Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Dụng cụ - Thiết bị

2 Dụng cụ - Thiết bị

Tải bản đầy đủ - 0trang

46(1) các lọ vial, (2) lọ đựng dung dịch PBS, (3) muỗng múc mẫu và khuấy mẫu, (4)

cá từ.

Bảng 3.2.1.1.1:

Tên thiết bịCân điện tửMáy chuẩn pHCác dụng cụ - thiết bị sử dụng trong nghiên cứu

Mô tảCông dụngCân khối lượng mẫuChuẩn pH các lọ vial

khác nhauTăng nhiệt độ khảo

Bể điều nhiệtsát trong quá trình solgelNhiệt kếĐo nhiệt độ47Máy khuấy từKhuấy mẫuMáy sấy đông khôĐông khô mẫu483.3 Tổng hợp hydrogel copolymer nhạy nhiệt/pH OS-PLA-PEG-PLA-OS

3.3.1 Quy trình tổng hợp hydrogel copolymerHình 3.3.1.1.1.1: Quy trình tổng hợp hydrogel copolymer OS-PLA-PEG-PLAOS.49Thuyết minh quy trình:Hình 3.3.1.1.1.2: Phương trình phản ứng tổng hợp pentablock copolymer.

Triblock, mSerine, DCM được cân theo khối lượng đã tính tốn.

Đầu tiên cho triblock vào bình cầu 3 cổ 250mL, sau đó cho mSerine (được

tính theo tỉ lệ với triblock) và tiếp tục cho DCM vào, sử dụng cá từ quay để hòa tan

triblock trong DCM và cùng tác dụng với mSerine. Q trình khuấy diễn ra trong 2

giờ trong mơi trường khí N2.

Mặt khác, cân DCC, DMAP, DCM theo tính tốn (với tỉ lệ xúc tác

DCC/mSerine là 1,3/1%) và khuấy tạo thành dung dịch trong suốt.

Sau 2 giờ, sử dụng syringe tiến hành nhỏ dung dịch xúc tác DCC/DMAP vào

hỗn hợp triblock/mSerine trong 3 giờ để xúc tác cho quá trình gắn OS lên triblock

ban đầu. Sau khi nhỏ xong xúc tác, hút chân không, để hệ khuấy 60 giờ ở nhiệt độ

phòng trong mơi trường khí N2.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Dụng cụ - Thiết bị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×