Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Gõy vụ sinh dit ng vt gõy hi

Gõy vụ sinh dit ng vt gõy hi

Tải bản đầy đủ - 0trang

nhiên việc sử dụng ĐTSH cũng còn

nhiều hạn chế đòi hỏi phải cân nhắc

tính tốn và nghiên xcuwus thử

nghiệm trước khi sử dụng cụ thể 1

biện pháp nào.

- GV thông báo ở Ha Oai cây cảnh

Lantana phát triển nhiều thì có hại.

Người ta nhập về 8 loại sâu bọ tiêu

diệt Lantana. Khi Lantana bị tiêu diệt

ảnh hưởng tới chim sáo ăn quả cây

này. Chim sáo ăn sâu Cirphis gây hại

cho đồng cỏ, ruộng lúa lại phát triển.

* Điều chỉnh, bổ sung:- HS: Đọc thông tin SGK.

? Nêu những ưu và nhược điểm của

biện pháp hóa học?

( Ưu điểm: tác động tức thời và có

hiệu quả cao; Tiện lợi trong việc sử

dụng).

? Nêu những ưu điểm của biện pháp

đấu tranh sinh học?

- HS: Đấu tranh sinh học không gây ô

nhiễm môi trường và tránh hiện tượng

kháng thuốc.

? Nêu những nhược điểm của biện

pháp đấu tranh sinh học?

- HS: Mất cân bằng trong quần xã,

thiên địch khơng quen khí hậu sẽ

khơng phát huy tác dụng ĐV ăn sâu

hại cây sẽ ăn luôn hạt của cây.* Điều chỉnh, bổ sung:III. Ưu điểm và những hạn chế của

những biện pháp đấu tranh sinh học

1. Ưu điểm:- Hiệu quả cao.

- Không gây ô nhiễm môi trường.

2. Hạn chế:+ Đấu tranh sinh học chỉ có hiệu quả ở nơi

có khí hậu ổn định.

+ Thiên địch khơng diệt được triệt để sinh

vật gây hại.4. Củng cố:

- Nêu những biện pháp đấu tranh sinh học?

- Nêu những ưu điểm và hạn chế của biện pháp đấu tranh sinh học?- Gọi 1 HS đọc kết luận SGK.

5. Dặn dò:

- Học bài, trả lời câu hỏi SGK.

- Đọc: “Em có biết”.

- Kẻ bảng (SGK/196).* Rót kinhnghiƯm:...........................................................................................

.......

..........................................................................................................

...........................

Ngày lên kế hoạch: 08/4/2018

Ngày thực hiện kế hoạch: 14/4/2018Tiết 63 - Động vật quý hiếm

I. Mục tiêu dạy học:

1. Kiến thức:

- HS nêu được những tiêu chí của 1 động vật quý hiếm.

- HS nêu được tiêu chí của các cấp độ đe dọa tuyệt chủng (cấp độ nguy cấp) của ĐV

quý hiếm.

- HS nêu được những ví dụ cụ thể của 1 số ĐV quý hiếm ở các cấp độ tuyệt chủng

(cấp độ nguy cấp).

- HS nêu được những biện pháp để bảo vệ động vật quý hiếm.

2. Kĩ năng:

- Biết được những biện pháp để bảo vệ ĐV quý hiếm.

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thơng tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh, tìm kiếm

thơng tin trên internet để tìm hiểu về khái niệm, cấp độ đe dọa tuyệt chủng và các

biện pháp bảo vệ Đv quý hiếm.

- Kĩ năng tư duy phê phán những hành vi buôn bán, săn bắt,...những ĐV quý hiếm.

- Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực.

- Kĩ năng tự tin trong thuyết trình.

3. Thái độ:

- Giỏo dc ý thc bo v ng vt quý hiếm.

4. Năng lực:

- Năng lực tự học, tư duy sáng tạo, quan sát, ra quyết định, giải quyết vấn đề, tự

quản lí, giao tiếp, hợp tác, tri thức sinh học, so sánh.

II. Thiết bị dạy học:

- Tranh hình 60 SGK; Bảng phụ.

III. Thiết kế các hoạt động dạy, học:

1. Ổn định tổ chức: 7A:.........................7B:.........................7C:.........................

2. Kiểm tra :

- Nêu những biện pháp đấu tranh sinh học?

- Nêu những ưu điểm và hạn chế của biện pháp đấu tranh sinh học? Cho ví dụ?

3. Bài mới:Mở bài: Trong tự nhiên có một số lồi động vật có giá trị đặc biệt nhưng lại

có nguy cơ bị tiệt chủng đó là những động vật như thế nào?

