Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.6: Khung phân tích công cụ chính sách tác động đến tiêu dùng

Hình 2.6: Khung phân tích công cụ chính sách tác động đến tiêu dùng

Tải bản đầy đủ - 0trang

áph

â

nk

Các công cụ kinh tế cụ thể hướng tới bảo vệ mơi trường trong nghiên

h

cứu này bao gồm: thuế, phí, trợ cấp.Thuế môi trường: Là khoản thu của ngân sách nhà nước, nhằm điều tiết

u

các hoạt động có ảnh hưởng tới mơi trường và kiểm sốt ơ nhiễm mơi trường.

Đánh thuế mơi trường là hình thức hạn chế một sản phẩm hay hoạt động khơng có

h

lợi cho mơi trường. Mục tiêu của thuế môi trường là tạo nguồn thu

ọ cho ngân sách

nhà nước lấy từ người gây ô nhiễm và gây thiệt hại cho môi trường

c để bù đắp cho

các chi phí xã hội như gây quỹ tài trợ cho các hoạt động để xử ,lý hoặc đền bù ô

nhiễm. Thúc đẩy thay đổi mặt hàng, cách sản xuất, khuyến khích các hoạt động

x các ngun tắc

tích cực về mơi trường. Thuế mơi trường được tính dựa trên

ã Nhà Nước.

hướng vào mục tiêu phát triển bền vững và chính sách kinh tế của

Phí mơi trường: Là khoản thu của nhà nước nhằm bù đắp một phần chi

h

phí thường xuyên và không thường xuyên để xây dựng, bảo dưỡng

môi trườngvà tổ chức quản lý hành chính của nhà nước đối với hoạt động của người nộp

i

thuế. Mục đích của phí mơi trường nhằm ngăn ngừa xả thải ra môi trường các chất

,

ơ nhiễm có thể xử lý được. Vì vậy, phí mơi trường cần góp phần làm thay đổi

hành vi của người gây ô nhiễm và tăng nguồn thu nhập để chi trả cho những hoạt

v

động cải thiện mơi trường. Phí mơi trường được tính dựa vào lượng chất ơ

ă

nhiễm thải ra môi trường, mức tiêu thụ nguyên nhiên liệu gây ô nhiễm, tổng

n

doanh thu hoặc tổng sản lượng hàng hoá, lợi nhuận của doanh nghiệp.

Trợ cấp là khoản chi của Nhà nước nhằm hỗ trợ cho các hhoạt động vì mục

đích mơi trường. Mục đích của trợ cấp là thúc đẩy các cá nhân,

ó doanh nghiệp

tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường theo định hướng

a của Nhà nước.

Thông thường trợ cấp chỉ là biện pháp tạm thời, nếu vận dụng, khơng thích hợp

hoặc kéo dài có thể dẫn đến phi hiệu quả kinh tế, vì trợ cấp đi ngược với nguyên

.tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền.. tiêu dùng. Theo

Hình 2.7 giải thích kênh tác động từ các cơng cụ kinh tế đến

. đánh thuế vào

đó, việc trợ cấp thu nhập sẽ làm tăng tiêu dùng của người dân và

50đơn vị sản xuất sẽ làm tăng giá bán hàng hóa từ đó sẽ giảm tiêu dùng.51PĐánh thuế sản xuất sẽ làm giảm tiêu dùngTrợ cấp thu nhập sẽ làm tăng tiêu dùng

OQHình 2.7. Kênh tác động từ các công cụ kinh tế đến tiêu dùng

Nghiên cứu này tập trung phân tích tiêu dùng bền vững dưới góc độ bảo

vệ mơi trường là chủ yếu. Chính vì vậy, việc hướng đến tiêu dùng bền vững sẽ

phụ thuộc vào việc tiêu dùng tăng lên hay giảm đi đối với các sản phẩm có lợi

hay có hại đối với môi trường. Như vậy, các hành vi tiêu dùng túi ni lông gây ảnh

hưởng xấu đến môi trường nên việc hạn chế sử dụng nó là hướng đến tiêu dùng

bền vững. Hay tiêu dùng xăng sinh học E5 được cho là có lợi hơn cho mơi trường

nên khuyến khích sử dụng nó cũng là hành vi hướng đến tiêu dùng bền vững.

2.4.Kinh nghiệm áp dụng công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng

bền vững

Nghiên cứu sẽ tập trung vào 4 trường hợp nghiên cứu về việc sử dụng

công cụ kinh tế thúc đẩy tiêu dùng bền vững ở 4 quốc gia là Pháp, Canada, Hà

Lan và Anh (bảng 2.4). Các công cụ cụ thể được áp dụng bao gồm: thuế, phí, trợ

cấp, ưu đãi, hỗ trợ.52Bảng 2.4 : Các trường hợp nghiên cứu

Trường hợp Loại công Công cụ cụ Lĩnh vực

thể tiêu dùng

nghiên cứu

cụChủ đề, mục

tiêuChương trình Cơng cụ

kinh tế

Thưởng –

Phạt ở PhápThuế và

phíXe chở

kháchXe chở

kháchChương trình Cơng cụ

kinh tế

trang bị bổ

sung năng

lượng sinh

thái cho hộ

gia đình ở

Canada

Công cụ

Đề án quỹ

xanh Hà Lan kinh tếTrợ cấp/

ưu đãiNhà ởTòa nhà, căn

hộ, hộ gia đìnhThanh

Các sản

tốn xanh/ phẩm

chương

trình đầu

Phí tắc nghẽn Cơng cụ

kinh tế

ở LondonThuế và

phíDi chuyển,

đi lạiGiai đoạn

áp dụng

Mua sắmMua sắmĐầu tư xanh và

trách nhiệm xã Mua sắm

hội của các cá

nhân

Giao thông, đi

lại, tắc nghẽn

đô thịSử dụngNguồn: Pierre Sonnigo, 2012

2.4.1. Kinh nghiệm của Pháp

Năm 2007, Pháp sử dụng chính sách Thưởng – Phạt cho xe hơi thân thiện

với mơi trường với mục tiêu giảm lượng khí thải CO2 từ các xe chở khách ở

Pháp. Chính phủ Pháp đưa ra chính sách thưởng cho những phương tiện có

lượng phát thải thấp (tiền thưởng sẽ tăng lên khi mức độ phát thải giảm) và

áp dụng hình thức phạt đối với phương tiện có lượng phát thải cao (mức tiền

phạt sẽ tăng lên khi lượng phát thải CO2 tăng trong thời gian sử dụng phương

tiện). Giữa hai nhóm phương tiện phát thải thấp và phát thải cao, có một nhóm

ở giữa được gọi là nhóm phương tiện trung hòa, nhóm này sẽ không được

thưởng và cũng không bị phạt. Các cơ quan giúp việc cho Chính phủ sẽ phải

53tính tốn để đảm bảo mức54Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.6: Khung phân tích công cụ chính sách tác động đến tiêu dùng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×