Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhận thức và thái độ về xăng sinh học E5 của người dân thành phố Hà Nội

Nhận thức và thái độ về xăng sinh học E5 của người dân thành phố Hà Nội

Tải bản đầy đủ - 0trang

mơi trường. Thơng tin về nhiên liệu an tồn hơn cho động cơ và giá thành rẻ

hơn122các loại khác ít được người tiêu dùng biết đến hơn, với tỉ lệ lần lượt là 27% và 23%.

Hình 3.15 cho thấy tương quan giữa độ tuổi và hiểu biết của người tiêu dùng

về xăng sinh học E5. Trong đó, nhóm tuổi dưới 25 tuổi có tỷ lệ người trả lời biết

về thơng tin “Xăng E5 là nhiên liệu an toàn cho động cơ” cao hơn các thơng tin còn

lại trong khi đó nhóm trên 60 tuổi biết thơng tin về “Giá thành xăng E5 rẻ hơn các

loại khác” nhiều hơn các thông tin khác. Điều này phần nào cho thấy nhóm tuổi

cao nhất thì quan tâm đến giá cả nhiều hơn các vấn đề còn lại, còn nhóm tuổi

thấp nhất lại quan tâm đến yếu tố an toàn nhiều hơn.Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017

Hình 3.15: Hiểu biết về xăng sinh học E5 (%)

Có 61% người tiêu dùng đã biết đến xăng sinh học E5 nhưng chưa bao giờ

sử dụng. Nguyên nhân phổ biến nhất của việc biết nhưng chưa sử dụng loại

xăng này là người tiêu dùng vẫn quen sử dụng loại xăng truyền thống (44%), tiếp

theo là việc chưa tin tưởng vào chất lượng sản phẩm (25%), nhân viên bán hàng

không giới thiệu (21%), không biết địa điểm bán (16%) và địa điểm bán không

tiện đường đi (10%). Từ những nguyên nhân này có thể thấy, để người dân chấp

nhận sử dụng xăng E5 cần phải có chính sách nhằm thay đổi thói quen và tạo

lòng tin đối với người tiêu dùng để họ có thể yên tâm thay đổi hành vi của mình.

113Khi tìm hiểu mối quan hệ giữa yếu tố giới tính và nguyên nhân chưa sử

dụng xăng E5, có thể thấy ở hầu hết các lý do chưa sử dụng xăng sinh học E5, nữ

đều chiếm tỷ lệ cao hơn nam. Nguyên nhân chưa sử dụng do chưa tin tưởng

vào chất lượng sản phẩm có tỷ lệ nam giới lựa chọn cao hơn nữ giới. Điều này cho

thấy yếu tố thuộc về chất lượng xăng được nam giới quan tâm hơn nữ giới, còn

các yếu tố mơi trường xung quanh đối với xăng E5 thì phụ nữ lại quan tâm nhiều

hơn.Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017

Hình 3.16: Nguyên nhân chưa sử dụng xăng sinh học E5 theo giới tính (%)

Để người tiêu dùng nắm bắt được thơng tin về sản phẩm mới thì

truyền thơng là yếu tố quan trọng. Có nhiều kênh cung cấp thơng tin đến người

tiêu dùng giúp nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng từ đó thay đổi hành vi.

Những kênh truyền thơng có khả dụng cho việc đưa thơng tin đến người dân bao

gồm tivi, đài, báo, internet, truyền miệng, pano áp phích. Kết quả khảo sát ý kiến

của người dân về kênh tiếp nhận thông tin về xăng sinh học E5 cho thấy, người

tiêu dùng nắm bắt thông tin qua tivi là nhiều nhất với 54%, tiếp đến là qua mạng

internet (49%), sau đó là kênh giao tiếp thơng qua người thân bạn bè qua báo

giấy và pano áp phích. Riêng hoạt động tư vấn giới thiệu của nhân viên bán hàng,

có q ít người biết đến. Chỉ có 6 trong số 100 người được hỏi nhận được sự tư

114vấn từ người bán hàng.115Vẫn có sự khác biệt về độ tuổi qua tìm hiểu tương quan giữa độ tuổi

của người trả lời và truyền thông về xăng sinh học E5 ở ti vi và internet. Nếu như

nhóm tuổi dưới 40 biết thơng tin qua Internet nhiều hơn qua tivi,thì nhóm trên 40

tuổi nắm bắt thơng tin qua tivi nhiều hơn. Điều này cũng dễ hiểu bởi giới trẻ thì có

xu hướng sử dụng internet nhiều hơn còn đối với người lớn tuổi hơn sử dụng tivi

nhiều hơn nên kênh tiếp nhận thơng tin của họ ở đó lớn hơn. Chính vì vậy, để

truyền thơng mang lại hiệu quả thì độ tuổi là một trong những căn cứ quan

trọng để xác định phương thức giúp người tiêu dùng có thể tiếp cận được thơng

tin.Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017

Hình 3.17: Kênh thông tin biết về xăng sinh học E5 theo độ tuổi (%)

Ý kiến về chính sách khuyến khích sử dụng xăng sinh học E5 của người tiêu

dùng tại thành phố Hà Nội

Như đã phân tích ở phần trên, đối với mặt hàng xăng, yếu tố quan trọng

để người tiêu dùng lựa chọn loại xăng sử dụng bao gồm chất lượng, giá cả và sự

thuận tiện khi mua xăng. Xăng E5 là mặt hàng mới, để người tiêu dùng chấp nhận

sử dụng xăng, cần phải đảm bảo các yếu tố trên. Thực tế khảo sát ý kiến người

116dân về mức độ quan trọng của các yếu tố đến việc chấp nhận sử dụng xăng E5

cho thấy (bảng 3.12): Yếu tố được cho là quan trọng nhất để chấp nhận sử dụng

xăng E5 là chất117Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận thức và thái độ về xăng sinh học E5 của người dân thành phố Hà Nội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×