Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Tính toán điện năng tiêu thụ

1 Tính toán điện năng tiêu thụ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận Văn Tốt Nghiệpánh sáng do con người dùng đèn điện để chiếu sáng. Đây là nguồn sáng ổn định

nhưng tốn kém[15].

Ở nước ta có nguồn sáng tự nhiên dồi dào, nếu biết cách vận dụng sẽ tiết kiệm

điện năng, tạo điều kiện làm việc thoải mái cho người lao động. Tuy nhiên ta cũng

cần thiết kế ánh sáng nhân tạo để nhà máy có thể sản xuất vào ban đêm vì nhà máy

phải hoạt động 3 ca mỗi ngày hay những khi nguồn sáng thiên nhiên không đáp ứng

đủ[15].

Trong phần này ta sẽ tính toán ánh sáng nhân tạo cung cấp cho nhà máy. Nhằm

đảm bảo có đủ ánh sáng để tiến hành sản xuất bình thường, ta có tiêu chuẩn chiếu

sáng cho các nơi làm việc như sau:

Phân xưởng sản xuất: 10 W/m2

Văn phòng làm việc: 8 W/m2

Nhà kho: 6 W/m2.

Đèn chiếu sáng ở phân xưởng sản xuất và kho sản phẩm là loại đèn cao áp thủy

ngân, còn đèn ở kho ngun liệu, khu nhà hành chính, nhà xe, khu phụ trợ sản xuất

thì dùng loại đèn huỳnh quang thường (thường lắp 2 bóng đặt trên 1 tụ)[15].

Ta có cơng suất loại đèn cao áp là 500W, loại đèn huỳnh quang thường là 40W. Ta

tính cơng suất và số đèn chiếu sáng cho phân xưởng sản xuất chính với diện tích

phân xưởng chính là 2808m2 thì cơng suất chiếu sáng cần thiết là 280810 28080 W.

Số bóng đèn cần thiết cho phân xưởng sản xuất là bóng.

Tính tương tự cho các cơng trình khác ta có bảng sau:

Bảng 6.23: Công suất chiếu sáng cho các khu vực trong nhà máy

Tên công trìnhKho nguyên liệuSYêu cầuPSố lượngPtt(m2)(W/m2)(W)(cái)(W/h)28868040441760Luận Văn Tốt NghiệpKho thành phẩm360640542160Phân xưởng sản xuất chính2808105005728500Các khu sản xuất phụ trợ180840361440Khu nhà hành chính432840873480Nhà ăn10884022880Nhà xe7284015600Phòng bảo vệ368408320Tổng39140Vậy tổng điện năng tiêu thụ cho chiếu sáng trong 1 giờ tại nhà máy là 39140 W.

Điện năng tiêu thụ ở các công trình trong 1 ngày:Với k là hệ số dùng đồng đều. Chọn k 0.8

Điện năng tiêu thụ ở các công trình trong 1 năm:Điện năng chiếu sáng được tính theo bảng sau:

Bảng 6.24: Cơng suất chiếu sáng trong nhà máy

Tên công trìnhPttTPngày (KW)Pnăm(W/h)(giờ/ngày)Kho nguyên liệu17601216.904901Kho thành phẩm21601220.746014,6Phân xưởng sản xuất chính2850024547158630Các khu sản xuất phụ trợ144089.222673,8Khu nhà hành chính3480822.276458,381(KW)Luận Văn Tốt NghiệpNhà ăn88064.221223,8Nhà xe600125.761670,4Phòng bảo vệ320123.07890,3Tổng3914094629,18182462,2Vậy điện năng dùng để chiếu sáng trong nhà máy trong 1 ngày là 629,18 W, trong

1 năm là 182.462,2 W.

6.1.2 Điện năng dùng cho sản xuất và các thiết bị phụ:

Điện năng dùng cho sản xuất gồm:

Cho máy trộn, máy đùn, bơm định lượng, máy kéo căng, máy hấp, máy quấn sợi,

máy nghiền phế liệu

Cho phòng cơ khí

Cho trạm bơm

Dùng cho các thiết bị phụ trợ khác như: máy kiểm tra chất lượng sản phẩm, quạt

gió…

Cơng thức tính: Tổng cơng suất trong công suất cài đặt x hệ số cần dùng.

(KW/h)

Hệ số cần dùng k là hệ số mà thiết bị được sử dụng trong ngày, nó chính là hiệu

suất sử dụng thiết bị. Ở phân xưởng sản xuất k 0,8; các phân xưởng còn lại k 0,7.Bảng 6.25: Cơng suất các thiết bị trong nhà máy

STTLoại phụ tảiSố

82PcàiđặtHệ sốPt/hLuận Văn Tốt Nghiệplượng(KW/h)1Máy trộn11,50,81,22Máy đùn 1 vít14500,83603Bơm định lượng10,090,80,0724Máy kéo sợi41350,81085Buồng khí làm nguội sợi23,50,82,86Máy kéo căng sợi31750,81407Máy quấn sợi3200,8168Máy nghiền phế liệu17,50,869Phòng cơ khí1400.72810Trạm bơm1100.7711Thiết bị phụ1400,7286.1.3 Tổng cơng suất tiêu thụ của thiết bị trong nhà máy

