Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kỹ thuật đo lường công việc

Kỹ thuật đo lường công việc

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phương pháp lấy mẫu công việc:

NgàySố lần quan sátSố lần quan sát NV thực hiện

massageThứ 264Thứ 373Thứ 442Thứ 565Thứ 643Thứ 753Chủ nhật86Tổng4026Phương pháp lấy mẫu cơng việc:Tỷ lệ thời gian 1 nhân viên sử dụng trong hoạt động dịch vụ massage được xác

định bởi viên quản lý là:P = x/n = 26/40 =0.65 Tỷ lệ này còn thấp, cần chia thêm các hoạt động khác cho nhân viên như: chuẩn bị

khăn, dầu massage….LOGOThank You !Click to edit company slogan .25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ thuật đo lường công việc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×