Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chuong 5. PHAT TRIEN TAM NHIN VA MUC DICH CHUNG

Chuong 5. PHAT TRIEN TAM NHIN VA MUC DICH CHUNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.Hyvọngvàomộtsựđếnbùxứngđángchocơngsứcmàchúngtađãbỏratrongđiềukiệncho

phép.

3.Làmhếtsứcmìnhđểmangđếngiátrị,chấtlượngvàsựhàilòngxứngđángvớisốtiềnmà

kháchhàngbỏra.

4.Khơngngừngrènluyệnbảnthânvàcáccộngsựđểdịchvụmàchúngtacungcấpchokhách

hàngngàycàngtốthơn.

5.Lncảithiệnnhântốconngườitrongtổchứccủachúngta.

6.Khenthưởngnhữngcánhânđãgópphầntạorathànhquảcủatổchức.

7. Kiểm tra các chính sách, phương pháp, hành động của chúng ta xem có đúng và cơng bằng

khơng?

Mặc dù ngơn ngữ có thể hơi lỗi thời nhưng những thơng điệp của chúng mang tính hiện đại.

PenneyIdeađặtcơngtyvàcáctậpthểcủanólênthửtháchcủalợithếcạnhtranhbằngcáchtạoragiá

trịchokháchhàng,đểtừđócơngtycóthểduytrìsựthànhcơngvàthịnhvượng.Nóchothấynhucầu

khơngngừngpháttriểncáckỹnăngcủaconngườivàcáchthứcphốihợpvớinhauđểnângcaochất

lượngdịchvụ.TầmnhìncủaPenneycũngđềcậpđếncácgiátrịvànhucầucủangườilaođộng.Tấtcả

cácnhânviênphảichiasẻvớinhaunhữngthànhquảđạtđượctừsựthànhcơngcủatổchức,nângcao

nănglựccánhân,vàphảiđượcđốixửcơngbằng.

PenneyIdeaphảiđượcchuyểnthànhhànhđộngcụthể.Sẽkhơngđủnếunhữngýtưởngnàychỉ

đượcđềcậptrongcácphòngbanhoặctrongphòngăncủanhânviên.Cácnhómđangpháttriểnvớisự

thamgiacủacáccộngsựlàmộtbộphậnkhơngthểthiếucủacơngtyvàphùhợpvớitầmnhìncủacơng

tyvệtinhthầnhợptáccóhiệuquả.Cáctậpthểchiasẻvớinhautráchnhiệmvềkếtquảhoạtđộng:cơng

tynhậnrarằngkhơngmộtcánhânnàotựmìnhcóthểđemlạithànhcơngchotổchức.Saukhibanquản

lýcấpcaoxácđịnhđượccácvấnđề,cácnhómđặcbiệtsẽđượcđiềuđộngđểđưaraquanđiểmvà

thơngtinphùhợptrướckhiraquyếtđịnh.Cơngtythườngcónhữngphầnthưởngxứngđángđểkhíchlệ

vàthúcđẩycácnhómnày.Tấtcảcácnhàquảnlýđềucóphầnthunhậpđángkểdựatrênthànhtíchcủa

độimàhọquảnlýtốt.Phầnlớntrong70.000nhânviênkinhdoanhđượckhenthưởngdựatrênthành

tíchvàsựcảitiếntrongđộicủahọ.

Tinhthầnlàmviệctậpthểsẽvươnxarakhỏiranhgiớicủatổchức,hướngđếnnhữngkếtquảmà

TerryPalmer-mộtngườiquảnlýcấpcaocủaPenney-đãnhậnxét,“Tơimongđợisựủnghộcủanhân

viênởbộphậndịchvụ,từbanquảnlýcaohơn,từnhàvậnchuyển,vàcủatồnbộchukỳ(nhàcung

cấp).MọingườinêncốgắngđểJ.C.Penneypháttriểntốthơnvàđạtđượcnhiềukếtquảhơntrongkinh

doanh.Điềuđócầnphảixuấthiệntrongsuynghĩcủachúngta”.

CảmxúcvàlýtríCáctầmnhìnphảicótácdụngtruyềncảmhứngchomọingười.Chúngphảimơtảđượcmộttương

laiđẹpđẽ,tươisángđểtạonănglượngvàđịnhhướngchomọingườihànhđộng.Mộttầmnhìnlàmộtý

tưởnghướngđếntươnglai,ýtưởngđógiúpmởrộngkhảnăngvàtrítưởngtượngcủaconngười.Nó

đưaconngườithốtkhỏisựbuồntẻcủanhữngcơngviệcthườngngàyđểhọcảmthấycuộcsốngcó

mụcđíchvàcóýnghĩa.

Đểcóđộnglựcpháttriển,bảnthânconngườiphảitinrằngtầmnhìnđócógiátrị.Tầmnhìnđó

cóýnghĩađốivớicánhân.Họbiếtrằngtầmnhìnđósẽthúcđẩyhọcủngcốcácgiátrịvànhucầucủa

bảnthân.Họmuốncóđượcsựcơngnhậncủacơngtyvànhậnđượcnhữngphầnthưởngxứngđángnếu

sảnphẩmmớicủahọthànhcơngtrênthịtrường.Họmuốnđượccảmthấytựhàovàcủngcốhìnhảnh

củamìnhbằngcáchthamgiavàomộttậpthểbiếttơntrọngvàđánhgiácaosựđadạngvềchủngtộcvà

cátínhcủacácthànhviên.

TạikháchsạnRiti-Carlton,kháchsạnđoạtgiảiMalcolmBaldridgeAwardnăm1992,tấtcảcác

nhânviênđềuphảiđeomộttấmthẻnhưmộtphầntrongđồngphụccủahọvớidòngchữ,“Chúngtơilà

nhữngqơng,qbàphụcvụchonhữngqơngqbàkhác”.Họcòncóhaimươiquyđịnhđểthực

hiệntầmnhìnnày.Vídụ,mọingườiphảilnnhớrằng,“bấtkỳnhânviênnàonhậnđượcphànnànthì

sẽsởhữulờiphànnànđó”vàphảibảođảmgiảiquyếtđượcnó.

