Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Rót nóng, ghép mí:

Rót nóng, ghép mí:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án 2NƯỚC DỨA ÉP TRONG ĐÓNG HỘP

 Vật lý: Có sự thay đổi thể tích, khối lượng, tỉ trọng và xuất hiện gradientnhiệt độ.

 Hóa học: Thay đổi tốc độ các phản ứng hóa học.

 Hóa lý: Sự bốc hơi nước và đông tụ protein.

 Sinh học: Vsv bị ức chế, tiêu diệt.

 Hóa sinh: Enzyme bị vơ hoạt.

 Màu sắc: Hơi sậm.

 Độ trong tăng, mùi vị có thể bị giảm do bị phân hủy và bay hơi.

Cách thực hiện: Đun nóng nước quả lên nhiệt độ 70oC trong 30 – 40s  rót nóng.

 Thiết bị :Hình 22. Thiết bị chiết rót.12. Thanh trùng:

 Mục đích cơng nghệ:Tiêu diệt hầu hết vsv gây bệnh và gây hư hỏng sản phẩm giúp bảo quản sản

phẩm lâu hơn.

 Cách thực hiện: Sử dụng nồi autoclave nằm ngang

 Thông số kỹ thuật:

GVHD : Ts. Lê Quang TríPage 37Đồ án 2NƯỚC DỨA ÉP TRONG ĐÓNG HỘP

 Nhiệt độ thanh trùng: 100oC

 Thời gian gia nhiệt: 10 phút

 Thời gian thanh trùng: 10 phút

 Thời gian làm nguội: 10 phút Thiết bị :Hình 23. Thiết bị thanh trùng13. Bảo ơn:

Mục đích : Phát hiện những hộp hư hỏng để kịp thời loại bỏ. Cách thực hiện:Trong thời gian bảo ôn cần tiến hành đảo hộp theo định kỳ: cách ba ngày đảo một

lần, thời gian bảo ôn 15 ngày. sản phẩm được duy trì ở hai chế độ nhiệt độ: 37 0C và 500C.

Sau thời gian bảo ôn sản phẩm được kiểm tra và loại bỏ những hư hỏng. Sau khi bảo ôn

nếu tỉ lệ hư hỏng vượt quá mức cho phép cần xem xét lại chu trình sản xuất, tìm hiểu

nguyên nhân gây hư hỏng và tìm cách khắc phục, nghiêm trọng có thể hủy cả lơ hàng.

 Đóng gói :Sau thời gian bảo ôn đồ hộp trước khi xuất kho phải đem dán nhãn, rồi đóng

thùng. Các đồ hộp đó mới được coi là đủ tiêu chuẩn sử dụng.

 Dán nhãn :Các hộp nước dứa đưa vào dán nhãn phải sạch, ngun vẹn, khơng nứt mẻ, kín

hồn tồn. Các hộp bị bẩn sau khi thanh trùng nhất thiết phải rửa hay phun hơi nóng, làm

GVHD : Ts. Lê Quang TríPage 38Đồ án 2NƯỚC DỨA ÉP TRONG ĐĨNG HỘPkhơ rồi mới đưa vào dán nhãn. Tiến hành dán nhãn đồ hộp có thể dán bằng tay hay bằng

máy. Hiện nay ở các nước sản xuất đồ hộp phát triển, người ta in nhãn hiệu ngay trên

thân hộp, vừa làm cho hộp khỏi bị rỉ, bền, vừa có hình thức đẹp.

 Đóng thùng :Các hộp nhỏ được đựng trong các thùng giấy carton, Các thùng giấy phải được

làm chắc chắn và chỉ dùng giấy dày. Xếp hộp vào kiện, xiết đai và in mã hiệu, có thể tiến

hành bằng tay hoặc bằng máy.CHƯƠNG 4: DỰ KIẾN NĂNG XUẤT NHÀ MÁY VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

4.1 Dự kiến năng suất nhà máy và kế hoạch sản xuất

4.1.2. Dự kiến năng suất

Dự kiến nhà máy sẽ sản xuất nước ép dứa với năng suất là 1.8 triệu lít/ năm

4.1.3 Dự kiến kế hoạch sản xuất của nhà máy

Bảng 5.1. Dự kiến kế hoạch sản xuất

GVHD : Ts. Lê Quang TríPage 39Đồ án 2

Tháng

Số ngàyNƯỚC DỨA ÉP TRONG ĐÓNG HỘP

1

212

193

274

185

276

267

278

279

2610

1911

2612

27Nhà máy sẽ làm việc vào những ngày trong tuần, trừ thứ bảy, chủ nhật và những

ngày lễ.

Ở tháng 1 và tháng 2 là những tháng Tết âm lịch nên nhà máy sản xuất ít ngày hơn

vào những tháng đó.

Ở tháng 4 và tháng 10, cần phải nghỉ 1 tuần để bảo trì máy móc và chuẩn bị cho

những đợt sản xuất tiếp theo.

Số ngày làm việc của nhà máy: 290 ngày/năm

Năng suất sản xuất của nhà máy: 1.8 triệu triệu lít /năm

Lượng nước ép dứa một ngày nhà máy sản xuất được làNhà máy làm việc mỗi ngày 2 ca. 1 ca 8 giờ. Mỗi ngày làm ra được 1 mẻ sản

phẩm.

Số giờ làm việc trong một ngày của nhà máy là 16 giờ. Thời gian của một quy

trình sản xuất là 14 giờ.

Vì vậy còn dư 2 giờ để chuẩn bị cho q trình khởi động máy trước khi đi vào sản

xuất.CHƯƠNG 5: CÂN BẰNG VẬT CHẤT

5.1 Chọn số liệu tính tốn

Thành phầnTỉ lệ %Đường tổng18Bảng 5.1: Thành phần dịch syrup theo phần trăm khối lượngGVHD : Ts. Lê Quang TríPage 40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Rót nóng, ghép mí:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×