Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.4: Lý do sử dụng túi ni lông

Bảng 3.4: Lý do sử dụng túi ni lông

Tải bản đầy đủ - 0trang

quen xin thêm túi ni lông khi đi mua hàng, 75% người trả lời không xin thêm và chỉ

25% xinthêm túi ni lông khi đi mua hàng. Khi được yêu cầu cung cấp thêm túi ni lông, hầu

hết người bán hàng đều thực hiện yêu cầu của khách với thái độ vui vẻ. 85% số

người trả lời cho biết người bán hàng sẵn sàng cho thêm và chỉ có 15% cho biết

người bán hàng không sẵn sàng cung cấp thêm túi ni lơng.

Chìa khóa để giảm số lượng, theo đó giảm tác động tiêu cực của túi ni lông

đối với môi trường là tái sử dụng chúng càng nhiều càng tốt. Kết quả nghiên cứu

cho thấy, phần lớn người dân đều có hành vi tái sử dụng túi ni lơng. Trong số 100

người được hỏi, có tới 69% khẳng định có tái sử dụng và 31% khơng tái sử dụng túi

ni lông. Việc tái sử dụng túi ni lông như lót thùng rác, đựng thực phẩm, đồ dùng v.v

sẽ tạo ra lợi ích lớn hơn túi tái chế do lợi ích của việc tránh sản xuất túi tái chế. Có

57% số người trả lời đã sử dụng lại túi ni lông vào việc đựng đồ khô, đồ dùng trong

trường hợp còn sạch và 43% trả lời tái sử dụng túi ni lông vào việc đựng rác thải.

Giảm thiểu số lượng túi ni lơng được sử dụng có thể được thực hiện

thông qua việc thay thế chúng bằng các dụng cụ chứa, đựng khác. Khi được hỏi

về khả năng thay thế túi ni lông, phần lớn người trả lời cho rằng có thể thay thế

bằng túi xách, làn (48%), tiếp đến là túi vải (45%), sau đó là túi giấy 31 %và túi

dễ phân huỷ 29%. Nếu như trước đây, túi xách và làn được các bà nội trợ sử dụng

nhiều để đi chợ thì ngày nay nó được thay thế bằng túi ni lơng bởi tính tiện lợi

của nó. Để khuyến khích các bà nội trợ sử dụng làn, túi xách để đi chợ, một số

chương trình dự án đã có các hoạt động thiết thực. Chi hội phụ nữ Thị xã Quảng

Yên, Quảng Ninh đã phát miễn phí 600 làn nhựa để hội viên phụ nữ mang theo

khi đi chợ, góp phần từng bước thay đổi thói quen và tiến đến không sử dụng túi

ni lông khi đi chợ, mua

2sắm . Túi ni lông sau khi sử dụng không vứt bừa bãi ra đường, đồng ruộng, hồ ao,

sơng ngòi, mà thu gom để tái chế sử dụng.

Nhận thức về ảnh hưởng của sử dụng túi ni lông

Kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn người dân nhận thức được tác hại của túi

ni lông đối với sức khoẻ và mơi trường. Ở cả khía cạnh sức khoẻ và mơi trường,

tỷ lệ2http://baoquangninh.com.vn/doi-song/moi-truong/201311/mo-hinh-lan-xanh-di-cho-2214443/người trả lời đều cao nhất ở mức đánh giá “rất nhiều”, có 53% số người trả lời cho

rằng túi ni lơng có tác hại rất nhiều tới sức khoẻ và câu trả lời tương tự đối với môi

trường là 66%. Mức độ đánh giá tác hại của túi ni lông của người trả lời giảm dần

qua các mức “khá nhiều”, “khá ít” và “rất ít”. Ở mức đánh giá tác hại khá nhiều tới

sức khỏe và môi trường, số người trả lời là 34% và 23%; tương tự, mức tác động

khá ít và rất ít với cả sức khỏe và mơi trường chỉ còn dưới 10% (Hình 3.3).Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017

Hình 3.3: Nhận thức về tác hại của túi ni lơng

Phân tích về tương quan giữa các yếu tố giới tính, tuổi, học vấn, nghề

nghiệp, thu nhập và địa bàn nghiên cứu với nhận thức về tác hại của túi ni lông,

nghiên cứu nhận thấy khơng có sự khác biệt giữa các yếu tố trên với mức độ sử

dụng túi ni lông trong một tuần. Tuy nhiên có một số sự khác biệt giữa nghề

nghiệp của người được hỏi trong nhận thức về tác hại của túi ni lơng với sức khoẻ

và mơi trường.

Ở khía cạnh tác hại của túi ni lông đối với sức khoẻ, có sự khác biệt rõ ràng

giữa nhận thức của nhóm nghề kinh doanh, bn bán với các nhóm nghề còn lại.

Số người đánh giá thấp tác hại của túi ni lơng với sức khỏe của nhóm kinh doanhcao nhất trong 5 nhóm nghề được hỏi. Gần một nửa số người thuộc nhóm

nghề này (44,4%) cho rằng túi ni lơng có tác hại khá ít đối với sức khoẻ, trong khi

tỷ lệ này ởTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.4: Lý do sử dụng túi ni lông

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×