Mộttầmnhìncókhảnăngtạođộnglựcsẽchứađựngrấtnhiềuthửthách.Cácthànhviêntrongtập

thểđòihỏiphảicủngcốvàpháttriểnkhảnăngcủamìnhđểlàmviệchiệuquảhơn.Họphảithốtra

khỏithóiquencủanhữngđiềuđãbiếtđểtìmkiếmsựphấnkhíchtrongqtrìnhpháttriểnvàchứng

minhnănglựccủamình.Bộphậnkếtốntựtháchthứcbảnthânrằng,“Nếuphốihợpvớinhau,chúng

tơicóthểlàmđượcnhữnggìcầnlàmđểcungcấpnhữngthơngtinhữuích,kịpthờimàcácnhàquảnlý

cầncónhằmđưaracácquyếtđịnhđápứngnhucầungàycàngcaocủathịtrường”.

Để có thể truyền cảm hứng cho mọi người, trước tiên tầm nhìn phải hợp lý và mang tính hiện

thực.Mọingườisẽkhơnghứngthúvớinhữngýtưởngvàkếhoạchkhơngcókhảnăngthànhcơng.Họ

phảitinrằngcơngtycósứcmạnh,khảnăngvàđủnguồnlựctàichínhđểtiếnvềphíatrước,biếntầm

nhìncủahọthànhhiệnthực.Phảicómộtcơhộitốtđểthànhcơng.

Tầmnhìnđóphảiphùhợpvớimơitrườnglàmviệccủacơngtyđểcóthểtậndụngđượccáccơ

hộivàtránhrủiro.Tầmnhìnđóphảithựctếđểnhậnthấyđượccáchthứcmàcácđốithủcạnhtranhvà

cácgiớihạnpháplýcóthểgâycảntrở.Ngườilaođộngtinrằnghọcóthểtạoragiátrịlâudàicho

kháchhàng,nhữngngườisẽủnghộchohọsaunày.

Cơcấucủatổchứcnêndựatrêncáckháiniệmtâmlývàquảnlýđúngđắnđượcpháttriểnthơng

quanghiêncứuthựcnghiệm.Vídụ,ngườilaođộngmuốnbiếtsựnhấnmạnhcủalãnhđạođốivớicác

tập thể có hợp lý không. Các công ty khác thử nghiệm những ý tưởng này có thành cơng hay khơng?

Chúngcótácdụnghaykhơng?Cácnhómkhácđangcốgắngthayđổiđiềugì?Cácbàiviếttổngkếtcáckếtquảnghiêncứu,cácnghiêncứuchứngminhgiátrịcủatậpthể,vàchứngnhậncủachungia,tấtcả

nhữngđiềunàygópphầnlàmchomộttổchứctrởnênđángtincậyhơn.

Việcmuốnmọingườixemxétcácýtưởngvàtiếnhànhnghiêncứumộtcáchnghiêmtứcđòihỏi

phảivượtquacáctrởngại.Khótìmđượcnhữngbàibáovànhữngcuốnsáchhữuíchvàthíchhợp,đặc

biệttronghồncảnhcóqnhiềuthứđểlựachọn.Maymắnlànhữngngườilàmkinhdoanhkhơngphải

dựavàonhữngbàibáotrêncáctậpsannghiêncứu,màcóthểtìmđếncáctạpdo,cáccuốnsáchđãtóm

tắtlạinộidungcủacáccuộckhảosátvàđưaranhữnggợiýquantrọng.Ítcónhàquảnlývànhânviên

nàosẵnsàngđọccácbảnbáocáonghiêncứuvềquảnlýkỹthuật.

Việctìmhiểucácbàibáorấtcóíchchonhữngbuổithảoluậntrongnhóm,nhờđómọingườicó

thểtranhluậnvớinhauvềnộidungvàcáchthứcsửdụngnhữngbàibáomàmìnhđãđọcđược.Nếu

khơngcónhữngdịpnhưthế,mọingườisẽkhơngbiếtmìnhđãhiểuthấuđáonhữngýtưởngnàychưa,

hayphảisửdụngchúngđểcóthểgiúptổchứcđổimới.Trongcơngtycủagiađìnhchúngtơi,lãnhđạo

ởcácbộphậnkhácnhausẽlnphiêntổchứccácbuổithảoluậnvềnhữngnộidungvàbàiviếtđược

chỉđịnhvềthuậtlãnhđạovàtinhthầnlàmviệctậpthể.Họbìnhluậnvàđặtcâuhỏivềnộidungcủa

nhữngbàiviếtđóđểgiúpnhauhiểurõhơn.Họthảoluậnvềcáchsửdụngnhữngýtưởngnàyđểnâng

caokhảnănglãnhđạovàhiệuquảlàmviệctrongtậpthểcủamình.Họđềxuấtvớinhữngngườicònlại

trongtổchứcvềcáchứngdụngnhữngýtưởngnàyvàoqtrìnhquảnlýdoanhnghiệp.

Phụcvụngườikhácvàbảnthân

Tầmnhìnđóphảithốtrakhỏiquanđiểmchorằngphảicósựthỏahiệpgiữalợiíchcủabảnthân

vàlợiíchcủangườikhác.Ngườilaođộngtinrằngtầmnhìnđógắnkếthọvàhọcầnphảihợptácvới

nhau để đạt được mục tiêu của chính mình. Nhưng tầm nhìn đó còn gắn kết họ với khách hàng, với

nhữngngườisẽnhậnđượcgiátrịmàhọtạora.

Mộttầmnhìnhấpdẫnrấtcóýnghĩađốivớixãhội.Cácthànhviêntrongnhómtinrằngnhững

ngườimàhọphụcvụsẽđánhgiácaonỗlựccủahọ.Vídụ,họlàmviệcchămchỉđểpháttriểncáccơ

hộitiếpthịratồnthếgiớibởicácđồngnghiệptrongcơngtysẽcảmthấyantâmvàlàmviệchiệuquả

hơnkhicónhiềuđơnđặthànghơn.Nhữngngườilàmviệctạimộtcơngtychếbiếnthựcphẩmrấttựhào

khigópphầnmangđếnnhiềuloạithựcphẩmđủtiêuchuẩn,cóhàmlượngdinhdưỡngcaochotrẻemở

nhữngnướcđangpháttriển.Tậpthểnhânviêncảmthấytựhàovìthốngđốcbangcủahọthườngxun

muasảnphẩmcủacơngty.

