Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.3: Tương quan giữa nghề nghiệp với số lượng trung bình túi ni lông sử dụng trong một tuần

Bảng 3.3: Tương quan giữa nghề nghiệp với số lượng trung bình túi ni lông sử dụng trong một tuần

Tải bản đầy đủ - 0trang

Liên quan tới nghề nghiệp, nhóm nghề kinh doanh dịch vụ có tỷ lệ sử dụng

túi ni lơng trung bình cao hơn so với các nhóm nghề khác. Đây là nhóm nghề sử

dụng túi ni lơng vào mục đích sinh hoạt đồng thời vào mục đích kinh doanh, bn

bán. Việc phát túi ni lơng miễn phí cho khách mua hàng là một trong những nguyên

nhân làm gia tăng số lượng túi ni lơng. Ở nhóm nghề kinh doanh dịch vụ, tỷ lệ sử

dụng trên 40 túi ni lông trong một tuần (44,4%) cao nhất trong khi đó ở các

nhóm nghề khác, tỷ lệ sử dụng cao nhất chỉ rơi vào mức 10-20 túi/tuần hoặc 5-10

túi trong một tuần. Cụ thể, nhóm học sinh sinh viên sử dụng mức 5-10 túi/tuần

cao nhất với tỷ lệ 66,7%; trong khinhóm nghề cơng nhân lao động lại có tỷ lệ sử

dụng 10-20 túi ni lông/tuần cao nhất với 50%. Tỷ lệ này ở nhân viên văn phòng là

38% của mức sử dụng 5-10 túi/tuần và nội trợ là 36,8% đối với mức 20-40 túi/tuần

(P<0,05).

Kết quả phỏng vấn sâu một số chủ cửa hàng tạp hóa và quầy bán hàng

trong chợ cho thấy, số lượng túi ni lông mỗi cửa hàng sử dụng hàng ngày là khá

lớn. Tại các cửa hàng tạp hóa, trung bình số lượng túi phát miễn phí cho khách từ

100-200 túi mỗi ngày, trung bình mỗi khách hàng vào mua bất cứ hàng hóa nào

dù lớn hay nhỏ đều sử dụng ít nhất 1 túi ni lơng. Còn đối với cửa hàng rau củ quả

thì số lượng lớn hơn rất nhiều. Theo chia sẻ của chủ sạp rau ở chợ Yên Phụ - Tây

Hồ, mỗi ngày cửa hàng sử dụng 600 túi để đựng rau củ quả bán cho khách hàng,

mỗi khách hàng vào mua sử dụng trung bình 2-3 túi (PVS chủ sạp rau, 41 tuổi, Hà

Nội).

Đánh giá về mức độ sử dụng túi ni lông theo thời gian, nghiên cứu đã

tiến hành khảo sát người tiêu dùng qua câu hỏi “Ơng/bà so sánh mức độ sử dụng

túi ni lơng của ông/bà hiện nay so với 5 năm trước đây”. Kết quả nghiên cứu cho

thấy, tần suất sử dụng túi ni lơng có chiều hướng tăng theo thời gian. So với

thời điểm cách đây 5 năm, hơn một nửa người trả lời cho rằng họ sử dụng túi

ni lông ngày càng nhiều hơn ( 63%). Chỉ có 15% số người được hỏi đồng ý với ý

kiến rằng mức độ sử dụng túi ni lông không đổi so với 5 năm trước và 22% chorằng họ sử dụng túi ni lông ít hơn so với 5 năm trước.

Đối với các trường hợp trả lời sử dụng túi ni lơng ít hơn 5 năm trước, lý do

được tìm thấy là do người tiêu dùng nhận thức được tác hại của loại túi này

(95%trong số 22 người trả lời) và rằng họ có thể dùng loại túi khác để thay thế túi ni

lông (68%). Tỷ lệ người khẳng định khơng thích dùng túi ni lơng là 40% và 18%

cho rằng họ ít phải dùng túi ni lơng hơn do ít phải đi mua hàng hơn. Như vậy

có thể thấy, trong cộng đồng dân cư, người dân bắt đầu nhận ra các tác hại của

túi ni lông và bắt dùng loại túi khác để thay thế cho túi ni lơng.

Để tìm hiểu về lý do sử dụng túi ni lông, nghiên cứu đã đưa ra các nhận định

về lý do sử dụng túi ni lông như “tiện lợi”, “giá thành rẻ”, “người bán hàng cung

cấp miễn phí” và “khơng có lựa chọn khác” với bốn nấc thang đo “không đúng”,

“hơi đúng”, “khá đúng” và “rất đúng”. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tính tiện lợi và

kinh tế là hai lý do cơ bản để người tiêu dùng sử dụng túi ni lông. Ở cả ba nhận

định này, tỷ lệ cao nhất đều ở mức “rất đúng” tiếp theo là “khá đúng” và giảm dần

ở mức “hơi đúng” và “không đúng”. Đối với lý do “khơng có lựa chọn khác”, tỷ lệ

người trả lời đều là 25% ở mức “hơi đúng”, “khá đúng” và “rất đúng” và 18%

ở mức “không đúng” (Bảng 3.4).

Bảng 3.4: Lý do sử dụng túi ni lông

Lý do sử dụngKhông đúngHơi đúngKhá đúngRất đúng(%)(%)(%)(%)(%)Tiện lợi41138434Giá thành rẻ121529412Được cung71519572182525257túi ni lôngKTL/KYKcấp miễn phí

Khơng có lựa

chọn khác

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017

Bên cạnh mức độ, tần suất và lý do sử dụng túi ni lơng, nghiên cứu còn tiến

hành khảo sát thói quen sử dụng túi ni lông của cộng đồng dân cư thơng qua câu

hỏi về thói quen xin thêm túi ni lơng. Phần lớn người tiêu dùng khơng có thóiquen xin thêm túi ni lông khi đi mua hàng, 75% người trả lời không xin thêm và chỉ

25% xinTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.3: Tương quan giữa nghề nghiệp với số lượng trung bình túi ni lông sử dụng trong một tuần

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×