Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
19 Tạo khối cho chân bàn

19 Tạo khối cho chân bàn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sau đó chúng ta Extrude để cắt bỏ phần tơ hồng phía trên để tạo chân bàn, Tiếp

theo nhập vào ô values giá trị chiều cao của bàn nhựa là 320

OKvà rồi nhấn. Lúc này ta được sản phẩm ở dạng khối.Dùng lệnh Extrude để phân chia ngăn cho chân ghế. Chọn mặt phẳng cần extrude,

sau đó dùng lệnh lineđể vẽ hình khối như bên dưới.Sau đó nhấn OK, tại ô giá trị value nhập 130Sau đó nhấn chọnOK.

Dùng lệnh Round để bo cong các cạnh của bàn, tại ô value nhập giá trị 20

, sau đó chọn OK. Tương tự vậy ta thực hiện hiện bo cong bốn cạnh bên

trong. Tại ơ giá trị nhập 5 sau đó nhấn OK.Dùng lệnh Extrude để đục chân ghế lên 1 khoảng 3mm, cơng dụng của nó để tránh mài

mòn và tại các trị trí này sẽ đặt các miêng cao su để bàn không bị trượt khi đặt lên sàn

và giảm sự mài mòn.

Dùng lệnh extrude tại mặt dưới chân ghê ta dùng lệnh Project

cạnh ở phần chân, sau đó chọn tiếp lệnh Offsetđể chọn cácchọn lại các cạnh ở trên .Tại ơ giá trị nhập giá trị -3, sau đó tương tự thực hiện chọn tất cả các cạnh ở đáy.Sau

đó dùng lệnh xóa các line bên ngồi

như saugiữ các đường line bên trong ta được kết quảSau đó nhấn chọn OK, tại ô giá trị nhập giá trị 3sau đó nhấnchọn OK,

Tạo hình dáng cho bàn

Dùng lệnh Shell để tạo khoảng trống cho hai ngăn của bàn. Chọn lệnh Shell sau đó

chọnhaimặtphẳngSau đó nhấn chọn OKcầntạokhoảngtrốngtạiơgiátrịnhập3Dùng lệnh Sweep để tạo viền cho bàn, mục đích để tăng khả năng chịu lực ngồi ra

tăng tính thẩm mỹ cho bàn.

Trên thanh cơng cụ chọn lệnh Sweep

sweep section”Ta chọn, sau đó ta chọn lệnh “ Create or edit. Dùng lệnh line để vẽ hình dạng như sau, sau đó nhấn chọn OK.sau đó chọn OK.Tương tự cho các cạnh còn lại ta sử dụng lệnh Sweep đẻ thực hiện ta được kết quả như

sauTạo gân chịu lực cho bàn

Dùng lệnh sketch để vẽ các đường chịu lực dưới mặt bàn.

Chọn lệnh Sketch trên thanh cơng cụsau đó chọn lệnh line để phát thảo rađường chịu lựcDùng lệnh Extrude để tạo gân dùng lệnh Offset để tạo các đường gân kích thước 3mm

sau đó nhấn chọn OKTại ơ giá trị value nhập giá trị 10mmDùng lệnh round để bo tròn các góc ở thanh chịu lực tại ô giá trị value nhập 1 mm .CHƯƠNG 6. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MOLD FLOW ĐỂ PHÂN

TÍCH DỊNG CHẢY

6.1. Giới thiệu phần mềm Mold flow

Nhằm đáp ứng nhu cầu phân tích dòng chảy trong khn nựa nên Autodesk đã phát

triển Moldflow cho giải pháp tối ưu hóa cho q trình thiết kế và chế tạo khn ép

nhựa.

Phân tích q trình ép phun để mơ phỏng dòng chảy,tìm ra điều kiện cơng nghệ tối

ưu và dự đốn khuyết tật là việc làm rất cần thiết trong thiết kế khuôn ép nhựa, đặc

biệt là cho các sản phẩm phức tạp.Ở Việt Nam, phần mềm phổ biến dùng trong việc

này là Moldflow. Đây là một phần mềm có nhiều tính năng mạnh mẽ, hỗ trợ rất tốt chongười dùng trong việc phân tích nhiều dạng cơng nghệ ép phun như ép phun nhựa

nhiệt dẻo, ép phun nhựa nhiệt rắn, ép phun có khí trợ lực, ép phun bọc các linh kiện

điện tử, các linh kiện trong ngành automatic,…

Tuy nhiên việc sử dụng Moldflow khơng đơn giản.Nó đòi hỏi người phân tích phải

có một kiến thức cơng nghệ vững vàng và một trình tự làm việc hợp lí để khai thác vận

dụng hữu hiệu cơng nghệ thực tế.Qui trình sử dụng Moldflow hiệu quả được rút ra từ

kinh nghiệp nhiều năm ứng dụng Moldflow trong q trình ép phun.

Cơng ty Autodesk nổi tiếng thế giới đã không ngừng phát triển q trình phân tích

CAE trong Moldflow rộng rãi đến các các ngành khác nhau, nhằm phục vụ lợi ích cho

các doanh nghiệp thiết kế và sản xuất các sản phẩm nhựa trên tồn thế giới.

Phân tích q trình điền đầy nhựa vào khn.

Phân tích q trình điền đầy là bước đầu tiên, làm cơ sở cho các bước phân tích tiếp

theo.

Chuẩn bị đối tượng phân tích: Mơ hình tạo ra từ phần mềm CAD được đưa vào

Moldflow sau đó được chuyển sang dạng lưới để chuẩn bị phân tích. Ngồi định dạng

chuẩn stl, Moldflow hổ trợ nhiều định dạng khác bằng cách cung cấp thêm Add-inMoldflow Design link để xử lý những định dạng này.

Lựa chọn vật liệu: Cung cấp đầy đủ thông tin về loại vật liệu được sử dụng vì nó

quyết định độ chính xác của kết quả phân tích. Các thơng số này có thể nhận được từ

phía nhà cung cấp hoặc trong thư viện vật liệu của Moldflow.

Định vị trí miệng phun: Đây là một loại ưu điểm của Moldflow so với việc tìm vị

trí miệng phun bằng cách phán đốn theo kinh nghiệm. Moldflow có thể giúp ta tìm vị

trí miệng phun nhưng ta cũng cần chú ý những yếu tố khác như tính thẩm mỹ của sản

phẩm, vị trí đường hàn, kết cấu khn mẫu.

Chọn máy ép nhựa: Máy ép nhựa có nhiều thơng số nhưng tối thiếu thiểu ta phải

cung cấp cho Moldflow hai thông số cơ bản là áp lực khuôn và lực kẹp khuôn để xử lý

kết quả. Các thông số về máy có thể có được từ các cơng ty hoặc lấy trong thư viện

của Moldflow.

Định các thông số công nghệ của q trình ép phun: Các thơng số này bao gòm

nhiệt độ chảy của vạt liệu, nhiệt độ khn, thời gian ép phun. Đây là những thông sốTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

19 Tạo khối cho chân bàn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×