Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT XĂNG SINH HỌC E5

PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT XĂNG SINH HỌC E5

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Đánh giá của ông/bà về mức độ quan trọng của các yếu tố sau khi lựa chọn

địa điểm mua xăng và loại xăng sử dụng?

SttYếu tốMức độ quan trọng

1. Rất quan trọng; 2. Quan trọng; 3. Bình thường;4. Khơng quan trọng; 5. Rất không quan trọng

Yếu tổ ảnh hưởng đến địa điểm lựa chọn mua xăng

1Số lượng đảm bảo123452Chất lượng đảm bảo123453Giá cả đúng quy định123454Cửa hàng thuận tiện dừng xe123455Cửa hàng lớn, rộng rãi123456Thời gian xếp hàng chờ đổ123457xăng

Thương hiệu nhà cung cấp123458của cửa hàng

Nhân viên cửa hàng nhiệt12345tình, vui vẻ

Yếu tố ảnh hưởng đến loại xăng sử dụng

1Chất lượng xăng tốt123452Loại xăng nhiều người dùng123453Loại xăng người thân bạn bè123454khuyên dùng

Nhà nước khuyến khích123455tiêu dùng

Giá cả rẻ123456Theo quảng cáo của cửa12345hàng, Doanh nghiệp

4. Ông/bà đã bao giờ nghe nói hay biết đến xăng sinh học E5 chưa? (chọn 1 phương án)

1Đã biết và đã sử dụng2Biết nhưng chưa sử dụng3Chưa biết đến xăng E5 (Giải thích về xăng E5 để hỏi những câu sau)

1775. Ông/bà biết đến xăng sinh học E5 thơng qua kênh nào? (có thể chọn

nhiều phương án)

1Qua ti vi2Qua đài, báo giấy3Qua internet, báo mạng4Qua pano, áp phích, băng rơn quảng cáo5Truyền miệng qua người thân, bạn bè6Qua tư vấn của nhân viên cửa hàng bán xăng7Lý do khác (ghi rõ): ...............................................................6. Ông/bà biết những thơng tin gì về xăng sinh học E5 (có thể chọn nhiều phương

án)

1Sản xuất xăng sinh học E5 ít gây ảnh hưởng đến môi trường2Tiêu thụ xăng E5 thải khí độc hại ra mơi trường ít hơn3Nhiên liệu an toàn hơn cho động cơ4Giá thành rẻ hơn các loại khác5Lý do khác (ghi rõ): ........................................................7. Xin ông/bà cho biết nguyên nhân chưa sử dụng xăng sinh học E5 (có thể

chọn nhiều phương án)

1Không biết địa điểm bán2Chưa tin tưởng vào chất lượng sản phẩm3Quen sử dụng các loại xăng truyền thống4Nhân viên bán hàng không giới thiệu, tư vấn về sản phẩm

1785Địa điểm bán không tiện đường đi6Lý do khác (ghi rõ): .............................................................1798. Xin ông/bà cho biết mức độ quan trọng của các yếu tố sau đến khả năng

chấp nhận sử dụng xăng sinh học E5 của mình?

SttYếu tố1

2

3

4Chất lượng xăng

Giá cả xăng

Thuận tiện cho việc mua xăng

Được nhiều người sử dụng

Hiểu rõ được tác dụng tốt

của xăng E5 với môi trường

hơn xăng truyền thống

Được nhà nước tuyên

truyền, khuyến khích

Yếu tố khác (ghi rõ): ................5

6

7Mức độ quan trọng

1. Rất quan trọng; 2. Quan trọng; 3. Bình thường;

4. Khơng quan trọng; 5. Rất không quan trọng

1

1

1

12

2

2

23

3

3

34

4

4

45

5

5

51234512345123459. Hiện tại xăng E5 đang được nhà nước hỗ trợ giá, giá bán xăng E5 thấp hơn giá

xăng truyền thống. Xin ông/bà cho biết, mức giá chênh lệch thấp nhất mà ông

bà mong muốn và có thể chấp nhận để sử dụng xăng sinh học E5 thay thế xăng

truyền thống. (chỉ chọn 1 phương án).

