Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO KHÁCH HÀNG, HỘI VIÊN VIP BÔNG SEN VÀNG CỦA CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI

Chương 2. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO KHÁCH HÀNG, HỘI VIÊN VIP BÔNG SEN VÀNG CỦA CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI

Tải bản đầy đủ - 0trang

19

Sự phát triển này tạo cơ hội lớn cho kinh doanh dịch vụ của NASCO nhưng cũng đặt

ra nhiều thách thức để hãng tự hoàn thiện, nâng cao chất lượng và cạnh tranh với các

đối thủ khác trong tương lai.

Ngày 21/05/2005 theo quyết định số 3798/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng bộ Giao

thông vận tải, Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài được phép chuyển sang

mơ hình hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần gọi là Cơng ty cổ phần Dịch vụ

Hàng không sân bay Nội bài.

Ngày 12/02/2006, công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông để thông qua điều lệ

tổ chức và hoạt động. Đến ngày 05/04/2006, cơng ty chính thức đi vào hoạt động với

hình thức Cơng ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài và là công ty con của

Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP.

Sau khi cổ phần hóa, kế thừa và phát huy truyền thống đồn kết dựng xây doanh

nghiệp, NASCO tiếp tục duy trì, cải tiến và nâng cao hiệu lực Hệ thống quản lý chất

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, tăng cường đầu tư đổi mới kỹ thuật, công nghệ

và cơ chế quản lý. Nhờ vậy, sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển cả về quy mô và

hiệu quả, thương hiệu của doanh nghiệp ngày càng có uy tín, việc làm và đời sống của

cán bộ công nhân viên luôn được đảm bảo.

Năm 2009, Hệ thống quản lý chất lượng của NASCO đã chuyển đổi thành công

sang tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đã được tổ chức chứng nhận quốc tế công nhận và cấp

chứng chỉ mới. Ngày 13/8/2009, nhờ thành tích trong sản xuất kinh doanh và công tác

xã hội sau khi hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần, NASCO được Chủ tịch nước

Cộng hòa XHCN Việt nam ký quyết định trao tặng Huân chương lao động hạng nhì.

Năm 2011, Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đã được tổ chức chứng

nhận độc lập tái đánh giá theo kỳ hạn của chứng chỉ, đã khẳng định được tính hiệu lực

và được cấp chứng chỉ mới công nhận sự phù hợp với ISO 9001:2008.

Năm 2014, NASCO vinh dự được nhận chứng nhận dịch vụ hồn hảo do người

tiêu dùng bình chọn.

Tháng 3 năm 2016, NASCO tham gia góp vốn thành lập Cơng ty cổ phần giao

nhận hàng hóa NASCO là cơng ty con hoạt động theo mơ hình Cơng ty Mẹ-Con đối

với NASCO và Công ty cổ phần Taxi Nasco là công ty liên kết.

Tháng 7 năm 2017, NASCO chính thức trở thành Đại lý bán vé máy bay của

Hiệp hội vận tải Hàng không quốc tế (IATA). Đến tháng 8, NASCO được cấp chứng

nhận Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015.20

Từ đó đến nay, Cơng ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài luôn đi

đầu về dịch vụ hàng không trên cả nước, phục vụ chuyên nghiệp, đồng bộ và tạo được

dựng được tên tuổi trong nhận thức của khách hàng.

2.1.3 Cơ cấu tổ chức và nhân lực của Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân

bay Nội BàiSơ đồ 1.Sơ đồ bộ máy tổ chức của cơng ty

 Chức năng của các phòng ban tham mưu trong công ty

- Ban giám đốc của công ty bao gồm Tổng giám đốc điều hành tất cả mọi hoạt

động của công ty, chịu trách nhiệm về công ty trước pháp luật và do Hội đồng quản trị

bầu ra; 02 Phó giám đốc của cơng ty giúp Tổng giám đốc quản lý một số lĩnh vực được

phân công và điều hành công ty khi Tổng giám đốc vắng mặt.

