Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Nhân sự trong nhà máy

2 Nhân sự trong nhà máy

Tải bản đầy đủ - 0trang

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Phòng kinh doanhPhòng QA & QC

Phòng kỹ thuật sản xuấtPhòng kế hoạch vật tưTrưởng phòng1Nhân viên5Trưởng phòng1Kỹ thuật viên9Trưởng phòng1Kỹ thuật viên5Trưởng phòng1Nhân viên3Tổng nhân viên, Z1379.2.2 nhân viên sản xuất

Các nhân viên này làm việc 8h/ca như đã tính ở chương 5. Số nhân viên sản xuất phụ

thuộc vào số lượng thiết bị có trong dây chuyền sản xuất.Bảng 9.1 Số nhân viên sản xuất

Bộ phậnSố người/caSố caTổngTổ thổi màng443132Tổ trộn7321Tổ in8324Tổ cắt12336Vận chuyển8324Giám sát133Tổng nhân viên , Z22439.2.3 Nhân viên phụ trợ

Như đã tính ở chương số 6 , ta có số nhân viên tại các cơng trình phụ trợ như sau:89LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Bảng 6.5 số nhân viên phụ trợ tại các khu vực khác

STTBộ phậnSố

người/caSố caTổng1Nhân viên y tế2362Bảo vệ3393Nhân viên bảo trì3394Nhân viên băm phế12336Tổng nhân viên60Tổng số nhân viên trong nhà máy : Z = Z1 + Z2 + Z3 = 37 + 243 + 60 = 340 người.9.3 Tính kinh tế

9.3.1 Vốn đầu tư

9.3.1.1 Tổng chi phí thuê mặt bằng

Chi phí th đất trong khu cơng nghiệp Vsip1 Bình Dương là : 100 usd/m2/50 năm

Ta có tổng diện tích nhà máy là : SNM = 7000 m2.

=> Tổng chi phí cho việc thuê mặt bằng : Tmb= 100 x 7000 = 700000 usd

Tỉ giá ngoại tệ hiện nay : 1 usd = 23250 vnd

=> Tmb= 700000 x 23250 = 16,275,000,000 vnd.

9.3.1.2 Tổng chi phí cho xây dựng cơ sở hạ tầng

Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng của nhà máy phụ thuộc rất nhiều vào vị trí đặt nhà

máy. Đối với khu cơng nghiệp Vsip1 Bình Dương , đây là khu vực có địa chất tốt , vì thế

chi phí xây dựng tương đối rẻ , sau khi tham khảo thị trường , ta có bảng chi phí sau:

Bảng 9.2 chi phí xây dựng nhà máy

STTTên cơng trìnhDiện tích

(m2)90Đơn giáTxd(vnd)(vnd)LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

1Phân xưởng sản xuất2000150000030000000002Kho nguyên liệu1200130000015600000003Kho thành phẩm1500130000019500000004Khu nhà hành chính40613000005278000005Cơng trình phụ trợ18601300000241800000Tổng chi phí xây dựng9455800000Chi phí xây dựng nhà máy được khấu hao trong 10 năm , ta tính được khấu hao từng

năm như sau:

Hxd = = = 945,580,000 vnd.

9.3.1.3 Tổng chi phí đầu tư thiết bị

Ngồi các thiết bị , máy móc đã chọn ở trên , nhà máy cần thêm các loại thiết bị văn

phòng cùng một số thiết bị khác.

Bảng 9.3 chi phí đầu tư cho thiết bị

STTTên thiết bịĐơn giáSố lượngTổng giá thành1Máy đùn thổi21,000 USD44924,000 USD1Máy trộn đứng2,200 USD715,400 USD4Thiết bị in8,000 USD16128,000 USD7Máy cắt8,000 USD121,500 USD5Máy nén khí10,000 USD220,000 USD6Máy băm phế45,800,000

VND6274,800,000 VNĐ91LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

8Xe nâng hàng25,000 USD125000 USD9Xe nâng tay200 USD51000 USD10Cân công nghiệp10,000,000

VNĐ220,000,000 VNĐ11Pallet10 USD65650 USD14Đèn cao áp200,000 VNĐ8717,400,000 VNĐ15Đèn huỳnh quang30,000 VNĐ912,730,000 VNĐ17Thiết bị văn phòng10,000 USD18,000 USD19Xe chuyên chở10,000 USD220,000 USD92LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPVới tỷ giá ngoại tệ hiện nay : 1 usd = 23250 vnd

Ta có chi phí đầu tư cho thiết bị như sau :

Ttb = (1143550 x 23250 ) + 314930000 = 26,587,538,000 VNĐ.

