Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Xác định phân bố tải trọng.

2 Xác định phân bố tải trọng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệpGVHD : Th.S Nguyễn Quang CườngKhối lượng cụm thùng hàng mới : Gthm = 2830 (kg)

Khối lượng thiết bị nâng : Gtbn = 250 (kg)

Khối lượng chắn bùn,chắn bảo hiểm hông : Gcb = 40 (kg)

Khối lượng bản thân ô tô thiết kế :

G0 = Gcs - Gtht + Gthm + Gcb + Gtbn = 9925 (kg)

Khối lượng kíp lái 03 người : Glx = 65x3 = 195 (kg)

Khối lượng hàng hóa chun chở của ơ tơ : Q = 13880 (kg)

Khối lượng tồn bộ của ơ tô : G = 24000 (kg)

2.2.2 Xác định phân bố tải trọng lên các trục.

Trên cơ sở các thành phần khối lượng và tọa độ tác dụng của chúng có thể xác

định được sự phân bố khối lượng của ô tô lên các trục khi không tải và khi đầy tải.

Ta coi trục cân bằng là trục nằm chính giữa trục 2 và trục 3.Bảng giá trị tính tốn:

TTKhoảng cáchKí hiệu Giá trị (m)1Chiều dài từ tâm trục 1 tới tâm trục cân bằnglcs6,5202Khoảng cách từ tâm trục cân bằng tới đi thùngltđ3,445Đỗ Văn Đồn_Cơ khí ơ tơ B_k50 Page 20Đồ án tốt nghiệp

3GVHD : Th.S Nguyễn Quang CườngKhoảng cách từ trọng tâm thùng hàng tới tâm trục cânl31,205bằng

4 Khoảng cách từ trọng tâm hàng hóa tới tâm trục cânl11,054bằng

5 Khoảng cách từ thiết bị nâng đến tâm trục cân bằngl43,57756l50,953Khoảng cách từ trọng thùng hàng tháo bỏ tới tâm trục

cân bằngKhối lượng của thùng phân lên trục1: G1ti = Gt. l3/lcs

Khối lượng của thùng phân lên trục cân bằng: G2ti = Gt - G1ti

Khối lượng của hàng hóa chuyên chở phân lên trục 1: G1hi = Q.l1/lcs

Khối lượng của hàng hóa chuyên chở phân lên trục cân bằng: G2hi = Q - G1hi

Khối lượng của thiết bị nâng phân lên trục 1: G1tbn = - Gtbn.l4/lcs

Khối lượng của thiết bị nâng phân lên trục cân bằng: G2tbn = Gtbn - G1tbnKết quả tính tốn được trình bày trong bảng sau :

TTCác thành phần khối lượngĐỗ Văn Đồn_Cơ khí ơ tơ B_k50 Page 21Tồn bộ Trục 1

(kg)

(kg)Trục 2

(kg)Trục 3

(kg)Đồ án tốt nghiệpGVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường1 Khối lượng bản thân ô tô cơ sở81053355237523752 Khối lượng thùng hàng tháo bỏ13001905555553 Khối lượng thùng hàng mới28305231153,51153,54 Khối lượng thiết bị nâng250-137193,5193,55 Khối lượng chắn bùn,chắn bảo hiểm hông401015156 Khối lượng bản thân ơ tơ thiết kế99253561318231827 Khối lượng hàng hóa chun chở138802244581858181951950024000600090009000650010000100008 Khối lượng kíp lái

9 Khối lượng tồn bộ ô tô thiết kế

10 Khả năng chịu tải cho phép trên trục của ơ tơ cơ

sở2.3 Tính tốn ổn định của xe.

Tính ổn định của ơ tơ là khả năng đảm bảo giữ được quỹ đạo chuyển động theo

yêu cầu trong mọi điều kiện khai thác khác nhau như khi quay vòng, khi phanh,

hoặc khi chuyển động trên đường dốc (đường có độ nghiêng dọc hoặc nghiêng

ngang )….

2.3.1 Xác định tọa độ trọng tâm của ơ tơ

Bảng thơng số tính toán chiều cao trọng tâm

TT

Thành phần khối lượng

Ký hiệu Giá trị (kg)

1

Khối lượng bản thân ô tô cơ sở

Gcs

8105

2

Khối lượng thùng hàng tháo bỏ

Gtht

1300

3

Khối lượng thùng hàng mới

Gthm

2830

4

Khối lượng thiết bị nâng

Gtbn

250

5

Khối lượng chi tiết phụ

Gbh,cb

40

6

Khối lượng kíp lái

Gkl

195

7

Khối lượng hàng hóa chun chở

Q

13880

a. Khoảng cách từ trọng tâm ơ tô tới các cầu:

- Khoảng cách từ trọng tâm ô tô đến tâm trục 1 : a = (Z2 . L)/G

- Khoảng cách từ trọng tâm ô tô đến trục cân bằng : b = L – a

b. Chiều cao trọng tâm:

Đỗ Văn Đồn_Cơ khí ơ tơ B_k50 Page 22Hgi (m)

0,95

1,59

2,4

2,06

0,75

1,75

2,6Đồ án tốt nghiệpGVHD : Th.S Nguyễn Quang CườngChiều cao trọng tâm được xác định dựa vào các thành phần khối lượng và tọa độ

trọng tâm của chúng theo công thức sau :hg   �Gi .hgi  / GTrong đó :hg,G – là chiều cao trọng tâm và khối lượng của ơ tơ.

Bảng kết quả tính tốn :

T

T

1

2Chế độ làm việc

Khi không tải

Khi đầy tảiThông số

Z2 (kg)

6364

18000G(kg)

9925

24000L (mm)

6520

6520a (mm)

4180

4890b(mm) hg(mm)

2340

1307

1630

20582.3.2 Kiểm tra tính ổn định của ơ tơ.

Trên cơ sở bố trí chung và tọa độ của trọng tâm của ơtơ, có thể xác định được

các giới hạn ổn định của ơtơ như sau:

- Góc giới hạn lật khi lên dốc:

L = arctg (b / hg)(Độ);- Góc giới hạn lật khi xuống dốc:

X = arctg (a / hg)(Độ);- Góc giới hạn lật trên đường nghiêng ngang:

 = arctg (WT / 2hg)(Độ);- Vận tốc chuyển động giới hạn của ôtô khi quay vòng với bán kính quay vòng:

Rmin = 11,4 m:Vgh  WT .g .Rmin /  2.hg (m/s)Ta có bảng kết quả tính tốn như sau :

BẢNG NHẬP THƠNG SỐ TÍNH TỐN

Chiều dài cơ sở tính tốn

mm

Vết bánh xe trước

mmĐỗ Văn Đồn_Cơ khí ơ tơ B_k50 Page 236520

1925Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Xác định phân bố tải trọng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×