Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Khối lượng hóa chất cần dùng trong đơn pha chế

3 Khối lượng hóa chất cần dùng trong đơn pha chế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp7

8

9

10

11

12

Tổng6PPD

TMQ

Resorcinolformaldehyde resin

HMMM (RA-65)

S

MBTS781,5

0,50,8

0,319,1

6,41,20,715,33.0

3,0

1,3

183,01,6

1,6

0,7

10038,2

38,2

16,6

2331,66Khóa luận tốt nghiệp79Bảng 6.26: Công thức cao su hông lốp theo khối lượng

Khối lượngSTTNguyên liệuphr% khối lượng1

2

3

4

5

6

7

8SVR10

BR

N660

N330

Collophane

Dầu P-140

Acid strearic

ZnO

Resorcinol-45,0

55,0

28,0

20,0

2,0

8,0

2,5

3,026,2

32,0

16,3

11,6

1,2

4,7

1,5

1,7(kg)

1169,5

1429,4

727,7

519,8

52,0

207,9

65,0

78,03,01,778,01.0

2.0

1,5

0,8

171,80,6

1,2

0,9

0,5

10026,0

52,0

39,0

20,8

4465,079

10

11

12

13

Tổngformaldehyde resin

TMQ

6PPD

S

MBTSBảng 6.27: Công thức cao su tầng hoãn xung theo khối lượng

khối lượngSTTNguyên liệuphr% khối lượng1

2

3

4

5

6

7

8SVR10

N330

Collophane

Dầu P-140

ZnO

Acid strearic

6PPD

TMQ

Resorcinol-100,0

63,0

2,0

7,5

9,0

1,5

2,5

0,551,4

32,4

3,9

1,0

4,6

0,8

1,3

0,3(kg)

765,4

482,2

57,4

15,3

68,9

11,5

19,1

3,81,20,69,20,6

5,5

1,35

194,650,3

2,8

0,7

1004,6

42,1

10,3

1489,859

10

11

12

Tổngformaldehyde resin

HMMM (RA-65)

S

MBTSKhóa luận tốt nghiệp80Bảng 6.28: Cơng thức cao su màng kín khí theo khối lượng

STTNguyên liệuphr% Khối lượng1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TổngB-IIR

SVR10

N660

Collophane

Dầu P-140

Acid stearic

MgO

6PPD

TMQ

S

TMTD70,0

30,0

59,0

1,0

6,5

2,0

0,6

0,5

1,0

0,7

1,5

172,840,5

17,4

34,1

0,6

3,8

1,2

0,3

0,3

0,6

0,4

0,9

100Khối lượng

(kg)

501,2

214,8

422,4

7,2

46,5

14,3

4,3

3,6

7,2

5,0

10,7

1237,13Khóa luận tốt nghiệp81Bảng 6.29: Cơng thức cao su bọc tanh theo khối lượng

STTNguyên liệuphr% Khối lượng1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TổngSVR10

SBR

N660

Collophane

Dầu P-140

ZnO

Acid stearic

Petroleum resin

6PPD

TMQ

S

MBTS80,0

20,0

60,0

2,0

10,0

2,0

1,5

8,0

0,5

1,0

6,0

0,8

191,841,7

10,4

31,3

1,0

5,2

1,0

0,8

4,2

0,3

0,5

3,1

0,4

100Khối lượng

(kg)

45,8

11,5

34,4

1,1

5,7

1,1

0,9

4,6

0,3

0,6

3,4

0,5

109,88Bảng 6.30: Công thức cao su tam giác theo khối lượng

Khối lượngSTTNguyên liệuphr% Khối lượng1

2

3

4

5

6

7

8SVR10

N330

ZnO

Acid stearic

Collophane

Dầu P-140

6PPD

TMQ

Resorcinol-100,0

35,0

5,6

2,0

2,0

7,0

0,5

1,062,9

22,0

3,5

1,3

1,3

4,4

0,3

0,6(kg)

176,2

61,7

9,9

3,5

3,5

12,3

0,9

1,81,50,92,63,0

1,5

159,11,9

0,9

1005,3

2,6

280,339

10

11

Tổngformaldehyde resin

S

MBTS Hóa chất phụ trợKhóa luận tốt nghiệp82Chất cách ly (chất chống dính): Định mức sử dụng cho 1 lốp xe: 25g cho khâu

cán luyện cao su và 15g cho khâu lưu hóa. Chọn 1% là tỷ lệ hao hụt trong ngày.