Việcphụcvụmọingườivừalànghĩavụvừalàđặcân.Đểcóđượcthànhcơng,giáoviêncần

phảicóhọcsinhđểdạychúnghọchỏivàtrưởngthành.Cácchungiasẽđượccholàtàigiỏikhicó

thểbảovệvàmởrộngmạnglướikháchhàng.Máytínhgiúpcácbộphậnhồnthànhnhiệmvụcủahọ

khicácbộphậnkhácsửdụngcơngnghệmộtcáchthànhthạo.Cácnhàlãnhđạocầncónhữngnhânviên

sángtạovàcóquyềnhạnđểchỉđạohồnthànhnhữngcơngviệcđặcbiệt.Cáccơngtycầncónhiềukháchhànghàilòngbởisựủnghộvềtìnhcảmvàtàichínhcủahọrấtcầnthiếtchosựtồntạivàphát

triểncủacơngty.Chúngtacảmthấythànhcơngvàhàilòngnhấtkhinỗlựccủamìnhmanglạilợiích

chongườikhác.

Việcphụcvụngườikháctốtđòihỏichúngtaphảilàngườinhạycảm,cókhảnăngnắmbắtvàtạo

ragiátrị.Điềunàyđòihỏichúngtaphảinângcaokhảnăngquảnlýcũngnhưkiếnthứctiếpthịcầnthiết

chosựthànhcơngcủamộttổchức.Chúngtaphảilàngườicólòngtrắcẩn,tàigiỏivàcóquyếttâm.

Đốivớimộtdoanhnghiệp,việcphụcvụkháchhànglàmột“khoảnhkhắcthựctế”,làcơhộiđể

chứngminhmứcđộtincậyvàkhảnăngcủadoanhnghiệpđó.Việctạoragiátrịchokháchhàngsẽgiúp

doanhnghiệpđượctơntrọngvàthuhútđượckháchhàng,giúpgắnkếtnhânviênvớinhautrongmột

nhiệmvụchungđầyýnghĩa.Việcphụcvụkháchhànglàtrọngtâmcủatầmnhìnchungvàlà“điểmmấu

chốt”cuốicùng.

Cơngtynàokhơngmanglạigiátrịchokháchhàngsẽbịđàothải.Kháchhàngsẽbỏđivàtìmđến

cáclựachọnthaythếkhác.Nhữngnhânviênhếtnhiệthuyếtsẽkhơngcòntựtinvàmấtđiđịnhhướng

chung.Cácnghiêncứuchothấychấtlượngdịchvụchínhlàmộtlợithếcạnhtranhcógiátrịvàcóthể

sinhlợi,ngượclạinếuchấtlượngdịchvụthấp,đóchínhlàmộtbấtlợinghiêmtrọng.Nhữngcơngtycó

chấtlượngsảnphẩmvàdịchvụtrêntrungbìnhcóthểtănggiáthêm9đến10%chosảnphẩmcủamình,

vàcótỷlệlợinhuậntrêndoanhthukhoảng12%sovớimức1%củacáccơngtytrungbình,vàthịphần

củahọtăng6%mỗinămsovớimứcsụtgiảm2%củacáccơngtydướitrungbình.

Việc phục vụ người khác là nền tảng cho sự thành đạt của chính chúng ta. Chúng ta khơng thể

thànhcơngnếukhơngcósựhợptáccủamọingười.Chúngtakhơngthểtựmìnhpháttriểnnhâncách,

khơngcảmthấytựtinvàobảnthânvàkhơngđủsứcđểtheođuổimụctiêucủamình.Chúngtasẽcàng

khơngthểthỏamãnnếuchốngđốilẫnnhau.Nhữngtổchứcphụcvụchoconngườichínhlànhữngtòa

nhàkiêncốcủamộtxãhộipháttriểnmạnhmẽ,trongđósứckhỏekinhtếvàtinhthầncủangườidân

lnđượcduytrì.

NHIỆMVỤKINHDOANHVÀCƠCẤUTỔCHỨC

Tầmnhìncủamộtdoanhnghiệpcầnphảibaogồmcảnhiệmvụkinhdoanhlẫnvănhóacủadoanh

nghiệpđó.Nhiệmvụkinhdoanhphảiphùhợpvớidoanhnghiệpđểdoanhnghiệpđócóthểpháthuy

đượcthếmạnhcủamìnhvàđốimặtvớithửthách.Tuynhiên,mộtchiếnlượccóđơngiảnđếnmứcnào

cũngđòihỏiphảicósựnỗlựccủatồnbộdoanhnghiệpmớicóthểthựchiệnđược.Khiđó,mộtchiến

lượckinhdoanhkhảthisẽgắnkếtvàthúcđẩymọingườiđểhọcóthểhợptácvớinhau.Khichiếnlược

kinhdoanhvàcơcấutổchứcđượcđồngbộhóa,tầmnhìncủadoanhnghiệpsẽtruyềncảmhứngcho

mọingười.

Khơngcósẵncơngthứcnàovềcáchcơcấumộtdoanhnghiệp.Mỗidoanhnghiệpphảitựphát

triểncơcấutổchứccủamìnhsaochophùhợpvớitínhchấtvàhồncảnhcủamình.NhưchúngtasẽthấyởChương13,ngườilãnhđạovànhânviêncóthểápdụngkiếnthứctâmlýhọcđểhiểuđượccác

đặcđiểmchínhcủatổchứcmìnhvàđưaranhữngthiếtkế,quytrình,quytắcvàphongcáchlàmviệccụ

thểhỗtrợchocơngviệccủahọ.

