Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TIẾT 10: SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG

TIẾT 10: SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

GA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018+ Bước 3: Giống siêu nguyên chủng

nhân thành giống nguyên chủng.

+ Bước 4: Nhân giống nguyên chủng,

giống sản xuất đại trà.

GV? Sản xuất giống bằng hạt thường

áp dụng cho các cây nào?

HS: Cây ngũ cốc, họ đậu, một số cây

lấy hạt.

GV: Cho học sinh quan sát hình 17

SGK trình bày mẫu vật.

HS: Quan sát theo sự hướng dẫn của

GV

GV? Thế nào là giâm, triết, ghép.

HS: Trình bày khái niệm giâm, triết

ghép.

GV? Sản xuất giống cây trồng bằng

nhân giống vơ tính thường áp dụng cho

các loại cây nào?

GV: Kết luậnb. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân

giống vơ tính- Một số phương pháp thường dùng là:

Giâm cành, ghép mắt, triết cành.

+ Giâm cành: Từ một đoạn cành cắt rời

khỏi thân cây mẹ, giâm vào đất ẩm,

hình thành rễ, phát triển thành cây mới.

+ Ghép mắt: Lấy mắt ghép, ghép vào

mắt của một cây khác.

+ Triết cành: Bóc một khoanh vỏ của

cành, bó đất, ra rễ, cắt khỏi cây mẹ,

trồng xuống đất.GV? Tại sao giâm cành thường bớt lá,

triết cành dùng nilơn bịt kín đầu bầu

đất lại?

HS: Giảm bớt thoát hơi nước, giữ ẩm,

hạn chế xâm nhập của sâu bệnh

Hoạt động 2. Bảo quản hạt giống cây

2. Bảo quản hạt giống cây trồng

trồng (8 phút)

HS: Nghiên cứu thông tin

GV? Tại sao phải bảo quản hạt giống?

HS: Không bảo quản chất lượng hạt sẽ

giảm và có thể mất khả năng nảy mầm.

GV? Trình bày các điều kiện và

phương pháp bảo quản hạt giống?

HS: Trình bày, lớp bổ sung

GV: Nhận xét kết luận

- Các điều kiện bảo quản hạt giống:

+ Hạt giống phải đạt tiêu chuẩn: Khô

+ Nơi cất giữ phải đảm bảo: to, A, kín.

+ Kiểm tra và xử lý kịp thời trong quá

trình bảo quản.

GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC25TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018- Phương pháp bảo quản:

+ Có thể bảo quản trong chum, vại,

bao, túi kín ở nơi cao ráo, sạch sẽ.

+ Hoặc bảo quản trong kho lạnh

GV: Các hạt được bảo quản có hình

thức sống tiềm sinh.

HS: Đọc ghi nhớ

4. Củng cố.( 3 phút )

a. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

- Giống cây trồng có thể nhân bằng ....(1)…….hoặc nhân giống bằng ...(2)…..

- Các hình thức nhân giống vơ tính là:...(3)….(4)....(5)……...

b. Tai sao phải bảo quản hạt giống cây trồng? Biện pháp bảo quản hạt giống cây

trồng là gì?

5. Hướng dẫn học ở nhà (2 phút)

- Học và trả lời các câu hỏi SGK

- Nghiên cứu sâu bệnh hại cây trồng

- Mỗi học sinh chuẩn bị một số cành bị gãy, lá bị thủng, lá bị đốm đen, củ bị

thối, thân cành bị sần sùi.

*******************************GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC26TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018Ngày soạn: 20/10/2017

CHỦ ĐỀ 1

I. Mô tả chủ đề:

1. Tổng số tiết thực hiện chủ đề: 2 tiết.+ Nội dung tiết 1: Tìm hiểu về sâu bệnh hai cây trồng

+ Nội dung tiết 2: Tìm hiểu về phòng trừ sâu bệnh hại

(Tùy từng lớp giáo viên có thể cân đối thời lượng các tiết cho phù hợp để hoàn

thành các nội dung trên)

Tên bài

TiếtPPCT cũPPCT mới112Sâu bệnh hại cây trồng.313Phòng trừ sâu bệnh hạiChủ đề: Sâu bệnh hại cây

trồngSTT2. Mục tiêu chủ đề:

a, Kiến thức:- Biết được khái niệm tác hại của sâu, bệnh hại cây trồng

- Hiểu được các ngun tắc,nội dung của một số biện pháp phòng trừ sâu

bệnh

- Biết vận dụng những cái đã học vào công việc

phòng trừ sâu bệnh

- Hiểu được những nguyên tắc và biện pháp

phòng trừ sâu bệnh hại

b. Kĩ năng:- Nhận biết được sâu bệnh hại cây trồng ở địa phương.