- Phòng Tổ chức - Hành chính là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám

đốc về lĩnh vực tổ chức và phát triển nguồn nhân lực; quản trị hành chính doanh

nghiệp.

- Phòng Kế hoạch - Thị trường là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám

đốc về lĩnh vực thị trường và kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Phòng Tài chính - Kế tốn là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám

đốc trong lĩnh vực tài chính và kế tốn.

- Phòng Cung ứng hàng hóa - Đầu tư trang thiết bị là đơn vị phụ trợ, giúp Tổng

Giám đốc đảm bảo việc cung ứng hàng hóa cho các đơn vị kinh doanh, thực hiện các

dự án đầu tư theo phân cấp.21

- Ban thư ký Công ty là cơ quan giúp việc trực tiếp của Hội đồng quản trị.

- Văn phòng Đảng - Đồn thể là cơ quan tham mưu giúp việc cho Ban chấp

hành Đảng bộ Cơng ty, Tổng Giám đốc, Ban chấp hành cơng đồn và Đồn thanh niên

Cơng ty.

 Chức năng của các đơn vị kinh doanh trong công ty

- Trung tâm Thương mại Hàng không là một đơn vị trực tiếp kinh doanh, hoạt

động theo phân cấp ủy quyền của Tổng Giám đốc.

- Kinh doanh hàng bách hóa, đồ dùng cá nhân và gia đình, hàng lưu niệm, đồ

thủ cơng mỹ nghệ, đồ trang sức; mua bán thuốc lá nội, rượu, bia, nước giải khát, hàng

công nghệ phẩm, đồ lương thực, thực phẩm, hàng nơng, lâm, thủy, hải sản.

- Kinh doanh văn hóa phẩm, xuất bản phẩm được phép lưu hành.

- Đại lý thu đổi ngoại tệ, bán thẻ điện thoại.

- Kinh doanh máy vi tính, thiết bị viễn thơng.

- Kinh doanh dụng cụ y tế.

- Kinh doanh hàng gia dụng khác.

- Kinh doanh thực phẩm chức năng.

- Bán hàng miễn thuế phục vụ hành khách xuất cảnh.

- Bán hàng miễn thuế phục vụ hành khách nhập cảnh.

- Bán hàng miễn thuế trên máy bay.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

- Trung tâm Dịch vụ Hàng không là một đơn vị trực tiếp kinh doanh, hoạt động

theo phân cấp ủy quyền của Tổng Giám đốc

- Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống, giải khát.

- Chế biến suất ăn phục vụ hành khách đi máy bay.

- Tổ chức sản xuất hàng thực phẩm.

- Kinh doanh dịch vụ phục vụ khách hạng nhất, hạng thương gia, hành khách

chờ TRANSIT, TRANSFER và khách hàng thường xuyên đi máy bay của hãng hàng

không trong nước và quốc tế.

- Dịch vụ xoa bóp và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ.

- Kinh doanh dịch vụ vệ sinh môi trường; dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Cảng

hàng không Nội Bài.

- Kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

- Kinh doanh dịch vụ Đại lý bán vé máy bay

- Kinh doanh dịch vụ đón tiễn khách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.22

- Trung tâm Dịch vụ Vận tải ô tô Hàng không là một đơn vị trực tiếp kinh doanh,

hoạt động theo phân cấp ủy quyền của Tổng Giám đốc

- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh.

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.

- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe ô tơ và xe có động cơ khác.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không.

