Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH NHÀ MÁY

3 TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH NHÀ MÁY

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 7.1: Diện tích các thiết bị trong xưởng sản xuất .

MáySố lượng

(cái)Dài

(mm)Rộng

(mm)Diện tích

(m 2 )24200150012.602

24135

38001490

144012.32

10.9447007001.9663900110025.746

6

1

2

5

4

31750

1200

1130

1000

490

1160

22501150

1400

590

1000

355

550

120012.08

10.08

0.67

2.00

0.87

2.55

8.10

99.91Máy đùn SHJ75

Máy đùn SJZ65

Máy đùn SZ51

Máy trộn RM25

Bàn định hình

chân khơng

Máy kéo

Máy cắt

Máy băm

Cân sàn

Cân nhơn hòa

Xe nâng tay

Xe nâng điện

TổngBảng 7.2: Kích thước của một dây chuyền đùn nhựa.

Máy

Máy đùn

Bàn định hình chân

khơng

Máy kéo

Hệ thống dao cắt

TổngDài

(mm)

4200Rộng

(mm)

1500390011001750

1200

110501150

1400

1500- Diện tích của một dây chuyền sản xuất tâm nhựa là 18 m 2 , phân xưởng

sản xuất có 6 dây chuyền hoạt động cùng một lúc nên có tổng diện tích:

S=6 x 18=108 m 2

- Chọn lối đi có bề rộng 2.5 m để cho sự vận chuyển nguyên liệu và

thành phẩm cũng như cho công nhân đi lại.

- Khu vực cân nguyên liệu : khu vực chứa bàn cân và cân có tải trọng nhỏ.

- Chiều dài của 1 dây chuyền lớn nhất là khoảng 15 m

- Sắp xếp 6 dây chuyền song song với nhau

- Diện tích phân xưởng chính là 24 x 24 =576m 2

- Diện tích phân xưởng phụ có diện tích 36m 2 (6x6) dùng để đặt các máy

trộn và băm kế bên phân xưởng chính nhằm thuận tiện vận chuyển nguyên

liệu cũng như riêng biệt nhằm tránh bụi bẩn.

7.3.2 Phòng KCS và Kỹ thuật

- Thường được xây dựng cuối dây chuyền sản xuất, được đặt trong phân

xưởng sản xuất. Phòng thí nghiệm chứa các thiết bị dùng để kiểm tra chất

lượng sản phẩm

- Diện tích phòng KCS thường là 40-100 m 2 tùy vào năng suất của nhà

máy lớn hay nhỏ

- Ta chọn diện tích phòng KCS và phòng kỹ thuật là 6x6 =48 m 2 .

7.3.3 Bố trí nhà xưởng

- Nhà xưởng thường bố trí các phân xưởng nhỏ bên trong và đặt trung tâm

nhà máy và có thể di chuyển thuận lợi tới các đối tượng khác như : kho

nguyên liệu, kho thành phẩm,…Hình 7.1: Sơ đồ bố trí nhà xưởng.

- Diện tích của khu vực sản xuất là 36x24 = 864 m 2 với bước cột là 6m

7.4 TÍNH TỐN XÂY DỰNG KHO

7.4.1 Kho ngun liệu

- Để đảm bảo có lượng nguyên liệu sản xuất liên tục, không bị gián đoạn

khi sản xuất do thiếu nguyên liệu, ta tính tốn xây dưng kho ngun liệu

chứa được lượng nguyên liệu cho 15 ngày.

Bảng 7.3: Lượng nguyên liệu dùng trong 15 ngày và số pallet cần .Số baoSố bao

trên

palletSố

pallet251548020774253062015,3Nguyên liệuTấn/15

ngàyKg/ baoHạt nhựa ABS378Hạt màu7,65- Xếp 3 pallet chồng lên với nhau nên số pallet chiếm chỗ là: 789,3/3=

263,1 pallet

- Mỗi pallet có kích thước 1.3m x1.2m. Diện tích chiếm chỗ trong kho là:

S k =263,1 x (1.3 x1.2)=410,44 m 2

- Diện tích trống để xe nâng di chuyển là 25% => Diện tích kho:

S=410,44 x 1.25=513,05 m 2

- Chọn nhà kho có kích thước 30x18 =540 m 2 với bước cột là 6m

7.4.2 Tính tốn xây dựng kho thành phẩm

- Thời gian lưu kho là 15 ngày.

- Được chứa trên các giá đỡ

- Kích thước: 4,5 x 1,3 x1.2 (m)

Bảng 7.4: Số giá đỡ sử dụng.Kích thướcTấm/ngày2000x640x32

2000x550x18

1850x550x18

1800x550x18

1750x550x18

1600x550x18

1140x550x18

500x550x18

200x550x18

2100x300x32

2000x300x32

1200x300x32

2100x260x32

1850x260x32

520x260x32

410x260x32

450x150x18

Tổng cộng330,24

835,2

195,36

489,6

334,08

493,44

326,4

1655,04

1020,96

165,12

82,56

195,36

247,68

293,04

976,8

1320,96

4083,84

13045,68Tấm/

15 ngày

4953,6

12528

2930,4

7344

5011,2

7401,6

4896

24825,6

15314,4

2476,8

1238,4

2930,4

3715,2

4395,6

14652

19814,4

61257,6

195685,2Tấm/giá đỡSố giá đỡ148

264

264

264

264

396

528

1188

2904

296

296

592

370

370

1480

2035

5280

-34

48

11

28

19

19

10

21

6

9

5

5

10

12

10

10

12

269- Ta xếp 2 giá đỡ lên nhau => Số giá đỡ chiếm diện tích là:

269/2= 134,5 giá.

- Diện tích chiếm chỗ của các giá đỡ: 134,5x(4x1,3)=699,4 m 2 .

Diện tích kho thành phẩm

- Phần diện tích để xe nâng di chuyển lấy và bỏ hàng từ kho là 25%

=> Diện tích kho là 699,4x1,25 =874,25m 2

- Vậy diện tích kho thành phẩm là 30x30 = 900m 2 với bước cột là 6mTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH NHÀ MÁY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×