Vừatổngqtvừacụthể

Ngườilaođộngmuốnbiếttầmnhìnvànhiệmvụchungcủanhómvàcủacơngtyđểbiếtđược

hướngđivàđánhgiáđúngýnghĩacủacơngviệcmìnhđanglàm.Cơngviệccủamộtcánhâncógiátrị

khinóphùhợpvớimụctiêuchungcủatổchức.Vídụ,tạimộttrungtâmchămsóctrẻemtịnạn,những

ngườiphụtráchởđóđềubiếtrằnghọlàmộtbộphậnquantrọngtrongsứmệnhchungcủatrungtâmlà

giúpđỡnhữngtrẻemtịnạn,đưachúngđếnsốngởnhữngđấtnướcđượcxemlàqhươngthứhaicủa

chúng.Cơngviệccủahọkhơngchỉlàdọndẹpvàchămsócbọntrẻ,màcònphảitạoramộtmơitrường

cầnthiếtđểgiúpchúngcóđượccuộcsốngýnghĩatạimộtđấtnướcxalạ.

Tuynhiên,tầmnhìnđóphảigắnliềnvớicácmụctiêuvàkếhoạchcụthể.Nhữngmụctiêuvừacụ

thểvừatháchthứclànguồnđộnglựcmạnhmẽchoconngười.Cácmụctiêucụthểsẽdẫnđếnnhữngkế

hoạchhànhđộngthựctếvàqtrìnhthựchiệnsẽđượcphácthảomộtcáchchitiếthơn.Nhữngngười

phụtráchởtrungtâmchămsóctrẻemtịnạnsẽphốihợpvớicácgiáoviênlậpramộtdanhsáchkiểm

travềcáchtổchứccáclớphọcvàmỗituầnsẽxemxétbáocáocủanhữnggiáoviênnày.Cáccơngty

đãthửnghiệmkếhoạchphânchialợinhuậnchonhânviênđểthựchiệnýtưởnglàmọingườivàcácbộ

phậnnênhợptácvớinhaumộtcáchrõràng,cụthể;vàđểkhenthưởngchothànhcơngchungcủamọi

người.

Mộttầmnhìnchungđemlạinhiềulợiíchchodoanhnghiệp,nhưngcũngcầncónhiềuyếutốđể

xâydựngđượctầmnhìnđó.Mộttầmnhìnphảithốtrakhỏilốitưduythỏahiệp,mangtínhrậpkhn,

nóphảivừahợplývừacócảmxúc,phảiphụcvụchobảnthânvàchocảnhữngngườixungquanh,phải

baohàmcảcơcấutổchứclẫnnhiệmvụkinhdoanh,phảivừacụthểvừatổngqt.Đểcóđượctầm

nhìnnhưthếđòihỏiphảicósựcộngtácgiữangườilãnhđạovànhânviên.

HỢPTÁCĐỂCÙNGTẠORATẦMNHÌN

JameC.Penneyvàcácnhàsánglập,nhàlãnhđạouytínkháclànhữngngườicókhảnăngbẩm

sinhvớitầmnhìnrộng.Tậndụngđiểmmạnhtrongcátínhcủamình,họtạoramộtbứctranhtươnglai

đầykhíchlệ,vàsauđósửdụngthuyếtđộnglựcđểbiếnnhânviênthànhnhữngtínđồcủamình.

Mộtvàinhàlãnhđạonắmgiữvaitròchỉhuynhưthế,nhưnghầuhếtcácnhàlãnhđạothườngđưa

ra tầm nhìn thơng qua tranh luận và thảo luận. Họ thực hiện vai trò lãnh đạo thơng qua q trình tự

thuyếtphụcvàbịthuyếtphụcbởinhânviêncủamình.

Điềuquantrọngnhấtlàtầmnhìnđóphảiđượcchiasẻ.Nếuchỉcósựtintưởngcủanhàlãnhđạo

thơithìchưađủ;ngườilaođộngcũngphảitinrằngtầmnhìnđósẽhoạtđộng.Mộttầmnhìnhiệuquả

khơngcầnphảiđánhbóngbằngnhữngmỹtừvàđượctreoởnơidễnhìnthấy,màphảiphùhợpvớisuynghĩvàtìnhcảmcủanhânviên.Họphảihiểuđượctầmnhìnđóvàtintưởngvàotínhhợplýcủanó.Họ

cóthểnhìnthấyđượccáchđạtđượctầmnhìnđókhilàmviệccùngnhauvàtinrằngmìnhcóthểthành

cơng.

Vấnđềkhơngphảilàngườilaođộngcóthamgiavàoqtrìnhpháttriểntầmnhìnhaykhơng,mà

làthựchiệnnónhưthếnào.Tínhhiệuquảcủaviệcthamgianàyphụthuộcvàonhữngbuổinóichuyện

vàtraođổitíchcựcgiữangườilãnhđạovànhânviên.Thayvìchútrọngvàoviệcthuyếtphụcvàtruyền

lạitầmnhìnchonhânviên,nhàlãnhđạonênhướngnhânviêntậptrungvàoqtrìnhphântíchvàtìm

hiểutỉmỉđểđưaratầmnhìnmới.Kếtquảcóthểlàmộttầmnhìnrấtgiốngvớiýtưởngbanđầucủa

ngườilãnhđạohoặclàmộtcáigìđóhồntồnkháchẳn.

Ngườilaođộngcầnphảitáchrờitầmnhìncủanhómrakhỏitầmnhìncủacơngty.Vídụ,tầmnhìn

củabộphậnphânphốicủaJ.C.Penneycụthểvàtậptrunghơnsovớitầmnhìncủacơngty.Tầmnhìnđó

khácnhưngphảiphùhợpvớitầmnhìncủabộphậnbánlẻ.

Nếukhơngcósựliênquanđó,ngườilãnhđạophảigánhchịurủirokhinhânviênkéobèkéo

phái chống lại các nhiệm vụ và mục tiêu của công ty. Họ cho rằng hướng đi mà nhà lãnh đạo muốn

chínhlàcáchchốnglạihọvàtìmcáchpháhủynó.Nhữngnhómcótinhthầnđồnkếtcaorấtgiỏichịu

đựngáplựctừcácnhàquảnlý,vàhọhànhđộngvìmụctiêucủamìnhchứkhơngphảivìmụctiêucủa

doanhnghiệp.