2.1.4 Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty CP Dịch vụ Hàng không

sân bay Nội Bài

Bảng 1. Các lĩnh vực kinh doanh của NASCO

Dịch vụ

Kinh doanh thương

mại

Kinh doanh dịch vụVận tải hành khách

Các dịch vụ khácBán hàng miễn thuế

Bán hàng bách hóa – lưu

niệm

Nhà hàng NASCO

Nhà hàng Sen Vàng

Nhà hàng ăn nhanh và giải

khát khu vực cách ly nội địa

Nhà hàng quốc tế

Phòng khách Bơng Sen nội

địa và quốc tế

Vận chuyển hành khách

trong sân đỗ máy bay

Dịch vụ xe tuyến

Đại lý bán vé máy bay

Dịch vụ sửa chữa

Đóng gói hàng hóa, hành lýĐơn vị kinh doanh

Trung tâm Thương mại Hàng

không

Trung tâm Dịch vụ Hàng khôngTrung tâm Dịch vụ Vận tải ô tô

Hàng không

Trung tâm Dịch vụ Hàng khơng

Trung tâm Thương mại Hàng

khơngDịch vụ đón tiễn khách VIP

2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của Cơng ty CP Dịch vụ Hàng không

sân bay Nội Bài

NASCO là một công ty có mơi trường nhìn chung khá thuận lợi để phát triển và

gần như độc quyền tại một số dịch vụ nhất định. Bên cạnh đó cũng phải kể đến đội ngũ

quản lý đã điều phối tốt sản xuất kinh doanh, tận dụng và phát huy những nguồn thu từ

thị trường hiện có và phát triển ra các lĩnh vực mới.23

Trong thời gian 3 năm trở lại đây, việc kinh doanh của công ty cũng gặp biến

động do sự phân luồng hành khách làm thủ tục vào khu vực cách ly tại nhà ga T1 và sự

đi vào hoạt động của nhà ga T2 của Sân bay Nội Bài. Một số lĩnh vực kinh doanh

trước đó mang lại lợi nhuận cho công ty bị ảnh hưởng nặng gây sụt giảm doanh thu từ

30 đến 50% như cửa hàng bách hóa, ăn nhanh, … Lợi nhuận sau thuế theo số liệu của

công ty đạt 124% so với năm 2015.

Hai công ty có vốn góp được thành lập và đưa vào hoạt động là Cơng ty Cổ phần

Giao nhận hàng hóa NASCO và Cơng ty Cổ phần Taxi NASCO. Phòng khách hạng

Thương gia nội địa tiêu chuẩn 5* tại nhà ga T1, Trụ sở công ty, các phương tiện vận tải

phục vụ kinh doanh đã hoàn thành và đang được khai thác có hiệu quả và nâng cao

danh tiếng của cơng ty trên thị trường.

Bảng 2. Đánh giá khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017(Nguồn: Báo cáo thường niên NASCO)

Về tổ chức nhân sự, năm 2016, NASCO đã thành lập 03 đơn vị mới từ việc sáp

nhập 06 đơn vị cũ gồm có: phòng Tổ chức phát triển nguồn nhân lực sáp nhập với Văn

phòng Hành chính thành phòng Tổ chức Hành chính; phòng Cung ứng Hàng hóa sáp

nhập với phòng Đầu tư trang thiết bị thành phòng Cung ứng hàng hóa – Đầu tư trang

thiết bị; Trung tâm Bán hàng miễn thuế sáp nhập với Trung tâm Thương mại Hàng24

không thành Trung tâm Thương mại Hàng khơng. Ngồi ra, cơng ty cũng tuyển dụng

bổ sung lao động, bổ nhiệm cán bộ mới với người đã hết nhiệm

2.1.6 Những yếu tố để trở thành hội viên VIP Bông Sen Vàng của Công ty

CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

Đối với Hội viên VIP Bông Sen Vàng của NASCO sẽ có 4 thứ hạng thẻ theo thứ

tự từ thấp đến cao: Bạc, Titan, Vàng, Bạch kim. Tuy nhiên, ở đây, tác giả sẽ đề cập đến

nhóm khách hàng chính của chương trình này là khách hàng từ hạng thẻ Titan trở lên.