Ngồi chi phí mua máy , ta còn phải chuẩn bị cho vận chuyển , lắp ráp , bảo trì . Các

chi phí này chiếm 10% chi phí đầu tư mua máy.

=> Ttb= 26,587,538,000 x 1,1 = 29,246,291,000 VNĐ.

Chi phí đầu tư cho thiết bị của nhà máy được khấu hao trong 10 năm , ta tính được

khấu hao từng năm như sau:

Htb = = = 2,924,629,100 VNĐ.

Như vậy , tổng chi phí vốn đầu tư được tính như sau :

T = Tmb + Txd + Ttb = 54,977,091,000 VNĐ.

Tổng khấu hao hằng năm : Hhn = Hxd + Htb = 3,870,209,100 VNĐ.

9.3.2 Chi phí vận hành nhà máy

9.3.2.1 Tiền lương nhân viên

Theo quy định tại điều 3 , nghị định 141/2017/NĐ-CP , mức lương tối thiểu năm 2018

là 3,980,000 VNĐ.

Ta chọn mức lương tối thiểu tại nhà máy là 4,000,000 VNĐ.93LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPBảng 9.4 Lương nhân viên khu vực hành chính

Vị tríSố

ngườiHệ sốPhụ cấp , bảo

hiểmLương/tháng (VNĐ)Giám đốc150.220,800,000Phó giám đốc240.233,600,000Trưởng phòng630.276,800,000Nhân viên văn

phòng1420.2123,200,000Kỹ thuật viên1420.2123,200,000Tổng , L1377,600,000Bảng 9.5 Lương nhân viên sản xuất

Vị tríSố

ngườiTổ thổi màng132Tổ trộn21Tổ in24Tổ cắt36Vận chuyển24Giám sát3Hệ sốPhụ cấp , bảo

hiểmLương/tháng (VNĐ)1.50.2897,600,0001.50.2142,800,0001.50.2163,200,0001.50.2244,800,0001.50.2163,200,00020.226,400,000Tổng , L21,638,000,00094LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Bảng 9.6 Lương nhân viên các khu vực khác

Vị tríSố

ngườiNhân viên y

tế

Bảo vệ

Nhân viên

bảo trì

Nhân viên

băm phế6

9

9

36Hệ sốPhụ cấp , bảo

hiểmLương/tháng (VNĐ)1.50.240,800,0001.50.261,200,0001.50.261,200,0001.50.2244,800,000Tổng , L3408,000,000Như vậy , ta có thể tính được tổng tiền lương hằng tháng công ty phải chi trả như sau:

L = L1 + L2 + L3 = 2,423,600,000 VNĐ.

Hằng nay , để khích lệ tinh thần sản xuất cũng như theo quy định của pháp luật , công

ty tiến hành thưởng lương tháng 13 cho dịp tết cổ truyền. Theo đó , tổng tiền lương hằng

năm được tính như sau:

Ln = L x 13 = 31,506,800,000 VNĐ.

9.3.2.2 Chi phí mua nguyên liệuBảng 9.7 Chi phí mua nguyên liệu sản xuất

STTThành phầnLượng dùng

(tấn/năm)95Đơn giá

(VNĐ/kg)Tổng tiền (VNĐ)LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP124567HDPELLDPEHạt màuChất độnChất chống dínhHạt phân hủy1999625000499,900,000,0005998.82430000179,964,000,000999.8042000019,996,000,00018996.3200037,992,600,000999.8044000039,992,000,000166.634200003,332,680,000Tổng , Vnl781,177,280,000Vậy số tiền để mua nguyên vật liệu là 781,177,280,000 VNĐ.

9.3.2.3 Chi phí năng lượng

Giá điện và nước được khu cơng nghiệp Vsip1 tính như sau :

Điện : 1434 VNĐ / kWh.

Nước : 10800 VNĐ / m3.

Ta có bảng tính chi phí năng lượng như sau:Bảng 9.8 Chi phí tiêu thụ điện,nước

Loại năng lượngĐơn giáTiêu thụ(VNĐ)96Thành tiền (VNĐ)LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Điện24819354,5 kWh143435,590,954,350Nước7816.8 m31080084,421,440Tổng, Vđn35,675,375,790Tổng chi phí vận hành trong 1 năm của nhà máy được tính như sau:

Vvh = Ln + Vnl + Vđn = 848,359,455,800 VNĐ.

9.3.3 Vốn lưu động

9.3.3.1 Maketting

Để tạo sức hút cho sản phẩm đồng thời đám bảo cho sản xuất bền vững và lâu dài ,

việc giới thiệu sản phẩm đến thị trường cũng như người tiêu dùng là hết sức quan trọng .

