Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Đồ dung dạy học:

II. Đồ dung dạy học:

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Nêu yêu cầu!

- Đặt tính và tính vào bảng!- Nhận xét

*Chốt :

- Thực hiện tính ( Yêu cầu HS thực hiện 2 phép

tính)

- Em cần chú ý gì khi đặt tính và ghi kết quả?

* Bài 3/ 4 ( 6 -7') (V)

- Kiến thức : Củng cố cách giải tốn về ít hơn.

- Đọc đề bài!

- Trình bày bài giải vào vở!

- Soi vở. Chữa bài.

* Chốt : Bài tốn thuộc dạng tốn gì?

- Ai có lời giải khác?

- Lưu ý chọn lời giải cho phù hợp.

* Bài 4/ 4 ( 7 - 8') (V)

- Kiến thức : Củng cố cách giải tốn về nhiều

hơn.

- Đọc đề bài!

- Trình bày bài giải vào vở!

- Chữa bài trên bp (hoặc máy soi).

*Chốt : Bài toán thuộc dạng toán nào?

- Đơn vị đo ở bài này em chọn là gì? Vì sao lại

chọn như vậy?

*Bài 5/ 4 ( 7 - 8') (NH)

- Kiến thức : Củng cố cách lập các phép cộng,

trừ dựa vào các số cho trước.

- Đọc thầm đề bài, viết phép tính cho phù hợp

- Soi nháp, chữa bằng pp chia sẻ.

- Đọc các phép tính vừa lập ? Nêu cách làm?

*Chốt : Chú ý dựa vào mối quan hệ giữa phép

cộng và phép trừ của các số đã cho để thiết lập

các phép tính đúng.

3. HĐ3: Củng cố - dặn dò ( 3')

- G nhận xét giờ học.- HS nêu

352

+ 461

813732

- 511

221- HS tính

- Các chữ số cùng hàng thẳng cột

với nhau.- HS trình bày vào vở.

- Giải tốn về ít hơn

- HS nêu- HS thực hiện. 1 HS làm bp.

- Giải toán về nhiều hơn

- Đồng, vì đây là đơn vị tiền tệ của

Việt Nam315 + 40 = 355; 40 + 315 = 355

355 - 315 = 40; 355 - 40 = 315Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1Dự kiến sai lầm: Bài 4 Ghi danh số nhầm là giá tiền hoặc tem thư.

*Rút kinh nghim:

..

Tự nhiên và xã hộiBI 1: HOT NG TH VÀ CƠ QUAN HÔ HẤP

I. Mục tiêu:

- H nhận biết được sự thay đổi của lồng ngực khi ta hít vào thật sâu và thở ra hết sức.

- Chỉ và nói được tên các bộ phận của cơ quan hơ hấp trên sơ đồ.

- Biết và chỉ được đường đi của khơng khí khi ta hít vào, thở ra.

- Hiểu được vai trò của cơ quan hơ hấp đối với con người.

- Bước đầu có ý thức giữ gìn vệ sinh cơ quan hô hấp.

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ cơ quan hô hấp.

- Thẻ ghi tên các bộ phận cơ quan hô hấp

III. Các hoạt động dạy học:

1. Khởi động: ( 2' )

- Hát tập thể bài: Cô dạy em bài thể dục buổi sáng

- Lớp hát

2. Giới thiệu: ( 1' )

HĐ1: Thực hành cách thở sâu ( 10' )

* Mục tiêu: Thực hiện MT 1

* Tiến hành: Thảo luận nhóm đơi

- H thực hiện động tác thở sâu như H1/ 4, thảo luận câu

- H thực hành

hỏi:

- Mô tả sự thay đổi của lồng ngực?

- So sánh lồng ngực khi hít, thở ra bình thường và khi

thở sâu?

- Nhiều nhóm

- Việc thở sâu có lợi ntn?

- Đại diện các nhóm thực hành, trình bày

* Chốt: Hoạt động hơ hấp gồm 2 động tác: hít vào và thở

ra.

HĐ2: Làm việc với SGK ( 13' )

- H thảo luận

* Mục tiêu: Thực hiện MT 2, 3, 4

* Tiến hành: Thảo luận nhóm đơi

- QS hình 2/ 4, chỉ và nói tên các bộ phận của cơ quan hơ

- Nhiều H

hấp

- QS hình 3/ 4, chỉ và nói đường đi của khơng khí khi ta hít - H theo dõi

vào, thở ra

- H nêu

- G treo tranh, H lên chỉ và nêuGiáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1- G chỉ tranh, nêu lại tên các bộ phận và vai trò của các bộ

phận của cơ quan hơ hấp

- Khi hít vào, khơng khí đi từ bộ phận nào đến bộ phận

nào?