Trước khi đi tìm hiểu những tiêu chí để trở thành Hội viên VIP Bơng Sen Vàng,

chúng ta sẽ có một số khái niệm và lưu ý.

- Dặm xét hạng là dặm Hội viên tích lũy được khi thực hiện các chuyến bay đủ

điều kiện cộng dặm trên Vietnam Airlines hoặc của các hãng hàng khơng thuộc liên

minh SkyTeam. Ngồi ra hội viên có thể mua dặm xét hạng thẻ từ Chương trình Bơng

Sen Vàng hoặc có thể tích lũy thêm dặm xét hạng từ các chương trình khuyến mại của

Vietnam Airlines hoặc khi có thông báo riêng của Vietnam Airlines.

- Số dặm xét hạng (hoặc chặng bay xét hạng) sẽ được tích lũy vào tài khoản khi

hội viên thực hiện các chuyến bay được tích lũy dặm với Vietnam Airlines hoặc với

các hãng hàng khơng trong liên minh SkyTeam.

- Để duy trì danh hiệu Hội viên đạt được trong năm tiếp theo, Hội viên cần tích

lũy được đủ số dặm xét hạng hoặc số chuyến bay đủ điều kiện cộng dặm (chuyến bay

xét hạng) tương ứng với từng hạng thẻ trong 12 tháng liên tiếp của kỳ xét hạng.

- Nếu Hội viên không đáp ứng được các yêu cầu duy trì hạng thẻ, thẻ hội viên

sẽ bị xuống hạng thấp hơn tương ứng với số dặm xét hạng (hoặc số chuyến bay đủ

điều kiện cộng dặm) đã tích lũy được trong kỳ xét hạng đó.

Để có thể trở thành Hội viên VIP Bơng Sen Vàng, khách hàng phải đủ từ 16 tuổi

trở lên và có thể đăng ký trên website hoặc ứng dụng di động Vietnam Airline. Đối với

từng Hạng Thẻ sẽ có những yêu cầu riêng như:

 Trở thành hội viên Hạng thẻ Titan, khách hàng phải đáp ứng một trong bốn

tiêu chí sau: Tích lũy đủ 15000 dặm xét hạng; 20 chuyến bay; Mua dặm xét hạng hoặc

chặng bay xét hạng của chương trình Bơng Sen Vàng; Sủ dụng sản phẩm hợp tác giữa

Vietnam Airline và một số đối tác.

 Trở thành hội viên Hạng thẻ Vàng, khách hàng phải đáp ứng một trong bốn

tiêu chí sau: Tích lũy đủ 30.000 dặm xét hạng; 30 chuyến bay; Mua dặm xét hạng hoặc

chặng bay xét hạng của chương trình Bơng Sen Vàng; Sử dụng sản phẩm hợp tác của

Vietnam Airlines và một số đối tác.25

 Trở thành hội viên Hạng thẻ Bạch Kim, khách hàng phải đáp ứng một trong

bốn tiêu chí sau: Tích lũy đủ 50.000 dặm xét hạng; 50 chuyến bay xét hạng; Mua dặm

xét hạng/ chuyến bay xét hạng từ chương trình Bơng Sen Vàng.

2.1.7 Những đặc quyền khi trở thành hội viên VIP Bông Sen Vàng của Công

ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

Khi trở thành Hội viên VIP Bông Sen Vàng của Công ty CP Dịch Vụ Hàng

không sân bay Nội Bài, khách hàng sẽ nhận được rất nhiều quyền lợi đặc biệt.

2.1.7.1 Với Hạng thẻ Titan

- Được hưởng các dịch vụ ưu tiên tại quầy thủ tục, cửa lên máy bay (boarding

gate)

- Được ưu tiên chọn trước chỗ ngồi trên máy bay

- Được đảm bảo giữ chỗ hạng Phổ Thông trên các chuyến bay của Vietnam

Airlines và SkyTeam

- Được gắn thẻ hành lý ưu tiên và thêm 10kg hành lý miễn cước.

