Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
8 Kiểm tra chất lượng sản phẩm

8 Kiểm tra chất lượng sản phẩm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp106Khối lượng: 5 tấn

Thời gian kiểm tra 1 lốp: 2 phút

Cơng suất: 15 kWHình 7.55: Máy X-Quang YLX-2Z1527 MESNAC Co,.Ltd.

7.8.1 Máy kiểm tra đồng đều và cân bằng

Chọn máy kiểm UF (Uniformity) và DB (Dynamic Balance) của MESNAC có

thơng số kỹ thuật sau:

Kích thước: 9000 �6000 �2200 (mm)

Khối lượng: 6,5 tấn

Thời gian kiểm 1 lốp: 2 phút

Công suất: 25 kWKhóa luận tốt nghiệp107Hình 7.56: Hệ thống máy kiểm tra UF-DB MESNAC Co,.Ltd .Khóa luận tốt nghiệp108Bảng 7.44: Thống kê các thiết bị trong nhà máy

Tên thiết bị

Máy luyệnModelHãng sản

xuấtQuốc giaGiá (USD)Cơng suất

(kW)Kích thước (mm)Số

lượngNHBM-100NHIE HOĐài Loan10 0003004075 �2712 �35802MXR-20NHIE HOĐài Loan15 0001303600 �1870 �19704BOH-750NHIE HOĐài Loan10 0001012450 �2100 �30002Cán trángCE-1100ComerioItaly30010000 �4400 �59001Ép đùn

Buồng conNHHE-200NHIE HO

QingdaoĐài Loan000

2 000753000 �1500 �25001Trung Quốc2 000506800 �4400 �250015 0003301 5007kín

Máy luyện hở

Hệ thống giải

nhiệtsuốt

Hệ thống đùn

mặt lốpTên thiết bị

Hệ thống đùn

hông lốp &Máy đùn

Hệ thốngYadong

KaytonĐài LoanphụModel

Máy đùn

Hệ thống

phụHãng sản

xuất

KaytonQuốc gia

Đài Loan3 500 000Giá (USD)

4 500

1 500Cơng suất

(kW)

190

71

50000 �4500 �5500Kích thước (mm)

50000 �4500 �55001Số

lượng

1

1Khóa luận tốt nghiệpmàng kín khí

Tanh trần

Cắt vải

Thành hình

Lưu hóa

X-Quang

UF+DBAW-APX1216

TRC150

SBC150

SZR1520

CT200

YLX2Z1527

-1095 0003712500 �2450 �22501Đài Loan

Trung Quốc20 000

15 000

560 000

200 00080

50

12

5027000 �15000 �2500

25000 �12000 �2400

7000 �3500 �2450

5500 �3500 �43001

1

2

8MESNACTrung Quốc500 000159100 �3500 �27501MESNACTrung Quốc200 000259000 �6000 �22001All WellĐài LoanKonstruktaĐài LoanSAMSON

MESNACKhóa luận tốt nghiệp110CHƯƠNG 8: MẶT BẰNG PHÂN XƯỞNG

8.1 Kho nguyên liệu

a. Cao su nguyên liệu

Cao su nguyên liệu được đóng thành 1 kiện hàng 1450 �1150 �1100 mm, mỗi

kiện có khối lượng 1200 kg.Hình 8.57: Kiện hàng cao su nguyên liệu.

Bảng 8.45: Tính tốn số lượng cao su ngun liệu cần sử dụng trong 15 ngày

Hóa chấtkg/ngàykg/15 ngàySố palletSVR105140,27710365BR1429,42144118SBR5988,789830,575B-IIR501,275187Tổng

 Diện tích khu để cao su nguyên liệu: 1, 45 �1,15 �165 : 2  137,5 m2165Khóa luận tốt nghiệp111h. Than đen

Than đen được đóng gói trong các bao kích thước lớn ( 1100 �1100 �1750 mm),

khối lượng mỗi bao 1000 kg.Hình 8.58: Than đen N660.

Bảng 8.46: Tính tốn số lượng than đen cần sử dụng trong 15 ngày

Hóa chấtkg/ngàykg/15 ngàySố baoN2013885,25827859N3301764,42646627N6601184,517767,518Tổng6834,1102511,5104 Diện tích khu để than đen: 1,1�1,1�104  125,8 m2.

i. Phụ gia

Nguyên liệu trong kho bao gồm: Các hóa chất (phụ gia) được đóng thành 1 kiện

hàng, mỗi kiện gồm 30 bao, mỗi bao nặng 25 kg.

Kích thước mỗi bao là: 650 �400 �200 ( mm �mm �mm )Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

8 Kiểm tra chất lượng sản phẩm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×