Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3 : LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ LẮP RÁP

CHƯƠNG 3 : LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ LẮP RÁP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệpGVHD : Th.S Nguyễn Quang Cườnghình học, kích thước, chất lượng bề mặt, cơ tính… để thành phẩm đúng u cầu kỹ

thuật.

Quy trình cơng nghệ lắp ráp là một phần của quá trình sản xuất trực tiếp liên

quan tới thứ tự lắp ráp các linh kiện thành nhóm, khâu, khâu tổng thành, và các ơ tơ

hồn chỉnh.

Các quy trình cơng nghệ được thực hiện tại một vị trí sản xuất.

Vị trí sản xuất là một phần diện tích sản xuất trên mặt bằng nhà xưởng, có

trang bị các thiết bị, dụng cụ đồ nghề… phù hợp với chức năng đảm nhiệm. Tên

của vị trí thường là tên của ngun cơng mà vị trí thực hiện hay tên ngun cơng.

Ngun cơng là một phần của quy trình cơng nghệ, là đơn vị tính tốn cơ bản

cho định mức kỹ thuật trong thiết kế bộ phận sản xuất cũng như xác định giá thành

của quy trình cơng nghệ. Xây dựng nguyên công là công việc quan trọng của kỹ sư

công nghệ.

3.2 Kết cấu lắp ráp

3.2.1 Các mối lắp ghép cơ bản giữa thùng hàng và khung chassi.

Thùng chở hàng được bắt chặt với khung ô tô bằng 8 bulông quang M20x1,5

làm bằng thép 45 và 04 bộ bích chống xơ chéo (mỗi bộ gồm 02 bu lơng).Đỗ Văn Đồn_Cơ khí ơ tơ B_k50 Page 33Đồ án tốt nghiệpGVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường3.2.2 Kiểm tra bền mối liên kết giữa khung ơ tơ và thùng.TT

1

2

3

4

5

6

7

8

TT

1

2THƠNG SỐ TÍNH TỐN

Thơng số

Kí hiệu Đơn vị

Khối lượng hàng hóa

Ghh

kg

Khối lượng thùng

Gth

kg

Gia tốc phanh lớn nhất

jpmax

m/s2

Bán kính quay vòng nhỏ nhất

Rmin

m

Vận tốc khi quay vòng

V

m/s

Số bu lơng quang

nq

cái

Số bu lơng chống xơ

ncx

cái

Hệ số ma sát giữa khung,đệm gỗ và dầm dọc

fms

Thông số bu lông

Loại

Vật liệu Mx (kGcm)

Bu lông quang

M20

Thép 45

350

Bu lông chống xô

M16

Thép 45

300Giá trị

13880

2830

7

11,4

7,71

8

4

0,25

pe(kG)

2400

1200Khi chuyển động các bu lông liên kết chịu tác dụng của hai loại lực là lực

quán tính khi phanh và lực ly tâm khi xe quay vòng.

Khi ơtơ quay vòng lực qn tính ly tâm là:

Plt = (Gth + Ghh). v2gh/ (g.Rqmin)

Lực quán tính khi phanh với gia tốc cực đại (jpmax = 7m/s2)

Pj = (Gth + Ghh).jpmax/ g

Đỗ Văn Đồn_Cơ khí ơ tơ B_k50 Page 34Đồ án tốt nghiệpGVHD : Th.S Nguyễn Quang CườngPms1 Lực ma sát giữa khung ô tô và dầm dọc sinh ra do lực ép của các bulông

quang, trọng lượng thùng hàng và hàng hoá:

Pms1 = (pe1 . 2n + Gth + Ghh). fms

Pms2 - Lực ma sát giữa khung ô tô và dầm dọc sinh ra do lực ép của các bulông

chống xô, trọng lượng thùng hàng và hàng hoá:

Pms2 = (pe2 . n + Gth + Ghh). fms

Pms = Pms1 + Pms2T

T

1

2

3

4

5Thông sốBẢNG KẾT QUẢ TÍNH TỐN

Kí hiệuLực qn tính khi phanh với gia tốc

max

Lực quán tính li tâm

Lực ma sát do bu lông quang

Lực ma sát do bu lông chống xô

Lực ma sát tổng cộngPj

Plt

Pms1

Pms2

PmsĐơn vịGiá trịkG11923,55kG

kG

kG

kG8882

13777,5

5377,5

19155Kết luận : Do Pms > Pj , Pms > Plt nên mối ghép giữa khung ô tô và dầm dọc

thùng hàng đảm bảo ổn dịnh khơng bị dịch chuyển trong mọi q trình chuyển

động của ơ tơ.Đỗ Văn Đồn_Cơ khí ơ tơ B_k50 Page 35Đồ án tốt nghiệpGVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường3.3 Sơ đồ lắp ráp3.4 các bước thực hiện

3.4.1 Chuẩn bị xe cơ sơ.

Công việc cần thực hiện :

- Kiểm tra sự hoạt động ,làm việc của các hệ thống, tổng thành.

