Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
h. Sao lưu và phục hồi Rules trong Outlook

h. Sao lưu và phục hồi Rules trong Outlook

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft VietnamỞ hộp thoại vừa hiển thị ra, chọn Options.71Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft VietnamClick nút Export Rules.Chọn thƣ mục để lƣu file, đặt tên cho file rồi bấm nút Save. File đƣợc lƣu

có dạng *.rwz.

2. Phục hồi:

Để phục hồi lại Rule, các bạn click nút Import thay cho nút Export.

72Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnami. Xóa các thƣ mục chứa EmailBạn có thể xóa bỏ thƣ mục chứa các email bằng cách: Click chuột phải vào

thƣ mục muốn xóa, chọn Remove from Favorite Folders. Thƣ mục đó sẽ

biến mất. Đừng lo lắng vì thƣ mục này vẫn ở trong hộp Inbox, nó chỉ ẩn đi

thơi.

j. Tìm Email một cách nhanh chóng

Tìm Email một cách nhanh chóng (phím tắt Ctrl + E)Các Email của bạn trong outlook rất nhiều, đơi khi bạn cần tìm kiếm một

Email cũ nhƣng bạn khơng biết Email đó nằm ở đâu trong cả ngàn Email

đƣợc lƣu trong các thƣ mục. Với Outlook 2010 thì bạn sẽ khơng mất thời

gian để tìm từng Email nữa.

k. Tìm Email nhanh với cơng cụ Instant Search

Với cơng cụ Instant Search thi cơng việc tìm kiếm Email của bạn rất dễ

dàng, Bạn cần phải có một ít thơng tin về Email bạn cần tìm, bạn có thể ghi

73Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnamđịa chỉ Email hoặc một số từ ngữ của nội dung Email đó. Tất cả các kết quả

tìm thấy sẽ hiện ra một cách nhanh chóng.

Sử dụng tìm kiếm nâng caoCtrl+E-> tab Search->nhóm Options->Search Tools->Advanced FindHiển thị hộp thoại advanced Find, chọn các yếu tố để tìm kiếm.74Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

h. Sao lưu và phục hồi Rules trong Outlook

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x