Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiết 23 : VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG RỪNG

Tiết 23 : VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG RỪNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

GA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018HS: Rừng giữ nước ngấm xuống đất.

GV? Vì sao rừng phát triển lại hạn chế

lũ lụt?

HS: Rừng chắn nước

GV? Vì vậy nếu khơng có rừng sẽ ảnh

hưởng xấu tới đời sống của chúng ta.

Hoạt động 2 (8 phút)

GV: Treo hình 35 SGK yêu cầu HS

quan sát đọc thơng tin. Giải thích

"Diện tích rừng tự nhiên" là rừng tự

mọc trên đất rừng. "Độ che phủ của

rừng" là diện tích có cây rừng che phủ

so với tổng diện tích của cả nước. Diện

tích đồi trọc là diện tích chưa sử dụng

vào sản xuất nơng lâm nghiệp.

HS: Quan sát, ghi nhớ thông tin

GV: Yêu cầu HS nhận xét về diện tích

rừng tự nhiên, độ che phủ, diện tích đồi

trọc năm 1943 và năm 1995?

HS: Nhận xét được sự thay đổi rừng từ

năm 1943  1995.

GV: Kết luận

GV? Em hãy nêu một số tác hại của sự

phá rừng?

HS: Không có rừng giữ nước gây lũ

lụt, hạn hán, các động vật rừng giảm

dẫn đến tuyệt chủng do khơng có nơi

sống.

GV Kết luận: Vì vậy chúng ta phải

trồng và bảo vệ rừng.

Hoạt động 3 (10 phút)

GV: Yêu cầu HS đọc thông tin, tra lời

câu hỏi: Vậy nhiệm vụ của trồng rừng

là gì?

HS: Trồng rừng đặc dụng, phòng hộ,

sản xuất

GV? Nêu đặc điểm của từng loại rừng

đó?

HS: Nêu đặc điểm từng loại rừng

GV? Ở địa phương em nhiệm vụ trồng

loại rừng nào là chủ yếu? Tại sao?

HS: Trồng rừng sản xuất phục vụ cho

đời sống.

GV: Kết luận về nhiệm vụ của trồng

rừng

GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC612. Tình hình rừng ở nước ta- Diện tích rừng tự nhiên ngày càng

giảm

- Diện tích đồi trọc còn q lớn so với

diện tích có thể trồng rừng, do đó độ

che phủ của rừng giảm3. Nhiệm vụ của trồng rừng- Trồng rừng thường xuyên phủ xanh

19,8 ha đất lâm nghiệp:

TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018+ Trồng rừng sản xuất: Lấy nguyên

liệu.

+ Trồng rừng phòng hộ: Đầu nguồn,

ven biển

+ Trồng rừng đặc dụng: Vườn quốc gia

khu bảo tồn thiên nhiên và môi trường,

nghiên cứu khoa học, văn hoá, lịch sử,

du lịch

4. Củng cố (8 phút).

- HS đọc ghi nhớ cuối bài

- Hãy kể những vườn quốc gia ở Việt Nam mà em biết? Nhiệm vụ của Vườn

quốc gia khác rừng trồng như thế nào?

- Vai trò của rừng đối với môi trường sống?

5. Hướng dẫn học ở nhà( 1 phút ).

- Học bài và trả lời theo câu hỏi cuối bài, đọc "có thể em chưa biết"

- Tìm hiểu cách làm đất gieo ươm cây rừng ở địa phươngGV: NGUYỄN ĐỨC HỌC62TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018Ngày soạn: 7/1/ 2018

Tiết 24 : LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức.

