tiêu thụ xăng E5 và Ron95 sau 2 tháng bán đại trà (%)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×