- Tư duy : Tìm kiếm và xử lí thơng tin qua bài viết, hình vẽ, tranh ảnh, mẫu vật

thật.

- Giao tiếp : Phản hồi/ lắng nghe tích cực trình bày suy nghĩ, ý tưởng giao tiếp,

hợp tác khi làm việc nhóm

- Làm chủ bản thân : Đảm nhận trách nhiệm trước nhóm về cơng việc được

giao ; quản lí thời gian khi trình bày kết quả làm việc trước nhóm và tập thể lớp.

Giúp các em nhận biết sâu bệnh hại cây trồng sống ở địa phương,biết

bảo vệ cây trồng ở địa phương.

c. Thái độ:d. Năng lực cần phát triển :- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng hình vẽ, tranh ảnh.

GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC27TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018a) Mục tiêu tiết 1:1. Kiến thức:

- Học sinh biết được tác hại của sâu, bệnh.

- Nêu được khái niệm về côn trùng, bệnh cây.

- Nhận biết được và phân biệt được sâu, bệnh gây hại qua dấu hiệu biểu hiện

trên cây trồng và đối tượng gây ra.

2. Kỹ năng:

- Hình thành cho học sinh kỹ năng quan sát tìm tòi

3. Thái độ:

Có ý thức bảo vệ cơn trùng có lợi, bảo vệ mùa màng, cân bằng sinh thái

b) Mục tiêu tiết 2:

3. Phương tiện:

Máy chiếu.Phiếu học tập4. Các nội dung chính của chủ đề theo tiết:

Tiết 1:1. Tác hại của sâu, bệnh

2. Khái niệm về côn trùng và bệnh cây

3. Một số dấu hiệu khi cây trồng bị sâu bệnh phá hoại.

Tiết 2:1. Nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại

2. Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại

BƯỚC 2: Biên soạn câu hỏi/bài tập:* Biên soạn câu hỏi/ bài tập theo hướng:

- Xây dựng, xác định và mô tả 4 mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận

dụng, vận dụng cao)

- Mỗi loại câu hỏi/ bài tập sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm

chất nào của học sinh trong dạy học.

* Cụ thể:

Tiết 1:TT

1Câu hỏi/ bài tập

Mức độ

Sâu bệnh có ảnh hưởng như thế nào đối Thông hiểu

với cây trồng?GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC28Năng lực, phẩm chất

Trình bày quan điểm.TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-20182Hãy kể tên 1 số côn trùng mà em biết?3Biến thái của côn trùng là gì?

Nhận biết

Sự khác nhau giữa biến thái hồn tồn và Thơng hiểu

biến thái khơng hồn tồn?

Nêu các giai đoạn phá hoại của cơn

Nhận biết

trùng?

Nhận biết

Cây bị bệnh có biểu hiện thế nào?Phát hiện kiến thức.7Những cây bị sâu, bệnh phá hại thường

có biểu hiện gì?Nhận biếtPhân tích trình bày.8Nêu tác hại của sâu, bệnh?Thơng hiểuGiải quyết vấn đề.9Trình bày khái niệm côn trùng, bệnh cây? Nhận biếtPhát hiện kiến thức10So sánh tác hại của sâu hại và bệnh hại, Vận dụng

cho ví dụ?Giải quyết vấn đề.4

5

6Vận dụngGiải quyết vấn đề.

Phân tích, giải thích

Phân tích trình bày.

Giải quyết vấn đề.Tiết 2:TT

1Câu hỏi/ bài tập

? Nêu nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh

hại?Mức độNăng lực, phẩm chấtNhận biếtPhát hiện kiến thức2Tại sao lại lấy ngun tắc phòng là

chính?Vận dụngPhân tích, giải thích3? Biện pháp thủ cơng là gì?Nhận biếtPhát hiện kiến thức4- Nêu ưu nhược điểm của biện pháp

phòng trừ thủ cơng?Thơng hiểuPhân tích, giải thích5Nêu ưu nhược điểm của biện pháp hố

học?Thơng hiểuPhân tích, giải thích6Cần làm gì để khắc phục các nhược

điểm của biện pháp hóa học?Thơng hiểuGiải quyết vấn đề7Biện pháp sinh học là gì?Nhận biếtPhát hiện kiến thức8Biện pháp kiểm dịch thực vật là gì?Nhận biếtNhớ được kiến thức9Tác dụng của biện pháp kiểm dịch thực

vật là gì?10

11- Vì sao sử dụng biện pháp canh tác lại

được coi là biện pháp phòng, trừ sâu,

bệnh hại?