- Được tặng 1.000 dặm thưởng nhân dịp sinh nhật và +30% số dặm thưởng tích

luỹ trên mỗi chuyến bay.

- Được hưởng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn và đa dạng từ các đối tác du lịch,

khách sạn, tài chính – ngân hàng… của chương trình Bơng Sen Vàng.

- Được nhận biết là hội viên Elite của SkyTeam

2.1.7.2 Với Hạng thẻ Vàng

-Phòng chờ hạng thương gia

Các dịch vụ ưu tiên tại quầy làm thủ tục, cửa lên máy bay (boarding gate)

Được ưu tiên chọn trước chỗ ngồi trên máy bay

Được đảm bảo giữ chỗ hạng phổ thông trên các chuyến bay của VietnamAirlines và SkyTeam

- Được gắn thẻ hành lý ưu tiên và thêm 15kg hành lý miễn cước.

- Được tặng 1.500 dặm thưởng nhân dịp sinh nhật và +50% số dặm thưởng tích

luỹ trên mỗi chuyến bay

- Được hưởng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn và đa dạng từ các đối tác du lịch,

khách sạn, tài chính – ngân hàng… của chương trình Bơng Sen Vàng

- Được lấy thưởng cho người thân, bạn bè

- Được hủy vé miễn phí trước khi bay tối thiểu 3 giờ

- Được nhận biết là hội viên Elite của SkyTeam

2.1.7.3 Với Hạng thẻ Bạch Kim

- Phòng chờ hạng Thương gia (được mời thêm một hành khách).

- Các dịch vụ ưu tiên (SkyPriority) tại quầy làm thủ tục, cửa lên máy bay

(boarding gate), quầy nối chuyến, khu vực an ninh và khu vực xuất nhập cảnh

- Được ưu tiên chọn trước chỗ ngồi trên máy bay26

- Được đảm bảo giữ chỗ hạng Phổ thông trên các chuyến bay của Vietnam

Airlines và SkyTeam

- Được gắn thẻ hành lý ưu tiên và thêm 25kg hành lý miễn cước

- Được tặng 2.000 dặm thưởng nhân dịp sinh nhật và nhân đơi số dặm thưởng

tích luỹ trên mỗi chuyến bay

- Được hưởng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn và đa dạng từ các đối tác du lịch,

khách sạn, tài chính – ngân hàng… của chương trình Bơng SenVàng

- Được hủy vé miễn phí trước khi bay tối thiểu 3 giờ

- Được lấy thưởng cho người thân, bạn bè

- Được nhận biết là hội viên Elite Plus của SkyTeam

2.2Thực trạng phát triển ứng dụng di động riêng cho khách hàng, hội viênVIP Bông Sen Vàng của Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài

2.2.1 Giới thiệu về ứng dụng di động của Công ty CP Dịch vụ Hàng không

sân bay Nội Bài

Ứng dụng di động Vietnam Ariline của NASCO được ra mắt và sử dụng từ năm

2008. Đây là khoảng thời gian thương mại điện tử nói chung và ứng dụng di động nói

riêng còn khá mới mẻ với thị trường trong nước. Sau nhiều lân nâng cấp hệ thống, ứng

dụng di động của công ty ngày càng được hoàn thiện và cung cấp thêm vào rất nhiều

những dịch vụ mới mang đến các tiện ích cho khách hàng sử dụng.

