Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
G. Dựng hình chiếu trục đo có giao tuyến giữa hai mặt cong

G. Dựng hình chiếu trục đo có giao tuyến giữa hai mặt cong

Tải bản đầy đủ - 0trang

96/18897/18898/18899/188Vẽ hình cắt trên hình chiếu trục đoĐể thể hiện hình dạng bên trong của vật thể, trên hình chiếu trục đo cũng thường vẽ

hình cắt. Chọn các mặt phẳng cắt sao cho hình chiếu trục đo vừa thể hiện cấu tạo bên

trong, vừa giữ được hình dạng bên ngồi của vật thể. Thông thường vật thể được coi

như cắt đi một phần tư hay một phần tám, các mặt phẳng cắt là mặt phẳng đối xứng,

hoặc các mặt phẳng song song với mặt phẳng toạ độ. Có hai cách vẽ hình cắt trên hình

chiếu trục đo:– Vẽ tồn bộ hình chiếu trục đo rồi mới vẽ mặt cắt (Hình 5.41): Cách vẽ

này dễ xác định mặt cắt hơn, nhưng có nhiều nét phụ sau khi vẽ phải tẩy xố.– Vẽ mặt

cắt trước rồi mới vẽ các phần còn lại sau mặt cắt (Hình 5.42)Các đường gạch gạch trong

hình chiếu trục đo được kẻ tuỳ theo loại hình chiếu trục đo được sử dụng.100/188Tơ bóng trên hình chiếu trục đoĐể hình chiếu trục đo được nổi và đẹp, cho phép tơ bóng trên hình chiếu trục đo.

Hướng tia sáng được quy ước là hướng song song với đường chéo hình lập phương có

các mặt song song với mặt phẳng toạ độ. Tuỳ theo vật thể được chiếu sáng nhiều hay

ít mà kẻ các đường đậm, mảnh, thưa, dày khác nhau. Các đường tơ bóng được kẻ song101/188song với cạnh hoặc đường sinh của các khối hình học cơ bản Hình 5.43 giới thiệu cách

tơ bóng hình chiếu trục đo.102/188Hình chiếu phối cảnh

Hình chiếu phối cảnhHãy quan sát đoạn Video clip sau để biết thêm một số định nghĩa về hình chiếu phối

cảnh

CHÈN VIDEO phoicanh

Định nghĩa các thành phần phối cảnh

Khi chúng ta nhìn một vật, từ mắt chúng ta tỏa ra những tia gọi là tia nhìn trong phối

cảnh, chúng ta chấp nhận chỉ dùng một mắt tượng trưng kí hiệu là OE.

Những mặt phẳng chính

Bức tranh T: Bức tranh là một mặt phẳng ở giữa mắt nhìn OE và vật phải vẽ.Mặt phẳng

ngang chính H: Là mặt phẳng ngang tầm mắt, ta gọi là mặt phẳng H.Mặt phẳng G: Là

mặt đất, trên đó các bình đồ của mẫu vật hay cơng trình kiến trúc vẽ phối cảnh sẽ đư¬ợc

đặt lênMặt phẳng đứng chính V: Mặt phẳng này thẳng góc với bức tranh T, thẳng góc

với mặt phẳng G (mặt đất) và ngang qua mắt nhìn OE.Mặt phẳng tiền đầu:Là mặt phẳng

song song với bức tranh T. T là mặt phẳng tiền đầu gần nhất.Mặt phẳng trung trực N:

Là mặt phẳng song song với bức tranh T (thẳng góc với G),và đi qua mắt nhìn OE103/188Những đường chính

- Đường đất:

XY là đường giao của 2 mặt phẳng N và G.xy là đường giao của 2 mặt phẳng T và G.

- Đường chân trời H'H:

là đường giao của 2 mặt phẳng H và T.

- Đường thẳng đứng chính VV':

là đường giao của 2 mặt phẳng T và mặt phầng đứng chính V.

- Tia nhìn chính oep:

là tia nhìn từ mắt OE thẳng góc với bức tranh T.

- Khoảng cách chính d:104/188là khoảng cách từ mắt nhìn OE đến bức tranh T: oep = d

Những điểm chính

- Điểm biến chính P:

là giao điểm của tia nhìn chính oep với bức tranh T. P nằm trên đường chân trời HH’

- Điểm p: điểm chiếu của P trên xy.- Điểm khoảng cách D:

D+ nằm trên H'H phía bên phải với PD+ = d (khoảng cách chính)D- nằm trên H'H phía

bên trái với PD- = d Tóm lại, tất cả những thành phần trên gồm những điểm, đường

thẳng, mặt phẳng chủ yếu nằm trong một hệ thống của 4 mặt phẳng T, H, N và G. .

.Những yếu tố này là căn bản trong phép vẽ phối cảnh. Từ hệ thống 4 mặt phẳng T, H,

N và G chiếu hết vào mặt phẳng T ta thu được hình chiếu (hình 5.45)Chiếu hết xuống

mặt phẳng G chúng ta có hình chiếu (hình 5.46)Hai hình chiếu trên đây có liên hệ với

nhau, nên khi dựng phối cảnh, chúng ta phối hợp 2 hình chiếu trên như hình 5.46.Trong

trường hợp cần thiết xy và XY có thể trùng lại nhau để rút gọn bản vẽ.105/188106/188Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

G. Dựng hình chiếu trục đo có giao tuyến giữa hai mặt cong

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×