Cáctầmnhìncóthểbịphânchia.Mộtnhómcóthểnỗlựclàmviệcvìtầmnhìncủamình,chứ

khơngphảivìtầmnhìncủatổchức.Cácbộphậntrongmộttổchứcdễcótháiđộcạnhtranhnhau,và

sớmnhậnramụctiêucủamìnhlàhồnthànhcơngviệctốthơnvàcóthànhtíchcaohơncácphòngban

khác.Họchorằngnhữngngườibênngồinhómcủahọlà“phekhác”.Sựđồnkếttrongnộibộcóthể

xuấtpháttừviệcphânbiệtvàcoinhữngthànhviêntrongcácnhómkhácnhư“kẻthù”.Mộttầmnhìn

cũngcóthểchiarẽcơngtythànhhaiphe,mộtbênlànhữngngườitinvàmộtbênlànhữngngườikhơng

tin.Mộtrủirothườnggặplàbanquảnlýcấpcaorấttâmhuyết,banquảnlýcấptrungcótháiđộhồi

nghi,cònnhânviênthìkhơnghiểubiếthaythậmchícảmthấynghingờ.

Tầmnhìnđóvừaổnđịnhvừalinhhoạt.Tầmnhìnđóphảithíchnghivớitìnhhìnhmới,nhưng

khơngthểthayđổimộtcáchtuỳtiện.Chiếnlượcvànhiệmvụkinhdoanhđưarađịnhhướngliêntục,

nhưngphảiđượccậpnhậtchophùhợpvớicáccơhộivàthửtháchmới.Cơcấutổchứcsẽphácthảo

cácquytrìnhvàgiátrịcơbảncủacơngtyđểtạosựthốngnhấtchungtrongcơngviệc.Tuynhiên,cách

thểhiệncácgiátrịnàyvàcáchsửdụngcácquytrình,giátrịcụthểđóphảiđápứngđượcnhucầucủa

ngườilaođộng,đồngthờiphảiphùhợpvớichiếnlượcvàmụctiêucủadoanhnghiệp.

Thànhcơnghaythấtbạiđềulàsựđedọa.Mộtcơngtythànhcơngnhưnghoạtđộngtrìtrệsẽkích

thíchcácđốithủtấncơngvàthâmnhậpthịtrườngcủamình.Thànhcơngcóthểkhiếncơngtytrởnên

cứngnhắcvớichiếnlượcvàcơcấucủamình,vàkhơngsẵnsàngthayđổitrongtrườnghợpcầnthiết.Tínhtựmãncóthểbiếngiấcmơcủamộtcơngtythànhmộtcơnácmộng.

Ngườilaođộngphảiđiềuchỉnhtầmnhìnphùhợpvớinhữngthayđổitrongthựctếđểtầmnhìnđó

sốngđộngvàhữuích.PenneyIdeavàtinhthầnlàmviệctậpthểcóthểđápứngđượcucầucủacơng

tynhằmphụcvụchocảlợiíchcủakháchhànglẫnnhânviên.Tuynhiên,tầmnhìnđókhơnghướngcơng

tyđếnmộtchiếnlượccụthể,J.C.Penneymớiđâyđãđịnhvịlạivịtrícủanótrênthịtrườngbánlẻđầy

cạnhtranhvàlênkếhoạchtậndụnglợithếởnhữngthịtrườngcótiêuchuẩnthấpnhưngrấtmàumỡở

nướcngồi.Điềunàythắplênhyvọnglà,vớinhữnggiátrịvàtinhthầntậpthểcủamình,cơngtysẽ

pháttriểntốttrongtươnglai.

Mộttầmnhìncụthểsẽtốthơnnhiềusovớinhữnglýtưởngcóvẻcaođẹpmàbộphậnquanhệ

cơngchúngđưara.Nhàlãnhđạovànhânviênphảicùngđưaramộttầmnhìnphùhợpvớihồncảnhcụ

thểcủacơngtyvàphảirấttậntâmvớinó.Cảchiếnlượckinhdoanhlẫncơcấutổchứcđềuphảihợp

lý,cóýnghĩavàđầythửthách.

HÌNHTHÀNHTẦMNHÌN

Cóbốnnguntắcchínhgiúphìnhthànhmộthướngđichungvàlơikéomọingườithamgia.Thứ

nhấtnhàlãnhđạovànhânviênphảichuẩnbịsẵnsàngbằngcáchpháttriểncácmốiquanhệcủahọđể

cóthểbắtđầulàmviệctheomộttầmnhìnchung.Thứhai,họphảitháchthứcnhữngphươngphápđã

đượccơngnhậnvàdámmạohiểmthayđổithayvìngồichờkhókhănxảyđếnrồimớihànhđộng.Thứ

ba,qtrìnhpháttriểntầmnhìnđósẽtạoracơcấutổchứcmàcơngtymongmuốn;bảnthânqtrình

hìnhthànhtầmnhìnđóthúcđẩysựpháttriểncủatinhthầnlàmviệctậpthể.Thứtư,việcpháttriểntầm

nhìnlàmộtqtrìnhdiễnraliêntục,chứkhơngphảilàmộtgiảiphápnhanhchónggồmmộthayhai

bước.

Chuẩnbịsẵnsàng

Nhữngđiềukiệnnàocóthểgiúpnhàlãnhđạovànhânviêntạorađượcmộttầmnhìncósứchấp

dẫn?Sựbấtmãnvàđaukhổthườngđượccholàcầnthiếtđểmộttổchứcphấnđấuđánhgiávàđưara

mộtbiệnphápthốngnhấthơn.Tuynhiên,sựđaukhổvàtínhbiquancóthểlàngunnhânkhiếncon

ngườikhơngnhậnrarằngcónhiềumốiđedọavàcầnphảithayđổi.Chúngcũngcóthểtạoracảmgiác

bấtlựcvàtừbỏ.Cảnguồnkhíchlệthayđổilẫnniềmtinđểthựchiệnthayđổiđóđềulànhữngyếutố

cầnthiết.