Trong các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh

hại biện pháp nào có hiệu quả và phùGV: NGUYỄN ĐỨC HỌC29Thơng hiểuPhân tíchVận dụngPhân tích, giải thích.Vận dụngTổng hợp, giải thích

trình bày quan điểm..TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018hợp nhất? Tại sao?BƯỚC 3: Thiết kế tiến trình dạy học.Tiết 1- Chủ đề sâu bệnh hại cây trồng

TIẾT 11: SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNGI. Mục tiêu.

1. Kiến thức:- Học sinh biết được tác hại của sâu, bệnh.

- Nêu được khái niệm về côn trùng, bệnh cây.

- Nhận biết được và phân biệt được sâu, bệnh gây hại qua dấu hiệu biểu hiện

trên cây trồng và đối tượng gây ra.

2. Kỹ năng:- Hình thành cho học sinh kỹ năng quan sát tìm tòi

3. Thái độ:Có ý thức bảo vệ cơn trùng có lợi, bảo vệ mùa màng, cân bằng sinh thái

II. Chuẩn bị.1. Giáo viên:

- Tranh vẽ các hình 18, 19 trang 28 và hình 20 trang 29.

- Sưu tầm các mẫu sâu bệnh sống ...

2. Học sinh:

- Một số loại sâu bệnh, côn trùng

III. Tiến trình tổ chức dạy - học.1. Ổn định tổ chức lớp2. Kiểm tra: (4’)

- Sản xuất giống cây trồng bằng hạt được tiến hành theo trình tự nào?

3. Bài mới:

Hoạt động 1. Tác hại của sâu, bệnh (10 1. Tác hại của sâu, bệnh

phút )

Sâu bệnh có ảnh hưởng xấu đến đời

Giáo viên yêu cầu học sinh đọc nội

sống cây trồng.

dung I trong SGK trang 28.

Cây trồng bị bệnh, sâu phá hoại sinh

Một học sinh đọc thông tin.

trưởng phát triển kém, năng suất, chấtGV: NGUYỄN ĐỨC HỌC30TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CƠNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018GV?: Sâu bệnh có ảnh hưởng như thế

nào đối với cây trồng?

HS: Làm giảm năng suất chất lượng

cây trồng

GV nhật xột chốt lại kiến thức.

Hoạt động 2. Khái niệm về côn trùng

và bệnh cây (18 phút )

GV?: Hãy kể tên 1 số côn trùng mà em

biết?

HS: Cào cào, châu chấu, ong, kiến

vàng,…

GV?: Nếu đặc điểm chung của các loại

cơn trùng này?

HS: Là lồi chân khớp, có 3 đôi chân,

cơ thể chia: Đầu, ngực, lưng rõ rệt.

GV nhận xột kết luậnlượng giảmGV treo tranh hình 18, 19 SGK.

GV?: Biến thái của cơn trùng là gì?

HS quan sát và trả lời: Là sự thay đổi

cấu tạo, hình thái.

GV?: Sự khác nhau giữa biến thái hoàn

toàn và biến thái khơng hồn tồn?

HS:

GV nhận xét chốt lại kiến thức

GV?: Nêu các giai đoạn phá hoại của

côn trùng?

HS: Côn trùng kiểu biến thái hoàn toàn

phá hoại mạnh nhất ở giai đoạn sâu

non. Kiểu biến thái khơng hồn tồn

phá hoại giai đoạn sâu trưởng thành.Biến thái của côn trùng là sự thay đổi

cấu tạo, hình thái của cơn trùng trong

vòng đời.

Khác nhau: Biến thái khơng hồn tồn

khơng trải qua giai đoạn nhộngGV cho học sinh quan sát hình vẽ 1 số

biểu hiện bị bệnh của cây.

GV?: Cây bị bệnh có biểu hiện thế

nào?