Khối lượng chất cách ly thực tế:

m cl  (25  15) �540 �1,001  21600 g  21,6 kgKhóa luận tốt nghiệp83Bảng 6.31: Tổng lượng hóa chất dùng trong 1 ngày

Tầng hỗnMàng kínCao su bọcCao suTổng1169,5

1429,4

519,8

727,7

52,0

207,9

65,0

78,0

-khí

214,8

501,2

422,4

7,2

46,5

14,3

4,3tanh

45,8

11,5

34,4

1,1

5,7

0,9

1,1

-tam giác

176,2

61,7

3,5

12,3

3,5

9,9

-(kg)

5140,2

1429,4

5988,7

501,2

3885,2

1764,4

1184,5

247,7

1047,8

301,1

521,3

4,3---4,6-228,715,39,278,0--2,6105,1-38,24,6----42,8112,1

74,719,1

6,419,1

3,852,0

26,03,6

7,20,3

0,60,9

1,8207,0

120,4Hóa chấtMặt lốpThân lốpSVR10

BR

SBR

B-IIR

N201

N330

N660

Collophane

Dầu P-140

Acid strearic

ZnO

MgO

Petroleum1494,3

5977,2

3885,2

149,4

635,1

186,8

261,5

-1274,1

700,8

19,1

82,8

19,1

101,9

-xung

765,4

482,2

15,3

57,4

11,5

68,9

-224,1--Resin

Resorcinolformaldehyde

resin

HMMM

(RA-65)

6PPD

TMQHơng lốpKhóa luận tốt nghiệpS

MBTS112,1

89,738,2

16,68442,1

10,339,0

20,85,0

10,73,4

0,55,3

2,6245,1

151,2Khóa luận tốt nghiệp85CHƯƠNG 7: TÍNH TỐN LỰA CHỌN THIẾT BỊ

7.1 Cán luyện cao su

7.1.1 Máy luyện kín

Chọn máy có dung tích: 100 lít

Chọn hệ số làm đầy k = 0,65. Ta có thể tích làm việc: 100 �0,65  65 lít.

Thời gian trộn luyện cao su mặt lốp là 7 phút, màng kín khí là 10 phút, các cao

su khác luyện trong 8 phút.

Bảng 7.32: Thời gian luyện kín mỗi đơnĐơn

Mặt lốp

Thân lốp

Hơng lốp

Cao su tam

giác

Tầng hỗn

xung

Màng kín khí

Cao su bọc

tanhKhối lượngThể tích(kg)(lít)13202,2

2331,7

4465,1Thời gianTổng thờiSố mẻluyện11787,6

1992,9

4096,4181,3

30,7

63,0(phút)

7

8

8280,3227,93,5828,11489,81252,019,38154,11237,11075,816,610165,5109,988,61,4810,9gian (phút)Tổng39,6

 1,65

Với tổng thời gian là 39,6 giờ ta có số máy cần chọn là 24

Vậy số máy cần chọn là 2 máy.

Bảng 7.33: So sánh thơng số kỹ thuật máy luyện kín1269,4

245,3

504,239,6 giờKhóa luận tốt nghiệp86Các thông số kỹ

thuật

Xuất xứTên loại máy

X(S)M-90X(s)MX-110NHBM-100Trung QuốcTrung Quốc

QingDao AuguĐài LoanDalian Huahan

Hãng sản xuấtRubber & Plastics

Machinery Co.,LtdGiá (USD)

Dung tích

(Capacity, L)

Cơng suất mơ tơ

(kW)

Tốc độ Rotor

(vòng/phút)

Kích thước

(L×W×H) (mm)

Trọng lượng

(kg)Automation

EquipmentNHIE HO

Machinery Co.,Ltd3 000 – 4 000Co., Ltd

5 000 – 8 0007 000 – 10 00090110100220220230 - 3502 - 604 – 4035 - 605800 �2560 �42004050 �2650 �42004075 �2712 �3580200001600014900Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Khối lượng hóa chất cần dùng trong đơn pha chế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×