Mộtcơngtykinhdoanhthualỗ,đánhmấtkháchhàngvàsựủnghộcủaxãhộisẽcónhiềuđộng

lựcđểpháttriểnvàtậptrungthựchiệnmụctiêuđãđềra.Năm1981,việcthualỗnặngnềhơnbấtcứ

cơngtynàotronglịchsửlàmộtbằngchứngrõràngđốivớibanquảnlývànhânviêncủacơngtyFord

rằnghọcầnphảihànhđộng.Nhânviêncủacơngtyđượcchiathànhnhiềuđộivàthamgiahếtmìnhhơn

vàochươngtrình“Chấtlượnglàcơngviệcsốmột”giúpmanglạisựhồisinhchoFordMotor.

Ngaycảcơngtycónhiềukháchhàngvàkếtquảkinhdoanhkhảquancũngcóthểnângcaotìnhtrạngkhẩncấpbằngcáchlấylídomongmuốntrởnênhồnhảovàđưaratầmnhìndàihạn.Năm1989,

hãng Boeing đã có được những thương vụ lớn trong ngành hàng không thương mại. Vài năm sau đó,

hãngnàyđãphảithuhẹpquymơđểphảnứnglạinhữngthayđổiđộtngộtvàkhắcnghiệttrênthịtrường

vàsựcạnhtranhcủahãnghàngkhơngEuropeanAirbus.CóthểnàongườiNhậtsẽkhơngthamgiavào

thịtrườngnàykhơng?Nhữngthayđổichắcchắnxảyravànhữngđốithủcạnhtranhmớixuấthiệnđòi

hỏitấtcảcácdoanhnghiệpphảilnduytrìkhảnăngđổimớivàchấtlượngsảnphẩm.

Ngồinhiệmvụkinhdoanh,mọingườiphảithấyđượcsựcầnthiếtcủaviệctáicơcấucáchtổ

chứcvàquảnlýtrongdoanhnghiệp,vàphảitinrằngmìnhcóthểlàmđược.Chínhtạiđây,nhữngđiều

kiệnkhókhăncóthểthúcđẩynhưngcũngcóthểlàmchocơngtytrởnênsuyyếu.Nếumọingườiln

nghingờvàcótháiđộthùđịch,thìviệcthảoluậncácmụctiêuchungdườngnhưtrởnênhếtsứckhơng

thựctế,vàcóthểcànglàmtăngsựhồinghikhimọingườinhậnrasựthiếunhấtqngiữalờinóivà

hànhđộngthựctế.

Tìnhtrạngkhóxửnhấtlàmọingườimongđợicáctầmnhìncóthểgắnkếtcáccánhânvàtậpthể

lạivớinhau,nhưngítraphảicósựthốngnhấtcơbảntrongmốiquanhệcủahọtrướckhicùngnỗlực

hướngtớimộtmụctiêu,cónhưvậynỗlựccủahọmớicóthểthànhcơng.

Cácbướccơbảnđểchuẩnbịsẵnsàngchocơngviệcbaogồm:

1.Đánhgiánhiệmvụkinhdoanh:Qtrìnhthảoluậnvớikháchhàngvàcácchungiatrong

ngànhvàviệctìmhiểuvềđốithủcạnhtranhsẽlàcáchkiểmtracụthểvềcácưunhượcđiểmtrong

chiếnlượckinhdoanhcủacơngty.ViệclắngnghengườiMỹcangợinhữngchiếcxehơiNhậtBảnmà

họsởhữucũngđủđểhạbệsựphòngthủcủacácnhàđiềuhànhngườiMỹvàbuộchọphảichấpnhận

rằnghọđangcóvấnđềvàcầnphảiđốimặtđểgiảiquyết.Ngườilaođộngphảicânnhắckhảnăngphát

triểntrongdàihạncũngnhưrủirocủanhữnghànhđộnghiệntại.

2.Phảnảnhtrêncơcấutổchức:Ngườilaođộngđánhgiácácmốiquanhệcơngviệccủahọ,

sựphâncơnglaođộng,cơcấuvàsosánhchứcnăng,nhiệmvụhiệntạivớinhữngđiềutrongtrítưởng

tượngcủahọ.Họcóđượcgắnkếtvớinhauvàcóđượctraoquyềnkhithựchiệnmộttầmnhìnchung

haykhơng?Mọingườicóđưaraýkiếncủamìnhvàtìmhiểukỹnhữngvấnđềxảyrahaykhơng?Họcó

thểhoạtđộngnhưcácnhómtronghệthốngcấpbậccủacơngtyhaykhơng?

3.Đốimặtvàgiảiquyếtnhữngvấnđềnảysinhtrongcácmơquanhệ:Cầnphảigiảiquyếtcác

xungđộtkéodàitrướckhichínhthứcbắtđầuthựchiệnmộttầmnhìn.Nếucácnhàlãnhđạocấpcaocó

thểthuyếtphụcnhânviênrằngsựbấtmãnvànhữnghànhđộngthiếucơngbằngsẽđượcxemxétvàgiải

quyếtkhiđónhânviênsẽcảmthấyhọcầnphảithựchiệnmộttầmnhìnvàtinrằnghọcóthểlàmđược.

Việctrựctiếpgiảiquyếtcácmâuthuẫncũnglàmgươngchocácnhómmànhàlãnhđạomongmuốnsẽ

trởthànhmộtphầntrongtầmnhìncủadoanhnghiệp

4.Tiếnhànhcácbướcđầutiên:Khibổsungcácbiệnphápnhằmcủngcốtầmnhìnđó,ítramọingườiphảitinrằngcơngtycóthểthànhcơng.Việcbắtđầunângcaochấtlượngsảnphẩm,củngcốkhả

năngtruyềnđạtthơngtintrongnộibộ,giảiquyếtxungđột,vàthựchiệnmộtsốhànhđộngkhácsẽgiúp

thuyếtphụcmọingườirằngcơngtyrấtnghiêmtúclàmđiềuđó,vàcơngtycóđủkhảnăngvànguồnlực

tàichínhđểtiếnvềphíatrước.

