Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân loại rơ le thông qua chức năng

Phân loại rơ le thông qua chức năng

Tải bản đầy đủ - 0trang

đường bị chạm đất thì sẽ có một xung dòng điện. Các lưới điện cung

cấp thường được liên động các lỗi với nhau trong ví dụ trên sẽ được

cung cấp từ cả hai đầu của đường dây truyền tải. rơ le tại trạm biến áp A

sẽ thấy một sự gia tăng lớn dòng điện và sẽ tiếp tục xuất cơng

suất. Trạm biến áp B cũng sẽ thấy một sự gia tăng lớn trong dòng điện,

tuy nhiên nó cũng sẽ bắt đầu xuất ngược lại. Tiếp đó rơle bảo vệ sẽ thấy

những dòng đi theo các hướng ngược nhau (dịch chuyển pha 180 độ)

và thay vì triệt tiêu nhau để tạo thành một tổng zero nó sẽ thấy một giá

trị dòng điện rất lớn. Các rơ le sẽ đi cắt các máy cắt có liên quan. Đây là

dạng bảo vệ được gọi là bảo vệ đơn vị, vì nó chỉ bảo vệ những gì nằm

giữa các máy biến dòng đo lường.

Thơng thường, rơ le bảo vệ so lệch sẽ có đặc tính "tăng" để trang bị cho

điểm làm việc chức năng dòng "thơng qua" (through current). Dòng

trong đường dây càng cao, thì dòng điện sai lệch cần cho rơ le để phát

hiện lỗi càng lớn. Điều này là cần thiết do sự mất cân đối trong máy biến

dòng đo lường. Các lỗi nhỏ sẽ tăng khi dòng điện tăng đến điểm các lỗi

có thể gây ra một tác động cắt máy cắt sai, nếu rơ le sai lệch dòng chỉ

có một giới hạn trên thay vì tăng các đặc điểm sai lệch. Máy biến dòng

đo lường (CT) có một điểm nơi lõi từ bị bão hòa và dòng điện trong CT

khơng còn tỷ lệ thuận với dòng điện trong đường dây truyền tải. Một CT

có thể trở nên khơng chính xác hoặc thậm chí bị bão hòa vì một lỗi bên

ngồi khu vực bảo vệ của nó (lỗi thơng qua - through fault), nơi các CT

thấy một cường độ dòng điện lớn nhưng vẫn còn cùng hướng.3.4. Rơ le định hướng

Một rơle định hướng sử dụng một nguồn phân cực bổ sung của điện áp

hoặc dòng điện để xác định hướng của một sự cố (lỗi). Lỗi có thể nằm ở

đầu nguồn hoặc bên dưới của rơ le, cho phép các thiết bị bảo vệ thích

hợp được hoạt động bên trong hoặc bên ngồi của vùng bảo vệ.3.5. Kiểm tra tính đồng bộ

Rơ le kiểm tra đồng bộ dùng để hòa lưới khi tần số và pha của hai

nguồn bằng nhau trong một mức độ nào đó. rơ le "kiểm tra đồng bộ"

thường được sử dụng khi hai hệ thống nguồn điện được kết nối với

nhau, chẳng hạn như tại một trạm phân phối kết nối hai hệ thống lưới

điện, hoặc tại một máy cắt đầu cực máy phát để đảm bảo máy phát

được đồng bộ hóa với hệ thống điện trước khi hòa lưới.B-How to Test a RelayRelays are discrete devices (as opposed to integrated circuits)

that are used to allow a low power logic signal to control a

much higher power circuit. The relay isolates the high power

circuit, helping to protect the lower power circuit by providing a

small electromagnetic coil for the logic circuit to control. You

can learn how to test both coil and solid-state relays.Method1

EditGetting Started

1.1Consult the relay schematic or data sheet. Relayshave fairly standard pin configurations, but it is best to search

for the data sheets to find out more about the number of pins

from the manufacturer, if available. Typically, these will be

printed on the relay.[1]

Information on current and voltage ratings, pin configurations,

and other information is sometimes available in the datasheetswill be invaluable in testing, and eliminate most errors

associated with testing. Testing pins randomly without knowing

the pin configuration is possible, but if the relay is damaged,

results may be unpredictable.

Some relays, depending on their size, may also have this

information printed directly on the body of the relay as well.2.2

3.Do a basic visual inspection of the relay. Many relays have

a clear plastic shell containing the coil and contacts. Visible

damage (melting, blackening, etc) will help narrow down the

issue.

Most modern relays have an LED to tell you if they are in the

active state (ON). If that light is off and you've got control

voltage to the relay or coil terminals (typically A1[line] and A2

[common]) then you can safely assume that relay is bad.3

Disconnect the power source. Any electrical workshould be done with all power sources disconnected, including

batteries and line voltage. Be especially mindful of capacitors in

the circuit, as they can hold a charge for a considerable length

of time after removing the power source. Do not short capacitor

terminals to discharge.

It is best to check your local laws before performing any

electrical work, and if you feel unsafe, leave it to the

professionals. Extra low voltage work typically will not fall under

this requirement, but it's still important to be safe.Method2

EditTesting Coil Relays1.1

Determine the coil requirements of the relay. The

manufacturer's part number should be listed on the case of the

relay. Look up the applicable data sheet and determine the

voltage and current requirements of the control coil. This also

may be printed on the case of larger relays.

2.2

Find out if the control coil is diode protected. A

diode around the pole is often used to protect the logic circuitry

from damage due to noise spikes. The diode will be shown on

drawings as a triangle with a bar across one corner of the

triangle. The bar will be connected to the input, or positive

connection, of the control coil.

3.3

Assess the contact configuration of the relay . This2.will also be available from the manufacturer's data sheet, or

may be printed on the case of larger relays. Relays may have

one or more poles, indicated in drawings by a single line switch

connected to a pin of the relay.

Each pole may have a normally open (NO) and or normally

closed (NC) contact. The drawings will indicate these contacts

as connections with a pin on the relay.

The relay drawings will show each pole as either touching the

pin, indicating a NC contact, or not touching the pin, indicating

a NO contact.4

Test the de-energized condition of the relay

contacts. Use a digital multimeter (DMM) to test the

resistance between each pole of the relay and the

corresponding NC and NO contacts for that pole. All NC

contacts should read 0 ohms to the corresponding pole. All NO

contacts should read infinite resistance to the corresponding

pole.

3.5

Energize the relay. Use in independent voltage source

appropriate for the rating of the relay coil. If the relay coil is

diode protected, make sure that the independent voltage

source is connected with the proper polarity. Listen for a click

when the relay is energized.

4.6

Check the energized condition of the relay

contacts. Use a digital multimeter (DMM) to test the

resistance between each pole of the relay and the

corresponding NC and NO contacts for that pole. All NC

contacts should read infinite resistance to the corresponding

pole. All NO contacts should read 0 ohms to the corresponding

pole.Method3

EditTesting Solid-State Relays

1.1

Use an ohmmeter to check solid-state

relays. When solid-state relays start to short, they will almost2.always fail. Solid-state relays should be checked with an

ohmmeter across the normally open (N.O.) terminals when

control power is off.[2]

The relays should be open, switched to OL, and closed (0.2 , the

internal resistance of the ohmmeter) when control power is

applied.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân loại rơ le thông qua chức năng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×