*Chốt: Biết các bộ phận của cơ quan hơ hấp, vai trò của

các bộ phận tham gia vào q trình hơ hấp trong cơ thể

người.

HĐ3: Trò chơi: Ai đúng đường ( 6' )

* Mục tiêu: Thực hiện MT 2, 3

* Tiến hành: Làm việc cả lớp

- G nêu cách chơi, chia 3 đội

- G tổ chức cho H chơi, xếp thứ tự các thẻ đúng đường đi

của cơ quan hô hấp

- G nhận xét, khen đội xếp đúng

HĐ4: Củng cố - dặn dò: ( 2' )

- G nhận xét giờ học.- H nghe

- H tham gia chơiThứ tư ngày 5 tháng 9 năm 2018

THỂ DỤCBÀI 2: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ. TRỊ CHƠI “ NHĨM BA NHĨM BẢY”

I. Mục tiêu:

- Thực hiện các động tác đội hình, đội ngũ nhanh chóng, trật tự, đúng đội hình luyện

tập.

- Tham gia trò chơi: Nhóm ba, nhóm bảy đúng luật, chủ động.

II. Chuẩn bị sân bãi, dụng cụ:

- Sân trường dọn sạch sẽ, kẻ vạch cho trò chơi.

- 1 còi

III. Các hoạt động dạy học:

NỘI DUNGA. Phần mở đầu: G nhận lớp, nêu

ND, YC giờ học

- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp

- Chạy 1 hàng dọc trên sân

- Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh

- Ôn bài TD phát triển chung lớp 2ĐỊNH LƯỢNGPHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC8 phút

40 - 50 m

2 phút

1 lầnB. Phần cơ bản:

20 - 22 phút

1. Ôn các động tác đội hình, đội ngũ:

10 phút

dàn hàng, dồn hàng, chào, báo cáo,

xin phép ra vào lớp.

- G nêu tên các động tác, kết hợp làm

3 - 4 lần- H thực hành

- Lớp trưởng điều khiển

- Các tổ tập luyện

- Lần lượt từng tổGiáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1mẫu

- H ôn cách chào, báo cáo, xin phép

ra vào lớp

- G chia tổ, H tự luyện tập

- Các tổ trình diễn, báo cáo

2. Trò chơi: Nhóm ba, nhóm bảy

- G nêu tên trò chơi

- G giải thích cách chơi và luật chơi

- Tổ chức cho H chơi thử

- Cả lớp tham gia chơi

- Tuyên dương, khen tổ, các nhân

C. Phần kết thúc:

- Đứng xung quanh vòng tròn, hát

- Cúi, lắc người, nhảy thả lỏng

- G và H hệ thống lại bài

- G nhận xét chung giờ học

- G hô: “ Giải tán ”10 phút10 – 12 phút

- H nghe

1 lần

3, 4 lần- Lớp chơi thử

- Lớp chơi5 phút

5 - 6 lầnTOÁNTIẾT 3: LUYỆN TẬP ( TR 4)

I. Mục tiêu:

- Củng cố kỹ năng tính cộng , trừ ( khơng nhớ) các số có ba chữ số.

- Củng cố, ơn tập bài tốn về tìm x, giải tốn có lời văn và xếp ghép hình.

- Rèn kĩ năng quan sát, khả năng phán đoán.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bộ đồ dùng tốn 3: 4 hình tam giác nhựa.

iii. Các hoạt động dạy học:

HĐ1: Kiểm tra ( 3') (B)

- Với 3 số: 136 , 213 , 349 và các dấu +, - , = )

hãy lập các phép tính đúng .

- H làm b/con

- G nhận xét, đánh giá.

HĐ2 : Luyện tập ( 32 - 34')

* Bài 1/ 4 ( 5 - 7') (B)

- Kiến thức : Đặt tính đúng, cộng trừ đúng các số

có ba chữ số (khơng nhớ)

- Nêu yêu cầu!

- Làm b/con

- Trình bày vào bảng con!

- Nêu cách đặt tính và tính : 25 + 721; 666 - 333

*Chốt : Khi đặt tính và tính số có 3 chữ số, em cần - Đặt các hàng thẳng cột với nhau vàGiáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Đồ dung dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×