TầmnhìncủaA&WCanadađốivớicácmụctiêuchung

Trongthậpniên70,McDonaldsvàcácđốithủcạnhtranhmớixuấthiệnkhácgiànhlấykhách

hàngcủacơngtyA&WCanada.Sựtụtdốctừkhảnăngsinhlợicaoxuốngmứcthualỗtrầmtrọngđã

làmcơngtymấttựtinvàdườngnhưđólàđiềukhơngthểtránhkhỏi.Làmcáchnàonhữngquầyphục

vụkháchngồitrênơtơ(drive-incounters)cóthểcạnhtranhđượcởmộtđấtnướcmàchẳngaichịura

ngồivàomùađơng?ĐốitáccủacơngtyởHoaKỳcũngphảiđốimặtvớitìnhtrạngthuhẹpsốlượng

cácnhàhàngvàcuốicùnglàđóngcửa.NhưngcơngtyA&WCanadađãhọcđượccáchđểcạnhtranh

vàtrongthậpniên90,đãgiànhlấythịphầncủacơngtyMcDonald.

Trong nhiều năm, sự sụt giảm lợi nhuận đã làm tê liệt công việc quản lý. Mặc dù rất quyến

luyếnvớihìnhảnhcủacácquầyphụcvụkháchngồitrênơtơvàcũngrấtlosợphảithayđổi,nhưng

khiđốimặtvớitìnhtrạngphásản,chủtịchJeffMooneyvàcácnhàquảnlýkháccủacơngtyA&W

nhậnrarằnghọphảitừbỏhìnhthứcbánhàngđãtừngthànhcơngvàothậpniên60(nhưngkhơngphù

hợptrongthậpniên70).Họbắtđầuthửnghiệmvớiloạihìnhnhàhàngđặttạicáctrungtâmmuasắm,

nơimọingườisẽvàomuasắmvàtránhđượccáigiálạnhcủamùađơng.

Họcũnghiểuđượcrằngviệcthựchiệnchiếnlượcnàyđòihỏiphảicósựcamkếtsâusắcđối

vớicáccánhânvàtậpthể.Họphảiloạibỏphươngphápquảnlýđộcđốnđãgắnbótừrấtnhiều

năm.

Năm1977,cácnhàquảnlývànhânviênđãpháttriểnmộtloạtcácmụctiêuchunghướngdẫn

mọingườicáchlàmviệccùngnhau.ĐứngđầudanhsáchlàSựtintưởngvàTơntrọnglẫnnhau(Trust

andMutualRespect),nơi“hànhđộngcủachúngtaphảicởimở,chânthànhvàchuđáo.Chúngtadựa

vàonhau,tintưởngnhau,vàđốixửvớinhaunhưnhữngcộngsựtậntâmhướngtớimụctiêuchung”.

Họcũngphải“chịutráchnhiệmvềsựpháttriểncủabảnthân”,“khuyếnkhíchvàhỗtrợmọingườiđể

vượtquakhókhănvàgiảiđápthắcmắc”,vàphảicósự“traođổirõràng,bộctrựcvềcácsựviệc,

cácýtưởng,vàtìnhcảmgiữacáccánhânvàtậpthể”.Mườinămsau,họđãđưaratunbốchiến

lượcnguồnnhânlực:“Phấnđấutrởthànhnơilàmviệctốtnhấttrongngànhthứcănnhanh,lànơicác

cánhânxuấtsắcởtấtcảcáccấpsẽpháttriểnhếtkhảnăngcủamìnhvớimộtniềmtinchung”.

Các mục tiêu chung này sẽ tạo ra cơ cấu và hướng dẫn chung cho mọi người trong cơng ty.

Trongnhữngbuổihọphàngq,cácnhómgặpgỡnhauđểđánhgiákếtquảlàmviệctrongnhómcủa

họ và tìm cách cải thiện nó. Các nhân viên mới của cơng ty nhận được Quy trình về các mục tiêuchung(CơngtydịchvụthựcphẩmA&WcủaCanada,năm1990),trongđóbaogồmvídụvềnhững

hànhviphùhợpvàkhơngphùhợpvớicácmụctiêuchungđó.Trongcơngtynày,tấtcảnhânviêncó

nghĩavụvàquyềnphêbìnhchủtịchnếuơngtakhơnglắngnghehọ.

CơngtyA&Wtiếptụctăngcườngcamkếtmườitámnămđốivớicácmụctiêuchungcủamình.

Nhữngmụctiêuchungnàykhơngcầnkhoatrươngnhưngphảicósứcảnhhưởng.Cácnhàquảnlýcủa

cơngtyđãđốiđầuvớimộtnhàđiềuhànhcấpcaomớivìcáchthứclãnhđạocủangườinàyđãảnh

hưởngđếncácmụctiêuchungcủacơngty.NhữngngườilàmviệcởA&Wtựtinrằngsựđầutưcủa

họvàophươngpháplàmviệctậpthểgiúphọcóđủsựchuẩnbịvàdịchvụvượttrộiđểthamgiavào

thịtrườngthứcănnhanhhếtsứccạnhtranhnày.Họtựhàocảvềthànhtíchkinhdoanhlẫncácmối

quanhệcởimởvàđángtincậycủamình.

Vượtquatìnhtrạnghiệntại

Nhàlãnhđạovànhânviênphảikhơngngừngtìmkiếmcáccơhộiđểđổimớivàhồnthiệnbản

thân.Họhiểurằng,chodùkhơngcómốiđedọatrựctiếpnàothìdoanhnghiệpcũngphảilncậpnhật

vàđổimới.Sẽtốthơnnếuhọphấnđấuhồnthiệnchínhmìnhthayvìchờchođếnkhibịbuộcphải

hànhđộng.Cáccuộckhủnghoảngcóthểxảyđếnbấtngờ,vàtrongkhihọbuộcphảitìmcáchhànhđộng

thìhànhđộngđócóthểkhơngđượccânnhắckỹ.Mộtcuộckhủnghoảngsẽlàđộnglựcđểthayđổivà

cũnglàđiềukiệnđểhọchỏi.Tuynhiên,cáccuộckhủnghoảngthườngkhiếnmọingườikhơngcòntin

rằngnhữngthayđổiýnghĩasẽxảyra.Mộthoặchaicuộckhủnghoảngcóthểđồnkếtmọingườilại

vớinhauvìhọnhậnrarằnghọphảihợpsứcđểtồntại.Nhưngnhiềucuộckhủnghoảngtriềnmiênsẽ

làmmấtđigiátrịthúcđẩyvàgâynêncảmgiácbấtlực,tuyệtvọng.

