Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết quả khảo sát về mức độ sử dụng túi ni lông trong dân cư

Kết quả khảo sát về mức độ sử dụng túi ni lông trong dân cư

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017

Hình 3.1: Hiện trạng sử dụng túi ni lông

Khi đánh giá về mức độ sử dụng túi ni lơng trong cộng đồng, có tới 53%

người được hỏi cho biết hiện tại cộng đồng dân cư đang sử dụng rất nhiều và

43%sử dụng khá nhiều túi ni lơng. Người sử dụng túi ni lơng ít và rất ít chiếm tỷ lệ

rất thấp, tương ứng với 4% ít và 1% rất ít. Nghiên cứu khơng tìm thấy sự khác

biệt có ý nghĩa thống kê giữa Giới tính; Tuổi; Học vấn; Nghề nghiệp và Thu nhập.Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017

Hình 3.2: Tần suất sử dụng túi ni lơng trong 1 tuầnĐể cụ thể hố về số lượng túi ni lông được sử dụng, khảo sát đã thu thập

số lượng cụ thể túi ni lông sử dụng trung bình trong một tuần của bản thân

người trả lời. Kết quả cho thấy, tần suất sử dụng túi ni lơng trung bình rơi vào

từ 5-40 túi trong một tuần, trong đó tỷ lệ người trả lời sử dụng từ 5-10 túi cao

nhất với 32%, tiếp theo đó là tỷ lệ cao tương đương với số người trả lời sử dụng

túi ni lông từ 10- 20 túi trong một tuần là 31%. Số người trả lời sử dụng trên 40 túi

ni lông trong một tuần cũng chiếm tỷ lệ khá cao 22% trong khi đó tỷ lệ người trả

lời sử dụng ít hơn 5 túi ni lơng trong một tuần chiếm tỷ lệ rất thấp, chỉ có 7%.

Tìm hiểu về tương quan giữa giới tính, tuổi, học vấn, nghề nghiệp và thu

nhập với mức độ sử dụng túi ni lơng trong một tuần, nghiên cứu nhận thấy khơng

có sự khác biệt giữa giới tính, học vấn và thu nhập với mức độ sử dụng túi ni

lông trong một tuần. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa tuổi và nghề nghiệp về mức

độ sử dụng túi ni lông trong một tuần.

Bảng 3.2: Tương quan giữa độ tuổi với số lượng túi ni lơng trung bình sử dụng

trong một tuần

Trung bình số lượng túi ni lơng sử dụng trong

Từ 5-Ít

Tuổi

Dưới 25

Từ 25-40

Từ 40-60

Trên 60hơn 5

SLtúi10 túi

1

10một tuần

Từ 10-20Từ 20-Trêntúi40 túi

2240 túi

0Tổng15%6,766,713,313,30,0100,0SL5171610351%9,833,331,419,65,9100,0SL14115425%4,016,044,020,016,0100,0SL012519%0,011,122,255,611,1100,0Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017

Liên quan tới độ tuổi, tần suất sử dụng túi ni lơng có xu hướng tăng lêntheo nhóm tuổi, nhóm tuổi càng cao có tỷ lệ sử dụng túi ni lơng càng nhiều so với

nhómtuổi trẻ hơn. Nếu như ở nhóm tuổi dưới 25, số người trả lời chiếm tỷ lệ cao nhất

ở mức độ sử dụng túi ni lông từ 5-10 túi/tuần là 66,7%, thì ở nhóm tuổi 25-40, số

liệu người trả lời chiếm tương đương là (33,3%). Với hành vi sử dụng 10-20

túi/tuần, nhóm tuổi 40-60 sử dụng nhiều nhất với 44,0%; sau đó là nhóm 2540 tuổi với 31,4%, nhóm tuổi trên 60 là 22,2% và thấp nhất là nhóm dưới 25 tuổi

là 13,3%. Ở mức sử dụng từ 20-40 túi ni lơng mỗi tuần, nhóm tuổi trên 60,chiếm

tỷ lệ cao nhất với tỷ lệ55,6%), trong khi 3 nhóm còn lại đều ở mức thấp hơn

hẳn với 13,3%; 19,6% và 20,0% (P<0,05). Điều này liên quan đến một thực tế là

nhiều người cao tuổi hiện đang đảm nhận chức năng nội trợ, cụ thể là đi chợ và

nấu ăn trong các gia đình. Số lượng bao ni lơng mà họ sử dụng có lẽ vì thế mà cao

hơn nhiều so với lứa tuổi trẻ và trung niên.