Vì vậy ta chọn lượng vốn đầu tư cho việc này là : Vm = 500,000,000 VNĐ / năm.

9.3.3.2 Dự trữ ngun liệu

Như đã tính tốn ở chương 6 , ta chọn dự trữ nguyên liệu trong 10 ngày , nên chi phí

cho việc dự trữ được tính như sau :

Vdt = x 10 = 23,111,753,850 VNĐ.

9.3.3.3 Dự trữ quỹ lương

Để đề phòng các trường hợp ngồi ý muốn , công ty cần dự trữ một quỹ lương đủ để

trả cho cơng nhiên viên trong vòng 1 tháng.

Ta có , Vdtl = 2,423,600,000 VNĐ.

Ta có , tổng vốn lưu động sẽ bằng tổng của ba loại chi phí nói trên :

Vlđ = Vm + Vdt + Vdtl = 26,035,353,850 VNĐ.

9.3.4 Vay vốn ngân hàng

Để có nguồn vốn bắt đầu sản xuất , ta tiến hành vay vốn tại ngân hàng Vietcombank ,97LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

mới mức lãi xuất hiện tại , ta tiến hành vay ngắn hạn cho nguồn vốn lưu động với lãi suất

7 %/năm, vay dài hạn đối với nguồn vốn đầu tư cố định với lãi suất 9%/năm.

Ta có , lãi vay vốn đầu tư cố định:

Lnh = T x 10% = 5,497,709,100 VNĐ/năm.

Lãi vay vốn lưu động :

Lnh = 26,035,353,850 x 7% = 1,822,474,770 VNĐ/năm.

Theo đó , tổng lãi vây ngân hàng là : Lnh = 7,320,183,870 VNĐ/năm.

=>Tổng chi phí gián tiếp để sản xuất là :

CPgt = Vlđ + Hhn + Lnh = 26,035,353,850 + 3,870,209,100 + 7,320,183,870

= 37,225,746,820 VNĐ/năm.

=>Tổng chi phí cho sản xuất một kg sản phẩm là :

Gsp =( Vvh + CPgt ) : 50000000 = 17711.7 VNĐ/kg.

Như vậy , ta sẽ bán sản phẩm với giá 20000 VNĐ/kg để đảm bảo lợi nhuận cũng như

tính cạnh tranh của sản phẩm.

9.3.5 Lợi nhuận đạt được

Ta bán sản phẩm với giá 20000 VNĐ/kg . Như vậy , tổng thu nhập của nhà máy sẽ là:

TNnm = 20000 x 50000000 = 1000 x 109 VNĐ/năm.

Ta có , lợi nhuận chưa thuế của nhà máy sau khi trừ hết các chi phí :

TNnm = 1000 x 109 - ( Vvh + CPgt) = 125,605,190,000 VNĐ/năm.

Tiếp đó, nhà máy phải đóng thuế GTGT 10% trên tổng doanh thu bán hàng , thu

nhập của nhà máy còn lại là :

TNnm = 125,605,190,000 – (100x109) = 25,605,190,000 VNĐ/năm.

Cuối cùng , ta đóng thuế thu nhập doanh nghiệp 20% :

TNnm = 25,605,190,000 x 0.8 = 20,484,152,000 VNĐ/năm.

=>Đây chính là lợi nhuận ròng trong vòng 1 năm của nhà máy.98LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

9.3.6 Thời gian thu hồi vốn

Khi bắt đầu bất cứ dự án nào , ta đều phải tính tốn chi tiết và tỉ mỉ , trong đó , thời

gian thu hồi vốn rất quan trọng , nó cho ta thấy được tìm năng của cả dự án , từ đó có

những điều chỉnh thích hợp nhất. Sau đây là thời gian thu hồi vốn của nhà máy sản xuất

túi siêu thị phân hủy sinh học.

Tthv = = 2.68 năm

Vậy , khi nhà máy đi vào sản xuất ổn định , sẽ mất 2,68 năm để thu hồi vốn và bắt đầu

có lãi.CHƯƠNG 10: KẾT LUẬN

Sau khi nhận đề tài : Thiết kế nhà máy sản xuất túi siêu thị phân hủy sinh học năng

suất 50000 tấn/năm. Em đã bắt đầu đọc lại các tài liệu đã học, tham khảo các tài liệu khác

để thực hiện luận văn này. Trong thời gian ấy , em đã hiểu rõ hơn về :

− Ngành nhựa Việt Nam nói chung và ngành bao bì Việt Nam nói riêng cũng như99Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Nhân sự trong nhà máy

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×