Đểvượtquatìnhtrạnghiệntạichúngtanên:

1.Tìmkiếmcơhộiđểtạorathayđổi,cảitiếnvàpháttriển.Cácnhiệmvụmớisẽtrởthànhthử

tháchđểkhởisắc.Mọingườitựhỏiliệumọiviệccóthểđượcthựchiệntheocáchkhácbiệtvàtốtđẹp

hơnkhơng,vàtìmđếnnhữngthứ“đổvỡ”màhọcóthểkhắcphụcđượcthayvìngồichờkhủnghoảng

xảyđến.Họthốtkhỏinhữngđiềuthườngnhậtvàxemcơngviệccủahọnhưmộtcuộcphiêulưuđể

khámphávàtậnhưởng.

2.Tậndụngcácthấtbạivàxungđột.Ngườilaođộngnóivềnhữngmốibậntâmcủahọđốivới

chiếnlượckinhdoanh,vànhữngđiềukhiếnhọkhóchịuvàkhơnghàilòngtrongcơngviệccũngnhư

trongmơitrườnglàmviệc.Họnóichonhaubiếtnhữngđiềumuốnthayđổi.

3.Chấpnhậnrủirovàhọchỏitừnhữngsailầm.Mọingườitậphợpcácýtưởngmới,thửtiến

hành vài cuộc thử nghiệm, tạo ra khả năng biết chấp nhận rủi ro, và biến căng thẳng thành sự phấn

khích.Họnhậnrarằngkhơngcómộtnỗlựcnàolàkhơngcórủiro,vàmặcdùcóthểcốgắngđạtđược

sựhồnhảo,nhưngconngườisẽkhơngthểnắmbắthaychạmtớiđược.4.Đưaratunbốvềtầmnhìnngắnhạn.Ngườilãnhđạohoặcmộtnhómcơngtácđặcbiệtsẽ

khơigợihìnhảnhsosánhẩndụkhimơtảnhiệmvụkinhdoanhvàcơcấutổchứccủacơngty.Người

lãnhđạođóphảicókhảnăngtruyềnđạtcácmongmuốnvàgiátrịtrungtâmmộtcáchngắngọnvàđầy

thuyếtphục.

Mộtphươngpháptậpthể

Cómộtsựthậthiểnnhiênlàtổchứcđóchỉthayđổikhilãnhđạocấpcaocủanócamkếtthay

đổi.Nhưngcũngđúngkhikhẳngđịnhrằngsẽkhơngcóđượctầmnhìntốtnếuthiếuđisựcamkếtcủa

nhânviêncấpdưới.Mộttầmnhìnkhơngthểtựtạocảmhứngvàthúcđẩymọingười,màchínhcácnhà

quản lý và nhân viên phải muốn được thúc đẩy. Tầm nhìn của tổ chức cần phải được củng cố bằng

phươngpháptậpthểmớicóthểpháttriểnđược.Sựhợptácmangtínhcưỡngéplẽgâyramâuthuẫn.

Mộtphươngpháptậpthểbaogồm:

1. Đối thoại. Các nhà lãnh đạo và nhân viên tranh luận về các quan điểm trái ngược nhau để

kiểmtratầmnhìnđócũngnhưýnghĩatiềmnăngcủanóđốivớibảnthânhọvàđốivớitổchức.Họ

phảiđượcthuyếtphụcbởinhữnglýlẽchứngminhcủanó,vàđánhgiáđúngrủirocủaviệckhơngthay

đổi,vànhữngcơhộimàtầmnhìnnàymanglại.

2.Lơikéođượcsựủnghộcủanhữngngườicóquyềnlợiliênquan.ucầukháchhàng,nhà

cungcấp,đạilýtiếpthịvànhàđầutưnóirõquanđiểm,sởthíchvàýkiếncủahọ.Họphảinhấnmạnh

đượccácưanhượcđiểmcủadoanhnghiệpcũngnhưcơhộivàrủirocủanó.

3.Tổnghợp.Cácýtưởng,ýkiếnđónggópcủanhânviênvànhữngngườicóquyềnlợiliênquan

phảiđượcsửdụngđểđiềuchỉnhtầmnhìnchungđó,vàbiếnnóthànhtầmnhìnhấpdẫnvàhợpnhất

trongtổchức.Nếumuốnngườilaođộngtậntâmvớicácchiếnlượckinhdoanhvàcơcấutổchứccủa

cơngtythìchúngphảicóýnghĩađốivớihọ.

Cácchiếnlượcpháttriểnliêntục

Sựtiếnbộnhanhchóngvềcơngnghệ,dòngđờingắnngủicủacácsảnphẩm,vàsựtồncầuhóa

củathịtrườngđanglàmbiếnđổimơitrườngkinhdoanh.Cácchiếnlượcphảiđượccậpnhậtliêntụcđể

lnmớimẻvàhiệnđại.Cáccơngtynhậnrarằngđểkiểmsốtđượcnhữngthayđổi,họphảicócác

mốiliênkếtchiếnlượchoặchợptácđểcùngnhauchiasẻcácnguồnlực.Cácáplựckinhdoanhmới

đòihỏiphảicócơcấutổchứcmới.Lựclượnglaođộngđadạngvàchunnghiệpđòihỏiđượcquyền

thamgiađónggópýkiến,vàsựthayđổitrongcáckháiniệmvềvaitròlãnhđạokhiếnchohìnhthức

quảnlýđộctàitrởnênlỗithời.

Cácdoanhnghiệpphảibiếtrằngkhơngcómộtchiếnlượchaykếhoạchkinhdoanhnàocóthể

thànhcơngmãimãi.Họphảithườngxunxemxétlạitầmnhìncủamìnhdựatrênnhữngsốliệumới,

nhữngthayđổitrongmơitrườngkinhdoanh,vànhữngcơhộimới.Bằngcáchnày,họsẽcảmthấycóTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuong 5. PHAT TRIEN TAM NHIN VA MUC DICH CHUNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x