Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
j. Triệu hồi và sửa thư…trót gửi với MS Outlook

j. Triệu hồi và sửa thư…trót gửi với MS Outlook

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft VietnamCửa sổ hiện lên cung cấp các tuỳ chọn để bạn thu hồi lá thư đã gửi.

Tại mục “Are you sure you want to”, bạn đánh dấu chọn “Delete

unread copies of this message” để hệ thống tự động thu hồi lại lá

thư kia cho bạn.Tuy nhiên, không phải lá thư nào cũng có thể thu hồi được, vì MS

Outlook hiện chỉ có khả năng thu hồi các lá thư mà người nhận chưa

đọc. Vì thế, bạn cũng nên thiết lập để hệ thống báo cho bạn trong

trường hợp thư đã được thu hồi hay chưa thu hồi, bằng cách đánh

dấu chọn “Tell me if recall succeeds or fails for each recipient”.

Cuối cùng, nhấn OK để xác nhận.

Sửa thƣ đã gửi

Đôi khi, bạn viết một lá thư mà sau khi gửi mới nhận ra đã gửi…

nhầm người hay nhầm nội dung. Những thao tác dưới đây sẽ giúp

bạn thay đổi nội dung cho lá thư đó:

- Bạn mở lá thư muốn sửa nội dung, rồi vào Action > Resend This

Message.29Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft VietnamSau khi nội dung lá thư hiện ra trong phần cửa sổ biên tập, bạn tha

hồ chỉnh sửa lại nội dung rồi gửi đi thay thế lá thư cũ trước đó.

Xố thƣ đã gửi

Bạn muốn xố lá thư đã gửi lầm cho người khác, hay sửa lại nội

dung thư đã gửi đi? Chuyện chẳng có gì là khó với MS Outlook! Đầu

tiên, bạn cũng mở lá thư đã gửi, rồi vào Action > Recall This

Message…Trong cửa sổ hiện ra, bạn đánh dấu chọn “Delete unread copies

and replace with a new message” để hệ thống thu hồi lại thư đã

gửi và thay thế bằng lá thư mới; đánh dấu chọn thêm “Tell me if

recall succeeds or fail for reach recipient” để nhận thông báo về

kết quả chỉnh sửa thư đã gửi đi. Cuối cùng, nhấn OK. Ngay sau đó,

cửa sổ soạn thư sẽ hiện ra và bạn viết lại nội dung mới cho lá thư dã

gửi đi. Cuối cùng, bấm Send để gửi lại. Lá thư cũ sẽ được thu hồi và

thay thế bằng lá thư mới.

Huỷ …thƣ

30Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft VietnamDĩ nhiên, đây khơng phải là thư rác như bạn có thể hiển lầm. Việc

huỷ thư sẽ giống một dạng thư điện tử có lệnh huỷ trong nó. Tưởng

tượng như bạn đặt một “quả bom” hẹn giờ trong thư, và nó sẽ “nổ

tung” để “phá huỷ” bức thư khi đến thời gian bạn đặt lệnh “gây nổ”.

Sau khi gõ xong nội dung lá thư, bạn nhấn nút Options…; trong

dòng Delivery opitions,Bạn đánh dấu chọn Expires after rồi định thời gian huỷ thư – tương

tự như định thời gian gửi thư trong tương lai vậy.Chọn xong, bạn nhấn OK để xác nhận và nhấn Send để gửi thư đi.

Khi đến đúng ngày hẹn, thư sẽ tự huỷ và khơng còn dấu vết để thu

hồi.31Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnamk. Sử dụng nút voting

Thu hồi đáp từ một nhóm ngƣời là một cái gì đó rất phổ biến trong mơi

trƣờng văn phòng. Cho dù bạn đang cố gắng để yêu cầu loại bánh pizza để

đặt hàng cho một cuộc họp, hoặc đi bỏ phiếu về ai sẽ bỏ kế tiếp, những gì

bạn cần là một cuộc thăm dò.

Những gì bạn có thể khơng nhận ra đƣợc rằng nếu bạn đang sử dụng

Outlook 2010 và Exchange tại nơi làm việc, bạn đã có mọi thứ bạn cần để

gửi ra một cuộc bầu chọn thông qua email.Soạn một email mới trong Outlook, chọn tab Options và chọn Use Voting

Buttons. Ở đây bạn có thể chọn mặc định hoặc tạo ra các câu trả lời của

riêng bạn cho câu hỏi thăm dò ý kiến.32Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft VietnamNếu bạn chọn Custom chỉ cần gõ vào các trả lời bạn muốn xuất hiện trong

lĩnh vực Sử dụng các nút biểu quyết, cách nhau bằng dấu chấm phẩy.Bây giờ bạn có các tùy chỉnh liệt kê các câu trả lời.Khi ngƣời nhận mở email, sẽ có một thông báo tƣ vấn cho họ để đáp ứng

bằng cách sử dụng nút bình chọn bao gồm các phản ứng tùy chỉnh.33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

j. Triệu hồi và sửa thư…trót gửi với MS Outlook

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×