- Kiểm tra hoạt động của hệ thống chiếu sáng,còi xe…

- Kiểm tra kích thước xe, kiểm tra chủng loại xe.

3.4.2 Tháo thùng hàng cũ (thùng lửng).

Trang thiết bị sử dụng :

- Súng bắn hơi loại có mơ men siết max 3000 N.m

- Bộ đầu khẩu các loại

- Pa lăng điện 5 tấn

Trình tự lắp ráp :

Bước 1 : Đưa xe cơ sở vào vị trí lắp rápĐỗ Văn Đồn_Cơ khí ô tô B_k50 Page 36Đồ án tốt nghiệpGVHD : Th.S Nguyễn Quang CườngBước 2 : Dùng súng bắn hơi kết hợp với khẩu 20 tháo tồn bộ 8 bu lơng quang

M20x1,5 liên kết giữa thùng hàng và xe chassi

Bước 3: Dùng súng bắn hơi kết hợp với khẩu 16 tháo tồn bộ 4 bích chống xơ chéo

M16x1,5 liên kết giữa chassi và thùng hàng.

Bước 4 : Dùng pa lăng điện nâng thùng hàng ra khỏi chassi

Bước 5 : Dỡ toàn bộ tấm gỗ đệm giữa dầm I của thùng hàng và dầm dọc chassi và

kiểm tra chassi xem có bị bong sơn hay khơng,nếu có thì sơn lại vị trí bị bong

3.4.3 Chuẩn bị thùng hàng mới

Công việc cần thực hiện

- Kiểm tra kích thước thùng hàng mới xem có phù hợp để lắp với chassi của

xe cơ sở không.

- Kiểm tra các mối liên kết của thùng hàng có đảm bảo vững chắc không.

3.4.4 Lắp thùng hàng mới lên chassi.

Trang thiết bị sử dụng :

- Súng bắn hơi loại có mơ men siết max 3000 N.m

- Bộ đầu khẩu các loại

- Cờ lê lực

- Pa lăng điện 5 tấn

Bước 1 : Lắp các tấm đệm gỗ lên 2 khung dầm dọc của chassi

Bước 2 : Dùng pa lăng điện nâng thùng lên đặt vào chassi một cách hợp lý

Bước 2 : Dùng súng bắn hơi kết hợp với khẩu 20 lắp tồn bộ 8 bu lơng quang

M20x1,5 liên kết giữa chassi và thùng hàng mới.

Bước 3 : Dùng súng bắn hơi kết hợp với khẩu 16 lắp toàn bộ 4 bích chống xơ chéo

M16x1,5 liên kết giữa thùng hàng và chassi.

u cầu kỹ thuật :

Đỗ Văn Đồn_Cơ khí ơ tô B_k50 Page 37Đồ án tốt nghiệpGVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường- Các tấm đệm gỗ không được quá dày, không quá mỏng

- Các mối ghép phải đảm bảo đủ chắc chắn

- Các bu lông cần phải được siết đủ lực

3.4.5 Chuẩn bị bửng nâng.

Công việc cần thực hiện :

- Kiểm tra kích thước bửng nâng xem có phù hợp để lắp lên thùng xe đã thiết

kế không

- Kiểm tra các mối liên kết trong cụm bửng nâng xem có đảm bảo độ bền

khơng

- Kiểm tra khả năng đóng mở của bàn nâng xem có dễ dàng hay khơng

3.4.6 Lắp bửng nâng và hệ thống nâng hạ bửng

Bửng nâng được chế tạo thành cụm hồn chỉnh,sau đó cả cụm được lắp lên thùng

xe thông qua các mối liên kết hàn.

Trang thiết bị sử dụng :

- Súng bắn hơi loại có mô men siết max 3000 N.m

- Bộ đầu khẩu các loại

- Pa lăng điện 5 tấn

- Máy hàn khí

- Đồ gá kẹp chặt bửng với thùng

- Cờ lêĐỗ Văn Đoàn_Cơ khí ơ tơ B_k50 Page 38Đồ án tốt nghiệpGVHD : Th.S Nguyễn Quang Cườnga. Lắp bửng nâng lên xe.

Bước 1 : Dùng pa lăng điện nâng cụm bửng nâng lên vị trí lắp đặt,điều chỉnh sao

cho vị trí lắp bửng lên thùng hợp lý nhất sau đó dùng đồ gá định vị vị trí đó lại

Bước 2: Sử dụng máy hàn khí hàn hộp trượt của bửng nâng và trụ đứng ở cuối 2

bên thùng xe.Các mối hàn được hàn cách quãng trên suất chiều dài của trụ đứng

thùng xe,độ dài mỗi mối hàn khoảng 5-10 cm.

Yêu cầu : Các mối hàn phải đảm bảo ngấu chắc ,đủ bền.

b. Lắp đặt cụm bơm thủy lực mô tơ điện.