HS: Hình dạng, sinh lý khơng bình

thường

GV kết luận bệnh cây

Hoạt động 3 Một số dấu hiệu khi cây

trồng bị sâu bệnh phá hoại.( 7 phút )

GV cho HS quan sát hình 20 SGK

GV?: Những cây bị sâu, bệnh phá hại

GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC312. Khái niệm về côn trùng và bệnh cây

a. Khái niệm về cơn trùngLà lồi chân khớp, cơ thể chia làm 3

phần: Đầu, ngực, bụng. Mang 3 đơi

chân và thường có 2 đơi cánh đầu có 1

đơi râu đóf là cơn trùng (sâu bọ).b. Khái niệm bệnh câyBệnh cây là trạng thái khơng bình

thường về chức năng sinh lý, cấu tạo

và hình thái của cây dưới tác dụng của

vi sinh vật và điều kiện sống không

thuận lợi.

3. Một số dấu hiệu khi cây trồng bị sâu

bệnh phá hoại.

Cấu tạo hình thái: Biến dạng lá, quả,

gãy cành, thối củ, thân cành sần sùi.

TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018thường có biểu hiện gì?

Màu sắc: Trên lá, quả có đốm đen, nâu,

HS: Biểu hiện màu sắc, hình thái, trạng vàng.

thái.

Trạng thái: Cây bị héo rũ.

4. Củng cố (4 phút)

- Nêu tác hại của sâu, bệnh?

- Trình bày khái niệm côn trùng, bệnh cây? So sánh tác hại của sâu hại và bệnh

hại, cho ví dụ?

5. Hướng dẫn học ở nhà (1 ph):

- Học sinh trả lời các câu hỏi cuối bài.

- Tìm hiểu các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại ở địa phương

Tiết 2 chủ đề sâu bệnh hại cây trồng

TIẾT 12: PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức.- Học sinh hiểu được những nguyên tắc và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại.

- Biết vận dụng những hiểu biết đã học vào công việc phòng trừ sâu bệnh tại

vườn trường hoặc gia đình.

2. Kĩ năng.- Rèn luyện kĩ năng quan sát.

- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm.

3. Thái độ.- Hình thành ý thức bảo vệ cây trồng, đồng thời bảo vệ môi trường.

II. Chuẩn bị.1. Giáo viên.

Sử dụng hình 21, 22, 23 sgk

2. Học sinh.

Kẻ bảng trang 31 SGK vào vở bài tập

III. Tiến trình tổ chức dạy - học.1. Ổn định tổ chức lớp-Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ.(4 phút )

Câu hỏi: Nêu tác hại và dấu hiệu của cây trồng khi bị sâu bệnh phá hại.

Trả lời: Cây trồng bị bệnh, sâu phá hoại sinh trưởng phát triển kém, năng suất,

chất lượng giảm dấu hiệu: Lá biến dạng, quả, gãy cành, thối củ, thân cành sần

sùi. Màu sắc: Trên lá, quả có đốm đen, nâu, vàng. Trạng thái: Cây bị héo rũ.

3. Bài mới.GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC32TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018Hoạt động 1 Nguyên tắc phòng trừ sâu

bệnh hại (6 phút)

GV:cho h/s đọc thơng tin sgk, yêu cầu

trả lời câu hỏi.

Nêu nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh

hại?

HS: trả lời

HS khác bổ sung

GV: nhận xét chốt lại kiến thức1. Nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại- Phòng là chính

- Trừ sớm kịp thời, nhanh chóng và

triệt để.

- Sử dụng tổng hợp các biện pháp

phòng trừ.GV? Tại sao lại lấy ngun tắc phòng

là chính?

HS: Vì có lợi cho trồng trọt: ít tốn

cơng, cây sinh trưởng tốt, sau bệnh ít

giá thành thấp

Hoạt động 2 Các biện pháp phòng trừ

sâu, bệnh hại (28 phút)

GV: Yêu cầu hs thảo luận nhóm hồn

thành bảng trong sgk tr31.

HS: Thảo luận nhóm(3 phút )

GV: gọi đại diện 1-2 nhóm báo cáo kết

quả thao luận.

HS: đại diện nhóm báo cáo nhóm khác

nhân xét bổ sung.

GV: chốt lại kiến thức.Vệ sinh đồng ruộng làm đất: trừ mầm

mống sâu bệnh nơi ẩn náu.