Bảng 3.3: Tương quan giữa nghề nghiệp với số lượng trung bình túi ni lơng sử

dụng trong một tuầnNghề nghiệp

Học sinh, sinh

viênSL

%Công nhân,

lao động

tự do

Kinh doanh,

buôn bánSL

%Nhân viên

văn

Nội

trợ

phòngSL

%

SL

%

SL

%KhácSL

%Trung bình số lượng túi ni lơng sử dụng trong

một tuần

Từ 5-10 Từ 10Từ 20Ít

Trên 40

túi

20 túi

40 túi

hơn

túi

8

2

1

0

5 túi1Tổng128,366,716,78,30,0100,002842160,012,550,025,012,5100,00221490,0

5

11,9

1

5,3

0

0,022,2

16

38,1

4

21,1

0

0,022,2

12

28,6

6

31,6

1

50,011,1

8

19,0

7

36,8

1

50,044,4

1

2,4

1

5,3

0

0,0100,0

42

100,0

19

100,0

2

100,0Nguồn: Số liệikqu điều tra năm 2017Liên quan tới nghề nghiệp, nhóm nghề kinh doanh dịch vụ có tỷ lệ sử dụng

túi ni lơng trung bình cao hơn so với các nhóm nghề khác. Đây là nhóm nghề sử

dụng túi ni lơng vào mục đích sinh hoạt đồng thời vào mục đích kinh doanh, bn

bán. Việc phát túi ni lơng miễn phí cho khách mua hàng là một trong những nguyên

nhân làm gia tăng số lượng túi ni lơng. Ở nhóm nghề kinh doanh dịch vụ, tỷ lệ sử

dụng trên 40 túi ni lông trong một tuần (44,4%) cao nhất trong khi đó ở các

nhóm nghề khác, tỷ lệ sử dụng cao nhất chỉ rơi vào mức 10-20 túi/tuần hoặc 5-10

túi trong một tuần. Cụ thể, nhóm học sinh sinh viên sử dụng mức 5-10 túi/tuần

cao nhất với tỷ lệ 66,7%; trong khinhóm nghề cơng nhân lao động lại có tỷ lệ sử

dụng 10-20 túi ni lông/tuần cao nhất với 50%. Tỷ lệ này ở nhân viên văn phòng là

38% của mức sử dụng 5-10 túi/tuần và nội trợ là 36,8% đối với mức 20-40 túi/tuần

(P<0,05).

Kết quả phỏng vấn sâu một số chủ cửa hàng tạp hóa và quầy bán hàng

trong chợ cho thấy, số lượng túi ni lông mỗi cửa hàng sử dụng hàng ngày là khá

lớn. Tại các cửa hàng tạp hóa, trung bình số lượng túi phát miễn phí cho khách từ

100-200 túi mỗi ngày, trung bình mỗi khách hàng vào mua bất cứ hàng hóa nào

dù lớn hay nhỏ đều sử dụng ít nhất 1 túi ni lơng. Còn đối với cửa hàng rau củ quả

thì số lượng lớn hơn rất nhiều. Theo chia sẻ của chủ sạp rau ở chợ Yên Phụ - Tây

Hồ, mỗi ngày cửa hàng sử dụng 600 túi để đựng rau củ quả bán cho khách hàng,

mỗi khách hàng vào mua sử dụng trung bình 2-3 túi (PVS chủ sạp rau, 41 tuổi, Hà

Nội).

Đánh giá về mức độ sử dụng túi ni lông theo thời gian, nghiên cứu đã

tiến hành khảo sát người tiêu dùng qua câu hỏi “Ông/bà so sánh mức độ sử dụng

túi ni lông của ông/bà hiện nay so với 5 năm trước đây”. Kết quả nghiên cứu cho

thấy, tần suất sử dụng túi ni lơng có chiều hướng tăng theo thời gian. So với

thời điểm cách đây 5 năm, hơn một nửa người trả lời cho rằng họ sử dụng túi

ni lông ngày càng nhiều hơn ( 63%). Chỉ có 15% số người được hỏi đồng ý với ý

kiến rằng mức độ sử dụng túi ni lông không đổi so với 5 năm trước và 22% chorằng họ sử dụng túi ni lơng ít hơn so với 5 năm trước.

Đối với các trường hợp trả lời sử dụng túi ni lơng ít hơn 5 năm trước, lý do

được tìm thấy là do người tiêu dùng nhận thức được tác hại của loại túi này

(95%trong số 22 người trả lời) và rằng họ có thể dùng loại túi khác để thay thế túi ni

lông (68%). Tỷ lệ người khẳng định khơng thích dùng túi ni lơng là 40% và 18%

cho rằng họ ít phải dùng túi ni lơng hơn do ít phải đi mua hàng hơn. Như vậy

có thể thấy, trong cộng đồng dân cư, người dân bắt đầu nhận ra các tác hại của

túi ni lông và bắt dùng loại túi khác để thay thế cho túi ni lơng.

