Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Điện năng chiếu sáng

2 Điện năng chiếu sáng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp125Etb: độ rọi trung bình (lux)

Q: quang thơng của đèn (lm)

S: diện tích nhà xưởng, nhà kho…(m2)

u cầu chỉ tiêu kỹ thuật:

-Độ rọi trên bề mặt làm việc trong xưởng sản xuất: ≥ 300 lux

Độ rọi trên bề mặt làm việc trong văn phòng:  500 lux

Độ đồng đều: ≥ 0,7

Chỉ số hoàn màu: ≥ 80

Bảng 9.61: Tính tốn số bóng đèn sử dụng ở từng khu vựcĐối tượng chiếu

sángLoại đènQuangChỉ sốthơnghồn màu(lm)(CRI)Kho ngun liệu

Phân xưởng cán

luyện cao su x 2

Phân xưởng cánLED high

bay1800085Phân xưởng cắt vải

và thành hìnhhóa + KCS

Kho thành phẩmLED high

bay1800085Các phân xưởng

phụ trợ

Khu hành chính x

2Pd

(W)600tráng và ép đùnPhân xưởng lưuScs (m2)LED Panel400080505Nd20

15030181850121240909251250406452225045100Khóa luận tốt nghiệpNhà ăn x 2

Nhà xe

Giao thơng126100LED tube

LED cao

áp50

2800025107218

150Hình 9.65: Minh họa hệ thống đèn cho khối văn phòngHình 9.66: Minh họa hệ thống đèn cho phân xưởng sản xuất.82

20

20Khóa luận tốt nghiệp127Hình 9.67: Minh họa hệ thống đèn đường nội bộ trong nhà máy

Bảng 9.62: Điện năng tiêu thụ cho chiếu sáng trong 1 nămĐối tượng chiếu sángPd (W)Kho nguyên liệu

Phân xưởng cán luyện

cao su x 2150Phân xưởng cán tráng

và ép đùn

Phân xưởng cắt vải và

thành hình

Phân xưởng lưu hóa+

KCS150Kho thành phẩm

Các phân xưởng phụ

trợCơng suất tiêuCơng suất tiêuthụ trong 12thụ trong 1giờ (kW)năm (kW)203611 124305416 686509027 810407222 248254513 905407222 2482239,612 236,4NdKhu hành chính x 2451005416 686Nhà ăn188217,7125 473Khóa luận tốt nghiệp128Nhà xe

Giao thơng150204,321 335203611 124Tổng149 751,39.3 Tính tốn cơng suất và thiết bị bù

9.3.1 Hệ số cơng suất

Cơng suất lưới điện 3 pha được tính như sau:

P  3UI cos 9-10U: điện thế lưới điện (V)

I: cường độ dòng điện (A)

cos  : hệ số cơng suấtDung lượng bù:

Q b  Ptb �( tan1  tan2 )9-11Ptb : cơng suất trung bình (kW)

1 : ứng với cos  thực của nhà máy ( cos 1  0,27  0,85 )

2 : ứng với cos  tối ưu ( cos 2  0,9  0,95 )

Chọn cos   0,7  tan 1  1, 02 ; cos 2  0,9  tan 2  0, 484

Q b  1958, 4 �(1,02  0, 484)  1049,7 kVA

9.3.2 Máy biến áp

Trong công nghiệp đa số sử dụng các động cơ hay thiết bị 3 pha công suất lớn

chứ không sử dụng 1 pha.

Phân xưởng kéo điện trực tiếp từ lưới điện có điện áp rất cao, do đó phải sử

dụng máy biến áp 3 pha để hạ áp.Khóa luận tốt nghiệp129Công suất máy biến áp: Pba  Ptb �0, 75  1958, 4 �0, 75  1468,8 kW

Chọn máy 2 biến áp hạ thế máy biến áp ĐÔNG ANH LHC-EEMCHình 9.68: Máy biến áp.

- Có điện áp vào 35kV, 22kV, 10kV, điện áp ra 0,4kV

- Kích thước 6670 �5290 �5530 (mm)

9.3.3 Máy phát điện

Quá trình sản xuất và hoạt động yêu cầu phải diễn ra liên tục. Do đó cần trang

bị máy phát điện để đảm bảo dây chuyền được diễn ra liên tục khi có cúp điện bất

ngờ.

Chọn máy phát điện tùy thuộc vào công suất tiêu thụ điện của nhà máy trong

1 ngày: 1958,4 kW.

Ta chọn máy phát điện CUMMINS 10kVA: Công suất định mức: 12kVA.

Công suất thực tế: 10kVA.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Điện năng chiếu sáng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×