Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG IV: MÔ PHỎNG TRÊN PHẦN MỀM.

CHƯƠNG IV: MÔ PHỎNG TRÊN PHẦN MỀM.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường đại học bách khoa Hà NộiĐồ án II22Trường đại học bách khoa Hà NộiKết quả mô phỏng:

+ Xung điện áp của các khâu.Đồ án II23Trường đại học bách khoa Hà Nội+ Xung điện áp điều khiển.4.2. Mô phỏng trên Matlab.

Ta mô phỏng mạch lực và kết quả trên phần mềm matlab như hình dưới:

Đồ án II24Trường đại học bách khoa Hà NộiHình 4.5: Mạch lực mơ phỏng trên phần mềm matlab.Đồ án II25Trường đại học bách khoa Hà NộiHình 4.6: điện áp sau chỉnh lưuĐồ án II26Trường đại học bách khoa Hà NộiHình 4.7: Các đường đặc tính của động cơ.Đồ án II27Trường đại học bách khoa Hà Nội

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.

1.

2.

3.Sách hướng dẫn thiết kế điện tử công suất, Phạm Quốc Hải, Nhà xuất bản

Khoa Học & Kĩ Thuật Hà Nội, 2009.

Giáo trình Điện tử cơng suất, Trần Trọng Minh, Nhà xuất bản giáo dục Việt

Nam, 2012.

Cơ sở truyền động điện, Bùi Quốc Khánh – Nguyễn Văn Liên, Nhà xuất bản

khoa học và kĩ thuật, 2007.Đồ án II28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG IV: MÔ PHỎNG TRÊN PHẦN MỀM.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×