Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Kết cấu lắp ráp

2 Kết cấu lắp ráp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệpGVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường3.2.2 Kiểm tra bền mối liên kết giữa khung ô tô và thùng.TT

1

2

3

4

5

6

7

8

TT

1

2THƠNG SỐ TÍNH TỐN

Thơng số

Kí hiệu Đơn vị

Khối lượng hàng hóa

Ghh

kg

Khối lượng thùng

Gth

kg

Gia tốc phanh lớn nhất

jpmax

m/s2

Bán kính quay vòng nhỏ nhất

Rmin

m

Vận tốc khi quay vòng

V

m/s

Số bu lơng quang

nq

cái

Số bu lông chống xô

ncx

cái

Hệ số ma sát giữa khung,đệm gỗ và dầm dọc

fms

Thông số bu lông

Loại

Vật liệu Mx (kGcm)

Bu lông quang

M20

Thép 45

350

Bu lông chống xô

M16

Thép 45

300Giá trị

13880

2830

7

11,4

7,71

8

4

0,25

pe(kG)

2400

1200Khi chuyển động các bu lông liên kết chịu tác dụng của hai loại lực là lực

quán tính khi phanh và lực ly tâm khi xe quay vòng.

Khi ơtơ quay vòng lực qn tính ly tâm là:

Plt = (Gth + Ghh). v2gh/ (g.Rqmin)

Lực quán tính khi phanh với gia tốc cực đại (jpmax = 7m/s2)

Pj = (Gth + Ghh).jpmax/ g

Đỗ Văn Đồn_Cơ khí ơ tơ B_k50 Page 34Đồ án tốt nghiệpGVHD : Th.S Nguyễn Quang CườngPms1 Lực ma sát giữa khung ô tô và dầm dọc sinh ra do lực ép của các bulông

quang, trọng lượng thùng hàng và hàng hoá:

Pms1 = (pe1 . 2n + Gth + Ghh). fms

Pms2 - Lực ma sát giữa khung ô tô và dầm dọc sinh ra do lực ép của các bulông

chống xô, trọng lượng thùng hàng và hàng hoá:

Pms2 = (pe2 . n + Gth + Ghh). fms

Pms = Pms1 + Pms2T

T

1

2

3

4

5Thơng sốBẢNG KẾT QUẢ TÍNH TỐN

Kí hiệuLực quán tính khi phanh với gia tốc

max

Lực quán tính li tâm

Lực ma sát do bu lông quang

Lực ma sát do bu lông chống xô

Lực ma sát tổng cộngPj

Plt

Pms1

Pms2

PmsĐơn vịGiá trịkG11923,55kG

kG

kG

kG8882

13777,5

5377,5

19155Kết luận : Do Pms > Pj , Pms > Plt nên mối ghép giữa khung ô tô và dầm dọc

thùng hàng đảm bảo ổn dịnh không bị dịch chuyển trong mọi q trình chuyển

động của ơ tơ.Đỗ Văn Đồn_Cơ khí ơ tơ B_k50 Page 35Đồ án tốt nghiệpGVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường3.3 Sơ đồ lắp ráp3.4 các bước thực hiện

3.4.1 Chuẩn bị xe cơ sơ.

Công việc cần thực hiện :

- Kiểm tra sự hoạt động ,làm việc của các hệ thống, tổng thành.

- Kiểm tra hoạt động của hệ thống chiếu sáng,còi xe…

- Kiểm tra kích thước xe, kiểm tra chủng loại xe.

3.4.2 Tháo thùng hàng cũ (thùng lửng).

Trang thiết bị sử dụng :

- Súng bắn hơi loại có mơ men siết max 3000 N.m

- Bộ đầu khẩu các loại

- Pa lăng điện 5 tấn

Trình tự lắp ráp :

Bước 1 : Đưa xe cơ sở vào vị trí lắp rápĐỗ Văn Đồn_Cơ khí ơ tơ B_k50 Page 36Đồ án tốt nghiệpGVHD : Th.S Nguyễn Quang CườngBước 2 : Dùng súng bắn hơi kết hợp với khẩu 20 tháo tồn bộ 8 bu lơng quang

M20x1,5 liên kết giữa thùng hàng và xe chassi

Bước 3: Dùng súng bắn hơi kết hợp với khẩu 16 tháo tồn bộ 4 bích chống xô chéo

M16x1,5 liên kết giữa chassi và thùng hàng.

Bước 4 : Dùng pa lăng điện nâng thùng hàng ra khỏi chassi

Bước 5 : Dỡ toàn bộ tấm gỗ đệm giữa dầm I của thùng hàng và dầm dọc chassi và

kiểm tra chassi xem có bị bong sơn hay khơng,nếu có thì sơn lại vị trí bị bong

3.4.3 Chuẩn bị thùng hàng mới

Cơng việc cần thực hiện

- Kiểm tra kích thước thùng hàng mới xem có phù hợp để lắp với chassi của

xe cơ sở không.

- Kiểm tra các mối liên kết của thùng hàng có đảm bảo vững chắc khơng.

3.4.4 Lắp thùng hàng mới lên chassi.

Trang thiết bị sử dụng :

- Súng bắn hơi loại có mơ men siết max 3000 N.m

- Bộ đầu khẩu các loại

- Cờ lê lực

- Pa lăng điện 5 tấn

Bước 1 : Lắp các tấm đệm gỗ lên 2 khung dầm dọc của chassi

Bước 2 : Dùng pa lăng điện nâng thùng lên đặt vào chassi một cách hợp lý

Bước 2 : Dùng súng bắn hơi kết hợp với khẩu 20 lắp toàn bộ 8 bu lông quang

M20x1,5 liên kết giữa chassi và thùng hàng mới.

Bước 3 : Dùng súng bắn hơi kết hợp với khẩu 16 lắp tồn bộ 4 bích chống xơ chéo

M16x1,5 liên kết giữa thùng hàng và chassi.

Yêu cầu kỹ thuật :

Đỗ Văn Đồn_Cơ khí ơ tơ B_k50 Page 37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Kết cấu lắp ráp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×