1Thấp hơn 5%2Thấp hơn 5-10%3Thấp hơn 10-15%4Thấp hơn 15-20%5Thấp hơn trên 20%6Ý kiến khác (ghi rõ): ...............................................................10. Hãy cho biết ý kiến của ơng/bà nếu nhà nước có chính sách bắt buộc người

dân sử dụng xăng sinh học E5 thay thế hồn tồn xăng truyền thống?

1Rất đồng tình2Đồng tình4Rất khơng đồng tình5Khơng ý kiến1803Khơng đồng tình11. Nếu khơng đồng tình, xin ơng/bà cho biết những điều kiện để có thể chấp

nhận sử dụng xăng sinh học E5 thay thế hoàn tồn xăng truyền thống?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

11. Xin ơng/bà cho biết một số thơng tin cá nhân như sau:

a. Giới tính: 1Nam2Nữb. Năm sinh: ........................................ ( ................tuổi)

c. Trình độ học vấn:1

3Cấp 2 trở xuống

Cao đẳng, đại học2

4Cấp3

Trên đại họcd. Nghề nghiệp:

1

3

5Học sinh/sinh viên

Kinh doanh, buôn bán

Nội trợ2

4

6Công nhân/ lao động tự do

Nhân viên văn phòng

Khác (ghi rõ): ....................................e. Tổng thu nhập/tháng:

1Dưới 2 triệu2Từ 2-4 triệu3Từ 4-7 triệu4Từ 7-10 triệu5Từ 10-20 triệu6Trên 20 triệuf. Loại phương tiện đi lại mà ông/bà đang sử dụng:

Xe máy2Ơ tơ3Phương tiện khác (ghi rõ):................ g. Mức tiêu thu xăng trung bình/1 tháng:

............................................nghìn đồng

12. Thơng tin về gia đình

a. Tổng số người trong hộ gia đình ơng/bà: ..........người (chỉ tính người ăn ở chung)

b. Thu nhập bình qn của cả hộ:

1Dưới 5 triệu2Từ 5-10 triệu3Từ 10-20 triệu4Từ 20-50 triệu5Từ 50-100 triệu6Trên 100 triệuc. Số lượng phương tiện, máy móc sử dụng xăng của cả gia đình

Loại phương tiệnLoại xe/phân khốiSố lượng1. Xe máy

2. Ơ tơ

3. Khác (ghi rõ): ...................

d. Mức tiêu thụ xăng trung bình 1 tháng của cả hộ: .............................. nghìn đồng.

181PHỤ LỤC 3: CÁC THANG ĐO VÀ KIỂM ĐỊNH CRONBACH ALPHA

Bảng 1. Thang đo “Mức độ hài lòng về chất lượng xăng tại điểm bán xăng”

Hệ số alphaCác biến quanTương quanTương quan biến-Hiệp phương saisátbiến-tổngphần còn lạitrung bìnha3_10.8750.7150.4870.709a3_20.8830.7360.4760.690a3_30.8210.5790.5990.8530.5210.819Thang đo chungBảng 2. Thang đo “Mức độ hài lòng về chất lượng phục vụ tại điểm bán xăng”

Các biến quan sátTương quanTương quan biến-Hiệp phươngHệ sốbiến-tổngphần còn lạisai trungalphaa3_40.6860.547bình0.4500.746a3_50.7970.6480.3550.704a3_60.6300.4210.4560.779a3_70.7560.5600.3670.737a3_80.7810.6180.3600.7140.3970.778Thang đo chungBảng 3. Thang đo “Lựa chọn sử dụng xăng hiện tại”

Các biến quan sátHệ số alphaTương quan biến-Tương quan biến-Hiệp phương saitổngphần còn lạitrung bìnha3_1b0.4860.3170.4950.795a3_2b0.7290.5720.3790.741a3_3b0.7290.5840.3860.739a3_4b0.7520.6020.3660.733a3_5b0.6870.5060.3950.759a3_6b0.7500.6100.3750.7320.3990.784Thang đo chung182Bảng 4. Thang đo “Điều kiện chấp nhận xăng E5”

Thang đoTương quanTương quanHiệpHệ sốbiến-tổngbiến-phần còn lạiphươngalpha

0.768a8_10.6980.596sai trung

0.332

bìnha8_20.6340.4610.3250.789a8_30.7240.5780.2950.762a8_40.7880.6480.2650.744a8_50.7270.5550.2850.769a8_60.6920.5350.3060.7720.3010.799Thang đo chung183Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT XĂNG SINH HỌC E5

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×