Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bộ điều khiển PLC MicroLogix của hang Bradley

Bộ điều khiển PLC MicroLogix của hang Bradley

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2: Nội dung thí nghiệm do cán bộ hướng dẫn yêu cầu.

Khảo sát đặc tính các phần tử trên panel thí nghiệm thủy lực HydraFlex.

Ở đây khảo sát đặc tính của các phần tử trên panel là mối quan hệ giữa Lưu lương

và Áp suất rơi.Bài 1: Xác định đường đặc tính của van tiết lưu hai chiều. Kiểm tra lưu lượng từ

cổng B đến cổng A của van tiết lưu hai chiều. Ghi chép số liệu vào bảng 1.

Bảng 1. Van tiết lưu xoay chiều (lưu lượng từ cổng B sang A)

Vị trí númĐồng hồ đoĐồng hồ đoĐồng hồ đoÁp suấtxoay vanáp suất Aáp suất Blưu lượngrơi010010000.111608301.221806701.331804601.341803801.351803601.361803401.371803401.3Van tiết lưu xoay chiều (B sang A)

12001.4

1.3100010001.31.31.31.31.31.21.28301800

6700.8600

0.6460

380400200

100

0360340340160180180180180180180Vị trí 1Vị trí 2Vị trí 3Vị trí 4Vị trí 5Vị trí 6Vị trí 70.4

0.20.1Vị trí 0Áp suất AÁp suất BLưu lượng0Bài 2: Xác định đường đặc tính của van tiết lưu hai chiều. Kiểm tra lưu lượng từ

cổng A đến cổng B của van tiết lưu hai chiều. Ghi chép số liệu vào bảng 2.

Bảng 2. Van tiết lưu xoay chiều (lưu lượng từ cổng A sang B)

Vị trí númĐồng hồ đoĐồng hồ đoĐồng hồ đoÁp suấtxoay vanáp suất Aáp suất Blưu lượngrơi010001000.118301601.226701801.334601801.343801801.353601801.363401801.373401801.3Van tiết lưu xoay chiều (A sang B)

12001.4

1.3100010001.31.31.31.31.31.21.28301800

6700.8600

0.6460

3804002003603403400.4160180180180180180180Vị trí 1Vị trí 2Vị trí 3Vị trí 4Vị trí 5Vị trí 6Vị trí 7100

0.1

0Vị trí 0Áp suất AÁp suất BLưu lượng0.20Bài 3: Xác định đường đặc tính của van tiết lưu một chiều. Kiểm tra lưu lượng từ

cổng A đến cổng B của van tiết lưu một chiều. Ghi chép số liệu vào bảng 3.

Bảng 3. Van tiết lưu một chiều ( Lưu lượng từ cổng A sang B )

Vị trí númĐồng hồ đoĐồng hồ đoĐồng hồ đoÁp suấtxoay vanáp suất Aáp suất Blưu lượngrơi01000100019001400.7527801801.335201901.3544201901.3553801901.3563601901.35Van tiết lưu một chiều (A sang B)

120010001.6

10001.351.39001.351.351.351.4

1.278080016000.750.8520

4203804000.63600.4

200

100

00

Vị trí 0140Vị trí 1180190190190190

0.2Vị trí 2

Áp suất AVị trí 3

Áp suất BVị trí 4

Lưu lượngVị trí 5Vị trí 60Bài 4: Xác định đường đặc tính của van tiết lưu một chiều. Kiểm tra lưu lượng từ

cổng B đến cổng A của van tiết lưu một chiều. Ghi chép số liệu vào bảng 4.

Bảng 4. Van tiết lưu một chiều ( Lưu lượng từ cổng B sang A )

Vị trí númĐồng hồ đoĐồng hồ đoĐồng hồ đoÁp suấtxoay vanáp suất Aáp suất Blưu lượngrơi01904500119042002190400031903900419037005180360061803500Van tiết lưu một chiều (B sang A)

5001

4504500.94204004003900.83703603503500.73000.62500.52001901901901901901801800.41500.31000.2500.100

Vị trí 00

Vị trí 10

Vị trí 2

Áp suất A0

Vị trí 3

Áp suất B0

Vị trí 40

Vị trí 50

Vị trí 6Lưu lượngKẾT LUẬN:

Sau thời gian thực tập tại phòng thí nghiệm của bộ mơn cùng sự hướng dẫn nhiệt

tình của thầy giáo hướng dẫn, chúng em đã được tìm hiểu thực tế về các thiết bị

thủy lực và khí nén và đưa ra được các số liệu khảo sát.

LỜI CẢM ƠN

Sau một thời gian tìm tòi và được sự chỉ bảo tận tình của các Thầy trong bộ

mơn, các thầy trong khoa, em đã hồn thành đợt thực tập Cơ điện tử đúng thời gian

quy định.

Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn để em hồn

thành kì thực tập Cơ điện tử .

Em xin chân thành cảm ơn các thầy.0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bộ điều khiển PLC MicroLogix của hang Bradley

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×