Hoạt động của GV - HS

- HS: đọc thông tin SGK.

? Thế nào là động vật quý hiếm?Nội dung

I. Thế nào là động vật quý

hiếm?

- Động vật quý hiếm là những

động vật có giá trị nhiều mặt và

có số lượng giảm sút.? Kể tên một số ĐV quý hiếm mà em biết?

- GV thông báo thêm cho HS về động vật quý

hiếm như: sói đỏ, bướm phượng cánh đi nheo,

phượng hồng đất …

? Nêu các cấp độ nguy cấp?

- Phân hạng cấp độ động vật quý

hiếm:

+ Giảm 80%: Rất nguy cấp

(CR).

+ Giảm 50%: Nguy cấp (EN).

+ Giảm 20%: Sẽ nguy cấp (VU).

+ Ni bảo tồn: Ít nguy cấp

(LR).

* Điều chỉnh, bổ sung:

II. Ví dụ minh họa các cấp độ

tuyệt chủng của động vật quý

hiếm ở Việt Nam

- HS: Đọc lệnh, thực hiện nhóm: Điền bảng

+ Trả lời lệnh, nhận xét, bổ sung.Ốc xà cừ

Tôm hùm đáCấp độ đe

doạ tuyệt

chủng

Rất nguy cấp

Nguy cấpCà cuốngSẽ nguy cấpCá ngựa gaiSẽ nguy cấpRùa núi vàngNguy cấpGà lơi trắngÍt nguy cấpKhướu đầu

đen

Sóc đỏ

Hươu xạÍt nguy cấpTên động vật

q hiếmÍt nguy cấp

Rất nguy cấpGiá trị động vật quý

hiếm

Kỹ nghệ khảm trai

Thực phẩm đặc sản

xuất khẩu

Thực phẩm đặc sản,

gia vị

Dược liệu chữa hen,

tăng sinh lực

Dược liệu chữa còi

xương ở trẻ em, thẩmĐộng vật đặc hữu,

thẩm mĩ

Động vật đặc hữu,

chim cảnh

Giá trị thẩm mĩ

Dược liệu sản xuấtKhỉ vàngÍt nguy cấpnước hoa

Cao khỉ, động vật thí

nghiệm- Một số ĐV quý hiếm cần được

bảo vệ ở Việt Nam: Bảng SGK.? Động vật quý hiếm có giá trị gì? (Giá trị nhiều

mặt của quá trình sống).

? Em có nhận xét gì về cấp độ đe doạ tuyệt

chủng của động vật quý hiếm? (Một số loài

nguy cơ tuyệt chủng rất cao, tuỳ vào giá trị sử

- Một số ĐV quý hiếm trong

dụng của con người).

sách đỏ Việt Nam: hình 60.

? Nêu 1 số ĐV quý hiếm cần được bảo vệ ở Việt

Nam? (Sử dụng hình 60 nêu giá trị từng loại).

* Điều chỉnh, bổ sung:

III. Bảo vệ động vật q hiếm

- HS: Đọc thơng tin SGK.

? Vì sao phải bảo vệ động vật quý hiếm? (Bảo

vệ động vật q hiếm vì chúng có nguy cơ tuyệt

chủng).

? Cần có những biện pháp gì để bảo vệ động vật

quý hiếm?

- HS:

+ Bảo vệ môi trường sống.

+ Cấm săn bắn, buôn bán, giữ trái phép.

+ Chăn ni, chăm sóc đầy đủ.

+ Xây dựng khu dự trữ thiên nhiên.? Bản thân em phải làm gì để bảo vệ động vật

quý hiếm?

- HS:

+ Tuyên truyền giá trị của các động vật quý

hiếm.

+ Thông báo nguy cơ tuyệt chủng của động vật

quý hiếm.

* Điều chỉnh, bổ sung:

4. Củng cố:

- Thế nào là động vật quý hiếm?

- Những tiêu chí phân hạng ĐV quý hiếm?

- Những biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm?

- Gọi 1 HS đọc kết luận SGK.

5. Dặn dò:

- Học bài, trả lời câu hỏi SGK.

- Đọc: “Em có biết”.* Các biện pháp bảo vệ động vật

quý hiếm:

- Bảo vệ môi trường sống.

- Cấm săn bắn, buôn bán, giữ

trái phép.

- Chăn ni, chăm sóc đầy đủ.

- Xây dựng khu dự trữ thiên

nhiên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Gõy vụ sinh dit ng vt gõy hi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×