Cụm bơm thủy lực và mô tơ điện được lắp ở trong dầm ngang phía đi xe của xe

chassi

Bước 1 : Lắp giá đỡ cụm bơm

Giá đỡ cụm bơm được lắp với dầm ngang xe chassi bằng 4 bu lông

Bước 2 : Lắp cụm bơm lên giá đỡ

Yêu cầu : các mối ghép phải đảm bảo chắc chắn,đủ bền

c. Lắp đặt xylanh thủy lực nâng hạ bửng và cáp kéo

Xylanh nâng hạ bửng đầu có gắn puly để đẩy dây cáp dẫn động truyền chuyển

động tới thanh trượt và làm cho bửng có thể chuyển động lên xuống theo yêu cầu.

Đuôi xylanh được gắn cố định và xylanh được đặt trên giá đỡ để đảm bảo ln ở vị

trí nằm ngang trong q trình làm việc.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đường dẫn dầu thuỷ lực tới xylanh ln kín,khơng lọt dầu

- Đường trục xylanh luôn song song với mặt đất.

- Tai lắp xylanh phải đủ độ bền để nâng bửng.

3.4.7 Chuẩn bị chắn bùn, chuẩn bị chắn bảo hiểm hông.

a. Chuẩn bị chắn bùn.

Kiểm tra hình dáng, kích thước chắn bùn xem có phù hợp với vị trí lắp đặt của

chúng trên xe khơng.

Đỗ Văn Đồn_Cơ khí ơ tơ B_k50 Page 39Đồ án tốt nghiệpGVHD : Th.S Nguyễn Quang CườngChuẩn bị chắn bùn phía trước và phía sau

+ Phía trước chắn bùn được làm từ cao xu

+ Phía sau chắn bùn được làm từ thép tấm và được gò thành hình dáng phù hợp với

vị trí lắp đặt.

b. Chuẩn bị chắn bảo hiểm hơng

Chắn bảo hiểm hông được làm từ các thép hộp và thép ống tròn, được hàn lại với

nhau một cách hợp lý. Có tác dụng bảo vệ các cụm chi tiết và hệ thống 2 bên hơng

xe.

Kiểm tra kích thước của chắn bảo hiểm xem có phù hợp với vị trí lắp đặt của chúng

trên xe hay không.

3.4.8 Lắp chắn bùn,chắn bảo hiểm hơng

Dụng cụ lắp ráp :

- Máy hàn khí

- Cờ lê, cờ lê tròng

a. Lắp chắn bùn

Bước 1 : Đưa chắn bùn vào vị trí lắp ráp

Bước 2: Dùng máy hàn ,hàn chán bùn với thùng xe

Bước 3: Dùng cờ lê ,cờ lê tròng lắp phần cao su chắn bùn phía dưới

b. Lắp chắn bảo hiểm hơng.

Bước 1: Dùng máy hàn, hàn 3 thanh thép hộp đứng và 3 thanh chống vào thùng xe

Bước 2: Dùng máy hàn hàn 2 thanh thép hộp ngang với 3 thanh đứng vừa hàn trước

một cách hợp lý

Ta tiến hành lần lượt lắp chắn bảo hiểm hông từng bên với 2 bước như vậy

Yêu cầu kỹ thuật :Các mối hàn phải đảm bảo ngấu chắc,khơng bị rỗ xỉĐỗ Văn Đồn_Cơ khí ơ tơ B_k50 Page 40Đồ án tốt nghiệpGVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường3.4.9 Hoàn thiện lắp ráp, kiểm tra,chạy thử tại chỗ.

Kiểm tra lại các mối hàn,các mối ghép bu lông – đai ốc xem đã đảm bảo yêu cầu

kỹ thuật chưa,cho xe nổ máy, kiểm tra lại các mối ghép xem có bị rung lắc khơng

Kiểm tra lại bằng mắt xem có bị bong tróc sơn ở vị trí nào hay khơng,nếu có ta

tiến hành sơn lại những vị trí đó, tiến hành sơn lại các mối hàn sau khi lắp ghép.

3.4.10 Tổng kiểm tra

Ta tiến hành kiểm tra lại tất cả các mối ghép bu lơng,mối ghép hàn xem có đảm bảo

yêu cầu kỹ thuật không,cân lại lực xiết ở tất cả các mối ghép bu lông,nếu chưa đạt

yêu cầu ta cần siết chặt lại cho đạt yêu cầu, kiểm tra lại sự hoạt động và làm việc của

các hệ thống, tổng thành sau khi đã lắp ghép xong xem có ổn định khơng, kiểm tra

lại kích thước tổng thể xe xem có phù hợp với các tiêu chuẩn,quy chuẩn do nhà

nước và bộ Giao Thông Vận Tải đặt ra hay khơng.

3.5 Phiếu quy trình cơng nghệ lắp ráp.Đỗ Văn Đồn_Cơ khí ơ tơ B_k50 Page 41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3 : LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ LẮP RÁP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×