Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS)

6 Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp119Bảng 8.54: Cách sắp xếp lốp xe trong kho thành phẩm.Bảng 8.55: Diện tích kho thành phẩm

Tên thànhNăng suấtDiện tíchphẩm(lốp/ngày)mỗi kệ (m2)3402,88Lốp xe

11R22.5Số kệ hàngSố kệ hàngdự trữ trong dự trữ trong

1 ngày15 ngày12180Diện tích

(m2)518,4Diện tích dành cho thao tác và di chuyển chiếm 50% diện tích:S  50% �518, 4  259, 2 m 2

Tổng diện tích  518, 4  259, 2  777,6 m2

 Chọn tổng diện tích kho thành phẩm là 800 m2.

8.8 Khu hành chính

 Tầng trệt

Tiêu chuẩn diện tích làm việc bình qn cho một nhân viên là 5 m2/người.Khóa luận tốt nghiệp120Bảng 8.56: Diện tích khu hành chính tầng trệt

Phòng banSố nhân viênDiện tích phòng (m2)Hành chính nhân sự525Kinh doanh420Tài chính315Phòng R&D420Phòng họp 11575Phòng y tế420WC x 2840Tổng215 Lầu 1

Bảng 8.57: Diện tích khu hành chính lầu 1

Diện tích di chuyểnPhòng banSố nhân viênPhòng họp 21050Phòng QC840Phòng IT420Phòng đào tạo20100WC x 2840Tổng

 Chọn tổng diện tích khu hành chính là 250 m2.(m2)250Khóa luận tốt nghiệp1218.9 Các phân xưởng phụ trợ

Bảng 8.58: Diện tích các phân xưởng phụ trợ

Diện tích làmTổng diện tíchviệc (m2)thiết kế (m2)630140Lò hơi945180Phân xưởng cơ khí21105105Trạm biến áp630100Trạm xử lý nước thải630120Phòng banSố nhân viênTrạm động lựcTổng645Khóa luận tốt nghiệp1228.10 Thống kê diện tích xây dựng

Bảng 8.59: Thống kê diện tích xây dựng các hạng mục trong nhà máy

STTCơng trìnhDiện tích (m2)1Kho ngun liệu6002Phân xưởng cán luyện cao su5053Phân xưởng cán tráng và ép đùn18184Phân xưởng cắt vải và thành hình12126Phân xưởng lưu hóa và KCS9097Kho thành phẩm8008Khu hành chính2509Các phân xưởng phụ trợ64510Nhà ăn10011Nhà xe5012Bãi đậu xe tải20013Bãi phế liệu60Tổng diện tích xây dựng7149Diện tích đường đi (15% diện tích xây dựng)1072,35Diện tích cây xanh (10% diện tích xây dựng)715Tổng diện tích nhà máy9000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×