Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
e. Đánh dấu các Email bằng thẻ màu Categories

e. Đánh dấu các Email bằng thẻ màu Categories

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft VietnamBạn cũng có thể Nhấp chuột phải vào tin nhắn bên dƣới phần mục để thay

đổi thể loại.Bạn có thể đổi tên từng loại thành bất kỳ ý nghĩa đối với bạn.63Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft VietnamBạn có thể muốn thực hiện một thể loại mới cho thƣ khác nhau. Go to

Actions \ Categorize and All

CategoriesTrên màn hình Color Categories chọn New nhập các loại tên và màu sắc,

bạn cũng có thể gán một phím tắt cho nó64Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft VietnamBây giờ bạn có thể sắp xếp thông qua các thƣ email của bạn dựa trên loạithể65Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnamf. Tạo các thƣ mục chuyên nghiệpMục đích của việc tạo các thƣ mục là để phân loại các Email vào những

nhóm riêng biệt, và các Email sẽ khơng còn nằm lẫn lộn với nhau nữa.

 Cách tạo thƣ mụcCách tạo các thƣ mục này rất đơn giản, chỉ nhấn chuột phải vào INBOX và

chọn New Folder, đặt tên cho thƣ mục vừa tạo và OK.

 Di chuyển các email vào thƣ mục vừa tạo66Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft VietnamSau khi đã tạo ra một thƣ mục, bạn có thể di chuyển các Email vào trong

thƣ mục đó. Email có thể di chuyển vào thƣ mục này bằng cách kéo thả

hoặc nhấn chuột vào tiêu đề Email, giữ chặt chuột và di chuyển đến các thƣ

mục và bạn thả chuột ra.

 Di chuyển các Email vào thƣ mục bằng lệnhNgoài cách di chuyển các Email bằng cách kéo và thả thì ta có thể dùng

lệnh để làm cơng việc này. Để dùng lệnh di chuyển bạn thực hiện các bƣớc

sau:

1 Nhấn chuột phải vào tiêu đề Email.

2 Chọn Move To Folder.

3 Chọn thƣ mục bạn muốn lƣu

4 Ok

 Tạo quy tắc nhận mail

g. Cách thức tạo và sử dụng email mẫu

Nếu sử dụng một dạng email thƣờng ngày đƣợc gởi lặp đi lặp lại cùng một

dạng nội dung thì tốt nhất bạn nên tạo một email mẫu (template) để đơn

giản hóa cơng việc. Những mẫu email thƣờng gặp là: thông tin sản phẩm,

báo cáo, tin nhắn cho nhóm đối tác... Để tạo một email mẫu, ta thực hiện

nhƣ sau:

- Nhấn chọn New trên thanh công cụ để tạo một email mới. Trong giao diện

soạn thảo, bạn điền tất cả những thông tin, nội dung mà sẽ đƣợc lặp lại theo

hƣớng khuôn mẫu. Ví dụ nhƣ: tiêu đề, địa chỉ, các phần liệt kê, danh sách

và các bảng.

67Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

e. Đánh dấu các Email bằng thẻ màu Categories

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x