- Trình bày được điều kiện lập vườn gieo ươm cây rừng

- Hiểu được các cơng việc cơ bản trong quy trình làm đất hoang

- Biết được kỹ thuật tạo nên đất gieo ươm cây rừng

2. Kĩ năng.

- Rèn luyện kĩ năng quan sát hình

- Kỹ năng hoạt động nhóm

3. Thái độ.

Có ý thức u thích bộ mơn, u thích ngành nghề lâm nghiệp

II. Chuẩn bị.

1. Giáo viên.

- Sơ đồ 5 SGK

- Hình 36 SGK

2. Học sinh.

III. Tiến trình tổ chức dạy - học.

1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút ) Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)

Câu hỏi: Tại sao phải bảo vệ và trồng rừng? Và cần phải trồng các loại rừng

nào? Liên hệ thực tiễn địa phương.

3. Bài mới.

Hoạt động 1 (14 phút)

1. Lập vườn gieo ươm cây rừng

a. Điều kiện lập vườn gieo ươm

GV: Yêu cầu học sinh đọc thông tin và

trả lời câu hỏi: Vườn ươm cần thoả

mãn những điều kiện gì? Tại sao?

HS: Đọc thông tin trả lời được 4 điều

kiện để cây giống phát triển tốt và

giảm cơng chi phí

GV: Nhận xét kết luận

- Đất pha cát hay đất thịt nhẹ , khơng

có ổ sâu bệnh hại.

- Độ pH từ 6  7

- Đất bằng hay hơi dốc từ 2  4 o

- Gần nguồn nước và nơi trồng rừng

b. Phân chia đất trong vườn gieo ươm

GV: Cho HS quan sát sơ đồ 5. Gọi 1

HS lên bảng trình bày sơ đồ.

HS: Quan sát sơ đồ và trình bày các ký

hiệu trong sơ đồ.

GV? Vườn ươm nên phân chia thành

các khu đất như thế nào? Vì sao phải

làm như vậy?

HS: Có 4 khu mục đích từng khu,

GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC63TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018đường đi lại thuận tiện cho chăm sóc

quản lý

GV? Theo em xung quanh vườn gieo

ươm có thể dùng biện pháp nào để

ngăn chặn trâu, bò phá hoại?

HS: Trồng cây làm hàng rào, hoặc đào

hào rộng (vừa chứa nước) hoặc dùng

hàng rào dây thép gai

GV: Nhận xét chung, kết luậnHoạt động 2 (19 phút)

GV: Cho HS nghiên cứu thông tin II1

SGK và cho biết quy trình cải tạo đất

hoang thành đất gieo ươm?

HS: Nghiên cứu thơng tin II1 và trình

bày các bước lần lượt theo mũi tên chỉ

dẫn trong SGK

GV: Chốt lại kiến thức- Phân chia thành 4 khu:

+ Khu gieo hạt

+ Khu cấy cây

+ Khu đất dự trữ

+ Khu kho, nơi chứa vật liệu và dụng

cụ

- Nên làm hàng rào quanh vườn gieo

ươm

2. Làm đất gieo ươm cây rừng

a. Làm đất tơi xốp- Đất hoang, dọn cây hoang dại, cày

sâu bừa kĩ, khử chua, diệt ổ sâu bệnh

hại, đập và san phẳng đất

Đất tơi

xốp

b. Tạo nền đất gieo ươmGV: Yêu cầu hs đọc thông tin quan sát

hình 36

Thảo luận nhóm theo các

câu hỏi sau:

Câu 1: Cho biết kĩ thuật lên luống đất?

Câu 2: Kĩ thuật làm bầu đất?

HS: Đọc thơng tin quan sát hình 36

thảo luận nhóm trả lời từng câu hỏi.

GV: Gọi đại diện 1, 2 nhóm trả lời.

HS: Đại dịên nhóm trả lời, nhóm khác

nhận xét bổ sung.

GV: Nhận xét chung chốt lại kiến thức. Lên luống theo hướng Bắc - Nam,

luống

cao 0,15

0,2 m, rộng 0,8

1 m,

dài 10

15 m, luống cách luống 0,5

m.

Bón phân theo cơng thức: Phân chuồng

GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC64TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiết 23 : VAI TRÒ CỦA RỪNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG RỪNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×