Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trường hợp giá cả thay đổi

Trường hợp giá cả thay đổi

Tải bản đầy đủ - 0trang

cho họ thay đổi điểm lựa chọn tối ưu của mình. Để đơn giản hóa, chúng ta chỉ

xét trường hợp giá66hàng hóa Q1 thay đổi, giá hàng hóa Q2 cũng như các yếu tố khác như thu nhập

và sở thích của người tiêu dùng vẫn giữ ngun.

Ví dụ ở hình 1.3, với đường ngân sách ban đầu là AB và đường bàng quan

ban đầu là U0 thì điểm lựa chọn tối ưu ban đầu của người tiêu dùng là điểm E. Ví

dụ giá hàng hóa Q1 giảm đường ngân sách AB sẽ xoay ra phía ngồi thành đường

AC, lúc này điểm lựa chọn mới của người tiêu dùng là điểm F. Giá hàng hóa Q1

giảm xuống làm hàng hóa Q1 rẻ hơn hàng hóa Q2 một cách tương đối, mặt

khác làm thu nhập thực tế của người tiêu dùng tăng lên. Vì vậy sự thay đổi mức

giá của hàng hóa gây ra cả tác động thay thế và tác động thu nhập.

Q2

A

EF

U1H

U0E1 H1F1Q1Hình 2.3: Tác động thay thế và tác động thu nhập

+ Tác động thay thế: là tác động bắt nguồn từ việc thay đổi trong mức giá

tương đối giữa các hàng hóa, chỉ sự tác động của thay đổi mức giá hàng hóa

tới lượng cầu khi người tiêu dùngtối thiểu hóa chi tiêu vẫn muốn có mức thỏa

dụng bằng với mức trước khi mức giá thay đổi. Ví dụ, người tiêu dùng chỉ tiêu

dùng 2 mặt hàng và cả hai đều là hàng hóa thơng thường. Khi mức giá của một

mặt hàng tăng lên và giácủa mặt hàng còn lại khơng đổi, để giữ được mức thỏa

dụng như cũ, người tiêu dùng sẽ giảm lượng cầu của mình đối với mặt hàng

tăng giá và tăng lượng cầu của mình đối với mặt hàng khơng tăng giá. Trên hình

67vẽ đó là khoảng E1H1.68+ Tác động thu nhập: là tác động bắt nguồn từ sự thay đổi của thu nhập

thực tế, chỉ sự tác động của thay đổi giá cả hàng hóa tới lượng cầu thơng qua

thay đổi sức mua. Ví dụ, người tiêu dùng chỉ tiêu dùng 2 mặt hàng và cả hai đều là

hàng hóa thơng thường. Khi giá một mặt hàng tăng lên, thì dù thu nhập danh

nghĩa của người tiêu dùng không đổi, nhưng sức mua của người này giảm đi. Vì

thế, có thể tưởng tượng rằng đó là tình huống các mức giá hàng khơng đổi,

nhưng thu nhập thực tế của người tiêu dùng giảm đi; nói cách khác là ngân sách

cho chi tiêu của người này bị giảm. Giờ đây, người này đối mặt với chế ước ngân

sách mới và cố gắng tối đa hóa thỏa dụng. Trên hình vẽ đó là khoảng H1F1.

Trường hợp thay đổi về sở thích

Sở thích của người tiêu dùng cũng có thể thay đổi, mặc dù nó thường ổn

định trong một khoảng thời gian nhất định. Sự thay đổi này phản ánh những

chuyển biến trong cách nhìn nhận, đánh giá, hay thái độ của người tiêu dùng về ý

nghĩa của một loại hàng hóa đối với cuộc sống của họ. Khi khoa học ngày càng

phát triển thì nhu cầu và sở thích về mặt hàng cơng nghệ sẽ tăng cao, hay người

tiêu dùng hiện nay có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề vệ sinh an toàn

thực phẩm nên các mặt hàng rau sạch, thực phẩm sạch được chú trọng hơn

trước. Hoặc đối với giới trẻ thường đi theo xu hướng thời trang của các thần

tượng của họ là những ngơi sao điện ảnh nổi tiếng…

Q1

AU

10EU

2

B69F

B‟Q2Hình 2.4: Người tiêu dùng thay đổi sự lựa chọn khi thay đổi sở thích70Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trường hợp giá cả thay đổi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×