Gieo trồng đúng thời vụ: Để tránh thời

kỳ sâu bệnh phát sinh mạnh.

Chăm sóc kịp thời bón phân hợp lý:

tăng sức chống chịu sâu, bệnh cho cây.

Luân canh: Làm thay đổi điều kiện

sống và nguồn thức ăn của sâu, bệnh.

Sử dụng giống chống sâu, bệnh: Ngăn

cản sự có mặt của sâu, bệnh hại.

b. Biện pháp thủ công

Là biện pháp dùng tay bắt sâu, ngắt bỏ

nhữnh cành lá bị bệnh hay dùng vợt,

bẫy đèn, bả độc để diệt sâu, bệnh.

Ưu điểm: Đơn giản dễ thực hiện, có

hiệu quả khi mới có sâu, bệnh.

Nhược điểm: Hiệu quả thấp, tốn công.GV: Yêu cầu h/s đọc thông tin và trả

lời câu hỏi. Biện pháp thủ cơng là gì?

HS: Trả lời lớp bổ sung.

GV? Nêu ưu nhược điểm của biệnGV: NGUYỄN ĐỨC HỌC2. Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh

hại

a. Biện pháp canh tác và sử dụng giống

chống sâu bệnh hại.33TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CÔNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018pháp phòng trừ thủ cơng?

HS: Trả lời lớp bổ sung.

GV: Chốt lại kiến thức.

GV: Cho h/s đọc thông tin và quan sát

hình 22 SGK.Nêu ưu nhược điểm của

biện pháp hố học?

HS: Đọc thông tin và trả lời.

GV: Nhận xét chốt lại kiến thức.

GV: Lấy ví dụ phân tích tính độc hại

của dùng thuốc hoá học: gây hiện

tượng kháng thuốc, gây ngộ độc.

HS: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

Cần làm gì để khắc phục các nhược

điểm trên?

HS: Trả lời

GV: Nhận xét chốt lại kiến thức.c. Biện pháp hoá học.

Là dùng một số loại thuốc hoá học để

diệt trừ sâu, bệnh hại.

Ưu điểm: Diệt sâu bệnh nhanh, ít tốn

cơng.

Nhược điểm: Gây độc cho cây trồng,

vật nuôi, con người, làm ô nhiễm môi

trường.Sử dụng đúng loại thuốc, nồng độ, liều

lượng. Phun đúng kĩ thuật. Khi tiếp

xúc với thuốc phải thực hiện nghiêm

yêu cầu về an toàn lao động.

d. Biện pháp sinh họcGV: Yêu cầu h/s đọc thông tin và trả

lời câu hỏi. Biện pháp sinh học là gì?

HS: Trả lời khái niệm.

GV: Nhận xét giảng giải ưu nhược

điểm.Là sử dụng một số loài sinh vật và chế

phẩm sinh học để tiêu diệt sâu hại.

Hiệu quả cao không gây ô nhiễm.

e. Biện pháp kiểm dịch thực vậtGV: Cho h/s đọc thông tin. Biện pháp

kiểm dịch thực vật là gì?

HS: Trả lời.

GV: Nhận xét ? Tác dụng của biện

pháp kiểm dịch thực vật là gì?

HS: Trả lời lớp bổ xung.

GV: Chốt lại kiến thức.Là kiểm tra, xử lí những sản phẩm

nơng, lâm khi xuất, nhập khẩu hoặc

vận chuyển từ vùng này sang vùng

khác.

Tác dụng: Ngăn chặn sự lây lan của

sâu, bệnh hại nguy hiểm.4. Củng cố (5 phút).

GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC34TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMGA: CƠNG NGHỆ 7NĂM HỌC 2017-2018- Câu hỏi 1: Vì sao sử dụng biện pháp canh tác lại được coi là biện pháp phòng,

trừ sâu, bệnh hại?

- Câu hỏi 2: Trong các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại biện pháp nào có hiệu

quả và phù hợp nhất? Tại sao?

5. Hướng dẫn học ở nhà( 1 phút ).

- HS về học bài và đọc phần có thể em chưa biết ở cuối bài.

- Mỗi nhóm học sinh chuẩn bị 3 mẫu đất: Đất cát, đất thịt, đất sét.GV: NGUYỄN ĐỨC HỌC35TRƯỜNG THCS PHÚ LÃMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TIẾT 10: SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×