Từ ứng dụng di động này, khách hàng có thể dễ dàng thực hiện các giao dịch tìm

kiếm, mua vé máy bay, quản lý đặt chỗ và nhiều tính năng khác mọi lúc mọi nơi trên

điện thoại di động/máy tính bảng có tải ứng dụng về:

 Thơng báo về các chương trình ưu đãi

- Giá vé máy bay từng ngày, từng chặng và các sản phẩm tiện ích liên tục được

cập nhật

- Ưu đãi hấp dẫn với gói vé máy bay + khách sạn VNAHolidays

 Mua vé máy bay trực tuyến ngay trên app

- Tìm kiếm chuyến bay nhanh chóng, thuận tiện

- Đặt vé trực tuyến an tồn, bảo mật

 Thanh tốn trực tuyến

- Thanh tốn trực tuyến bằng nhiều hình thức như thanh tốn nội địa; quét mã

QR-Code; thẻ quốc tế như Visa, MasterCard,….

- Đảm bảo thơng tin khách hàng và thẻ thanh tốn được bảo mật tuyết đối

 Quản lý đặt chỗ27

- Tra cứu thông tin hành trình và mua thêm tiện ích cho chuyến đi mọi lúc mọi

nơi

- Hoàn vé đơn giản, dễ dàng

 Check in

- Tiết kiệm thời gian, hạn chế xếp hàng làm thủ tục tại sân bay

- Lưu boarding pass vào ứng dụng để sử dụng offline

 Hiển thị thông tin chuyến bay

- Dễ dàng và thuận tiện tra cứu, theo dõi chuyến bay

- Cài đặt thông báo để được liên tục cập nhật thông tin chi tiết chuyến bay

 Quản lý tài khoản Bông Sen Vàng

- Tra cứu và cập nhật thông tin liên quan đến tài khoản Bông Sen Vàng

- Nhận vé thưởng trực tuyến và theo dõi lịch sử nhận thưởng được cập nhật liên

tục, chính xác

- Dễ dàng gửi yêu cầu cộng dặm bay, mua hoặc chuyển nhượng dặm thưởng

2.2.2 Đánh giá hoạt động của ứng dụng di động Vietnam Airline từ khi

thành lập đến nay

2.2.2.1 Thành tựu

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, ứng dụng di động Vietnam Airline đã đạt được

những thành tựu nhất định khi luôn tiên phong trong việc cập nhật những công nghệ

mới trên thế giới. Thực tế, cứ 10 giao dịch đặt vé thì có 6 giao dịch online, đó là con số

đáng ngưỡng mộ (60%) dựa trên số liệu thu thập được trong năm 2018 của Vietnam

Airlines. Con số đó có được là nhờ những cải tiến vượt bậc, bắt kịp thời đại ngày một

phát triển hiện nay. Mục tiêu của Vietnam Airlines là hỗ trợ khách hàng tiếp cận với

công nghệ mới, giảm thời gian thực hiện các thủ tục công (thu thập thông tin, thu tiền

vé, đối sốt thơng tin).

Thêm vào đó, cơng ty đã và đang hợp tác cùng các đối tác cung cấp các dịch vụ

hiện đại như thanh tốn trực tuyến, đặt phòng khách sạn,… để đem tới cho khách hàng

các gói dịch vụ thuận tiện cũng như nhanh chóng nhất.

Mới đây, vào tháng 06/2018, Vietnam Airlines đã chính thức triển khai phương

thức thanh tốn bằng QR code thơng qua cổng thanh tốn nội địa Napas (ứng dụng

Momo, Moca) và cổng thanh toán nội địa VNPay (ứng dụng Mobile Banking, Internet

banking và tài khoản ngân hàng). Ưu điểm của phương thức thanh toán này là khách28

hàng sẽ không cần phải nhập thông tin tài khoản ngân hàng, số thẻ hay mật khẩu như

với các hình thức khác. Quá trình quét mã cũng được tự động kết nối với ứng dụng

ngân hàng có sẵn trên điện thoại di động (app call app). Khách hàng chỉ cần kiểm tra

lại thơng tin thanh tốn và xác thực giao dịch là thành cơng, q trình này được gói

gọn trong 1 phút.