Để tìm hiểu về lý do sử dụng túi ni lông, nghiên cứu đã đưa ra các nhận định

về lý do sử dụng túi ni lông như “tiện lợi”, “giá thành rẻ”, “người bán hàng cung

cấp miễn phí” và “khơng có lựa chọn khác” với bốn nấc thang đo “khơng đúng”,

“hơi đúng”, “khá đúng” và “rất đúng”. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tính tiện lợi và

kinh tế là hai lý do cơ bản để người tiêu dùng sử dụng túi ni lông. Ở cả ba nhận

định này, tỷ lệ cao nhất đều ở mức “rất đúng” tiếp theo là “khá đúng” và giảm dần

ở mức “hơi đúng” và “không đúng”. Đối với lý do “khơng có lựa chọn khác”, tỷ lệ

người trả lời đều là 25% ở mức “hơi đúng”, “khá đúng” và “rất đúng” và 18%

ở mức “không đúng” (Bảng 3.4).

Bảng 3.4: Lý do sử dụng túi ni lông

Lý do sử dụngKhông đúngHơi đúngKhá đúngRất đúng(%)(%)(%)(%)(%)Tiện lợi41138434Giá thành rẻ121529412Được cung71519572182525257túi ni lơngKTL/KYKcấp miễn phí

Khơng có lựa

chọn khác

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017

Bên cạnh mức độ, tần suất và lý do sử dụng túi ni lông, nghiên cứu còn tiến

hành khảo sát thói quen sử dụng túi ni lông của cộng đồng dân cư thông qua câu

hỏi về thói quen xin thêm túi ni lơng. Phần lớn người tiêu dùng khơng có thóiquen xin thêm túi ni lơng khi đi mua hàng, 75% người trả lời không xin thêm và chỉ

25% xinthêm túi ni lông khi đi mua hàng. Khi được yêu cầu cung cấp thêm túi ni lông, hầu

hết người bán hàng đều thực hiện yêu cầu của khách với thái độ vui vẻ. 85% số

người trả lời cho biết người bán hàng sẵn sàng cho thêm và chỉ có 15% cho biết

người bán hàng khơng sẵn sàng cung cấp thêm túi ni lơng.

Chìa khóa để giảm số lượng, theo đó giảm tác động tiêu cực của túi ni lông

đối với môi trường là tái sử dụng chúng càng nhiều càng tốt. Kết quả nghiên cứu

cho thấy, phần lớn người dân đều có hành vi tái sử dụng túi ni lơng. Trong số 100

người được hỏi, có tới 69% khẳng định có tái sử dụng và 31% không tái sử dụng túi

ni lông. Việc tái sử dụng túi ni lơng như lót thùng rác, đựng thực phẩm, đồ dùng v.v

sẽ tạo ra lợi ích lớn hơn túi tái chế do lợi ích của việc tránh sản xuất túi tái chế. Có

57% số người trả lời đã sử dụng lại túi ni lông vào việc đựng đồ khô, đồ dùng trong

trường hợp còn sạch và 43% trả lời tái sử dụng túi ni lông vào việc đựng rác thải.

Giảm thiểu số lượng túi ni lông được sử dụng có thể được thực hiện

thơng qua việc thay thế chúng bằng các dụng cụ chứa, đựng khác. Khi được hỏi

về khả năng thay thế túi ni lông, phần lớn người trả lời cho rằng có thể thay thế

bằng túi xách, làn (48%), tiếp đến là túi vải (45%), sau đó là túi giấy 31 %và túi

dễ phân huỷ 29%. Nếu như trước đây, túi xách và làn được các bà nội trợ sử dụng

nhiều để đi chợ thì ngày nay nó được thay thế bằng túi ni lơng bởi tính tiện lợi

của nó. Để khuyến khích các bà nội trợ sử dụng làn, túi xách để đi chợ, một số

chương trình dự án đã có các hoạt động thiết thực. Chi hội phụ nữ Thị xã Quảng

Yên, Quảng Ninh đã phát miễn phí 600 làn nhựa để hội viên phụ nữ mang theo

khi đi chợ, góp phần từng bước thay đổi thói quen và tiến đến khơng sử dụng túi

ni lông khi đi chợ, mua

2sắm . Túi ni lông sau khi sử dụng không vứt bừa bãi ra đường, đồng ruộng, hồ ao,

sơng ngòi, mà thu gom để tái chế sử dụng.

Nhận thức về ảnh hưởng của sử dụng túi ni lông

Kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn người dân nhận thức được tác hại của túi

ni lông đối với sức khoẻ và mơi trường. Ở cả khía cạnh sức khoẻ và môi trường,

tỷ lệ2http://baoquangninh.com.vn/doi-song/moi-truong/201311/mo-hinh-lan-xanh-di-cho-2214443/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả khảo sát về mức độ sử dụng túi ni lông trong dân cư

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×