Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiết 44: ÔN TẬP

Tiết 44: ÔN TẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

GA: CƠNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-20184. Trình bày khái niệm về sâu bệnh hại

cây trồng và các biện pháp phòng trừ?

Hoạt động 3 (15 phút)3. Quy trình sản xuất và bảo vệ môi

trường trong trồng trọtGV: Yêu cầu HS lập sơ đồ: Quy trình

sản xuất và bảo vệ mơi trường trong

trồng trọt

HS: Lập sơ đồ, HS khác bổ sung

GV: Nhận xột hon thin s

Đ ại c ơng vềkỹ thuậ trồng trọt

Đ ất trồngPhâ

n bónGiống câ

y trồngThànhTínhBiệnTácCách sửVai trò củaSảnphầnchấtpháp sửdụngdụng vàgiống vàxuất vàcủa đ

ất của đ

ất dụng vàcủabảoph ơngbảocải tạophâ

nquảnpháp chọnđ

ấtbóncác loạitrồngtrồngphâ

n

bónTác hạiKháicủa sâ

u niệm về ph ơng

phápquảnbệnhphòngtạo giốnghạthạitrừ

y trồnggiốngGieo trồngy nông nghiệpbệnh- Cày

- Bừa và đ

ập đ

ất

- Lên luống

- Bón phâ

n lót

- Kiểm tra và xử lý hạt giống

- Thời vụ

- Ph ơng pháp gieo trồngvà bảo vệ

môi tr ờng

trong trồng trọtChăm sócThu hoạch, bảo

quản, chếbiến- Tỉ

a, dặ

m câ

y

- Làm cỏ, vun xớ i

- T ớ i, tiêu n ớ c

- Bón phâ

n thúc

- Thu hoạch

- Bảo quản

- ChÕbiÕnGV: Yêu cầu HS ôn tập theo các câu

hỏi

Câu 1: Tỏc dng ca cỏc bin phỏp lm

GV: NGUYN C HC109Các

uLàm đất và

bón phâ

n lótQuy trì

nh sản xuất

u bệnh haiTRNG THCS PHÚ LÃMGA: CƠNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018đất và bón phân lót đối với cây trồng?

Câu 2: Tại sao phải tiến hành kiểm tra,

xử lý hạt giống trước khi gieo trồng

cây nông nghiệp?

Câu 3: Em hãy nêu ưu nhược điểm của

phương pháp gieo trồng bằng hạt và

trồng cây con

Câu 4: Hãy nêu tác dụng của các cơng

việc chăm sóc đối với cây trồng. Giải

thích câu tục ngữ: "Cơng cấy là cơng

bỏ, công làm cỏ là công ăn"?

4. Củng cố (4 phút).

Giáo viên hướng dẫn học sinh cách trả lời các câu hỏi và hướng dẫn học sinh

cách làm bài kiểm tra khoa học hiệu quả.

5. Hướng dẫn học ở nhà ( 1 phút ). Yêu cầu HS ôn tập theo sơ đồ và hệ thống

câu hỏi để chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ I.GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC110TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018Ngày soạn: 9/4/ 2018

Tiết 45: KIỂM TRA 1 TIẾT

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức.

- Kiểm tra kiến thức của học sinh về kỹ thuật chăm sóc cây rừng và gieo trồng

cây rừng khai thác và bảo vệ rừng, đại cương về kĩ thuật chăn nuôi.

2. Kĩ năng.

- Rèn kỹ năng phân tích, tổng hợp, tư duy độc lập của HS

3. Thái độ.

- Có ý thức làm bài độc lập, nghiêm túc.

II. Chuẩn bị.

1. Giáo viên. - Đề kiểm tra, ma trận đề và đáp án

2. Học sinh. - Ôn tập kiến thức về kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc cây rừng

khai thác bảo vệ rừng, đại cương về kĩ thuật chăn ni.

III. Tiến trình thực hiện

1 ổn định lớp

2 kiểm tra bài cũ

3 bài mới

- giáo viên phát đề kiểm tra

- học sinh làm bài kiểm tra nghiêm túc

4. Thu bài- nhận xét giờ kiểm tra

5. Hướng dẫn học ở nhà

Kẻ sơ đồ 10, 11 SGK trang 116, 118 vào vở bài tập.IV. Ma trận hai chiều

Mức độThông

hiểuNhận biết

Nội dung

1. Thức ăn vật nuôiNhận biết

được nguồn

gốc thức ăn

của vật nuôiSố câu:

Số điểm: Tỉ lệ: %

2. Vai trò của thức ăn

đối với vật ni.2

1 = 10%GV: NGUYỄN ĐỨC HỌCVận dụng

Cấp độ

thấpCấp độ

caoTổng2

1 = 10%

Hiểu

được vật

nuôi hấp

thụ thức

ăn như111TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CÔNG NGHỆ 7Số câu:

Số điểm:Tỉ lệ: %3. Sản xuất thức ăn

vật nuôi.Số câu:

Số điểm:Tỉ lệ: %NĂM HỌC 2017-2018thế nào

1

1 = 10%

Hiểu và

Biết được

phân loại

phương

được

pháp sản

xuất thức ăn thức ăn

2

1

1 = 10%

1 = 10%3

2=20%

Nắm

được các

phương

pháp chế

biến

thức ăn

1

2 = 20%4. Chế biến và dự trữ

thức ăn cho vật nuôi.Số câu:

Số điểm:1

1 = 10%Tỉ lệ: %5. Chế biến thức ăn họ

đậu bằng nhiệt.Số câu:

Số điểm:Nêu

được

đặc điểm

cần lưu

ý khi

thực

hành

1

1

3 = 30% 3 = 30%Tỉ lệ: %

Hiểu

được

quy trình

chế biến

thức ăn

1

1=10%6. Chế biến thức ăn

giàu gluxit bằng men.Số câu:

Số điểm:Tỉ lệ: %7.Tổng số câu1

2 = 20%1

1,5=15%42219Tổng số điểm223310Tỉ lệ:20%20%30%30%100%%V. ĐỀ KIỂM TRA

I. Phần trắc nghiệm khách quan. (4 đ)

Câu 1. Thức ăn vật ni có nguồn gốc từ:GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC112TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiết 44: ÔN TẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×