Bảng 6.26: Tổng công suất tiêu thụ của thiết bị trong nhà máy

STTLoại phụ tảiPtTsd/ngày(KW/h)PtPt(KW/ngày) (KW/năm)1Máy trộn1,22428,883522Máy đùn 1 vít360248640250650083Luận Văn Tốt Nghiệp3Bơm định lượng0,072241,7284Máy kéo sợi1082425927516805Buồng khí làm nguội sợi2,82467.2194886Máy kéo căng sợi1402433609744007Máy quấn sợi16243841113608Máy nghiền phế liệu624144417609Phòng cơ khí2882246496010Trạm bơm78561624011Thiết bị phụ2882246496015721.7284560201Tổng697.072501,12Tổng công suất điện năng sử dụng cho sản xuất trong 1 giờ là 697.072 KW.

Tổng công suất điện năng sử dụng cho sản xuất trong 1 ngày là 15.721.728 KW.

Tổng công suất điện năng sử dụng cho sản xuất trong 1 năm là 4.560.201,12 KW.

6.1.4 Tổng điện năng tiêu thụ của nhà máy trong 1 năm

KW

Tính chọn máy phát điện dự phòng:

Trong trường hợp nhà máy bị mất điện từ mạng điện chính, để đảm bảo dây

chuyền sản xuất luôn hoạt động đồng bộ và liên tục thì ta cần có nguồn điện dự

phòng từ máy phát điện để cung cấp cho phân xưởng sản xuất chính, máy trộn, máy

bơm…

Tổng công suất điện cần cung cấp trong 1 giờ khi bị mất điện là 697.072 KW.

Chọn hiệu suất sử dụng máy là 0.7.

Cơng suất máy cần có là KW

Ta chọn 1 máy phát điện có cơng suất 1000 KW.

84Luận Văn Tốt NghiệpTa chọn máy phát điện hãng Mitsubishi MGS100B:

Xuất xứ: Singapore

Công suất liên tục: 1800 KVA / 1440 KW

Công suất dự phòng: 2000 KVA/1600 KW

Điện áp ngõ ra: 380/220 VAC

Số pha dòng điện ngõ ra: 3 pha 4 dây

Tần số: 0 Hz

Trọng lượng máy: 12600 kg

Kích thước máy: 5435 x 2160 x 2585 (mm).

6.2 Tính lượng nước tiêu thụ

Lượng nước tiêu thụ tại nhà máy gồm có:

Nước dùng cho sản xuất

Nước dùng cho sinh hoạt, vệ sinh, tưới cây, phòng cháy chữa cháy.

Nước dùng cho sản xuất lấy từ nguồn nước khoan ngầm, nước dùng cho sinh

hoạt lấy từ nguồn nước máy do nhà máy nước cung cấp.

6.2.1 Tính lượng nước dùng cho sản xuất

Nước chủ yếu dùng cho mục đích làm nguội trong các dây chuyền sản xuất.

Bảng 6.27: Lượng nước để làm nguội dây chuyền sản xuất

Tên thiết bịSố lượngTiêu thụ nướcTMức tiêu thụ(m3/giờ)(giờ)(m3/ngày)Máy đùn trục vít11,52436Máy kéo sợi61,524216Máy kéo căng31,52410885Luận Văn Tốt NghiệpMáy quấn sợi3Tổng111,524108

468Vậy lượng nước dùng cho sản xuất là 468 m3/ngày.

Chọn hệ số dự phòng là k 1,2

Lượng nước cho sản xuất là m3/ngày

Lượng nước tiêu hao khi sản xuất bằng 20

m3/ ngày

Nhưng thực tế lượng nước sử dụng cho sản xuất bé hơn lượng nước qua bơm rất

nhiều vì lượng nước dùng cho sản xuất là lượng nước luôn được hồi lưu và giải

nhiệt liên tục. Ta bố trí 1 bồn nước ngầm tại trạm bơm và tại phân xưởng sản xuất,

ngoài ra bố trí 1 tháp nước giải nhiệt cho nước từ dây chuyền sản xuất đi ra.

Tuy nhiên để đảm bảo loại nước này luôn đủ độ sạch để bảo vệ máy móc thiết bị

thì cứ khoảng 3 tháng ta lại thay lượng nước này một lần [15].

6.2.2 Tính lượng nước dùng cho sinh hoạt

Tiêu chuẩn sử dụng nước trung bình cho:

Cơng nhân sản xuất: q 30 lít/người/ca

Lượng nước cần cung cấp được tính bằng cơng thức: (m3/ h)

Với q: tiêu chuẩn dùng nước

n: số công nhân

k: hệ số dự trữ, k 1,2

Tổng số lao động trong nhà máy :

Bảng 6.6: Tổng số lao động trong nhà máy

STTPhòng ban86Số lượngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Tính toán điện năng tiêu thụ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×