2.2.2.2 Hạn chế

Song song với những cải tiến về chất lượng và tính đồng bộ ngày một nâng cao,

vẫn còn những điểm yếu cố hữu của khơng chỉ ứng dụng di động hàng khơng mà còn

là của tất cả các ứng dụng di động mang thiên hướng dịch vụ trực tuyến.

Thứ nhất, các ứng dụng di động vẫn phải dựa trên nền tảng người/máy, phải ln

có nhân lực túc trực 24/7 nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt cũng như xử lý

các yêu cầu hệ thống nằm ngồi phạm vi cho phép của máy móc tự động. Mức độ tự

động hóa hiện tại của hệ thống chỉ ở mức “tiếp nhận và xử lý” các thuật tốn sẵn có

lặp đi lặp lại.

Thứ hai, các ứng dụng di động vẫn dựa trên nền tảng máy chủ cứng, nên bị giới

hạn ở mức độ truy cập cũng như băng thông. Với một lượng khách hàng tăng đột biến

trong một khoảng thời gian ngắn, hệ thống có thể bị quá tải các thông tin tiếp nhận đến

gây nghẽn đường truyền, thậm chí tê liệt tồn bộ hệ thống. Đó cũng là một lỗ hổng lớn

đối với các nền tảng máy chủ cứng hiện nay, là miếng mồi ngon cho các tin tặc thực

hiện các cú DDOS (tấn công mạng dạng từ chối dịch vụ) gây hỏng hoàn toàn hệ thống.

Rất may là hiện nay, các máy chủ hiện đại đều trang bị bộ hỗ trợ sao lưu và phục hồi

dữ liệu rất nhanh, đồng thời ngăn chặn các IP có biểu hiện truy cập thơng tin lưu lượng

lớn hơn mức bình thường. Tuy nhiên, với việc gia tăng tội phạm mạng trong thế kỉ 21,

những hệ thống bảo vệ này sẽ đến lúc bị qua mặt và trở nên lỗi thời, khiến các máy

chủ phải đối mặt với làn sóng phá hoại quy mơ lớn hơn.

2.2.2.3 Ngun nhân

Về vấn đề đầu tiên, đơn giản mà nói, kĩ thuật đã và đang giải quyết bài toán này

bằng một khái niệm cũ nhưng cũng rất mới: kỉ nguyên chuyển giao công nghệ sang thế

hệ 4 (4.0). Nói chi tiết hơn, kỉ nguyên 4.0 là hình thái của các AI – máy móc suy nghĩ

như con người. Tưởng tượng một ngày, khơng còn những tổng đài viên nữa, thay vào

đó là các AI tự động đặt vé, truy sốt thơng tin, chủ động liên lạc với khách hàng để29

thông báo về thời gian biểu cho hành trình bay, hỗ trợ 24/7 mà khơng hề mệt mỏi, độ

chính xác đạt ngưỡng 100%.

Tiếp theo, cũng nhờ sự phát triển của công nghệ hiện đại, các máy chủ ảo đang là

cứu cánh cho các doanh nghiệp khai thác dịch vụ online. Giờ đây, các giao dịch thanh

tốn có thể được phân bố tới hàng trăm máy chủ ảo, các thơng tin sau đó được nén lại

với dung lượng thấp hơn và gửi về máy chủ cứng, giảm gánh nặng bang thông nhất là

vào các giờ cao điểm đặt vé, thanh tốn và truy sốt thơng tin.

2.2.3 Sự cần thiết của việc xây dựng ứng dụng di động dành riêng cho

khách hàng, hội viên VIP Bông Sen Vàng của Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân

bay Nội Bài

Trong thời đại công nghệ 4.0 và kỉ ngun kết nối tồn cầu, ngành hàng khơng

nói chung và Vietnam Airlines nói riêng, rất cần một nền tảng ứng dụng di động cho

mọi khách hàng. Ứng dụng di động bây giờ đang trở thành một phần rất quan trọng

trong việc tiếp cận khách hàng. Về phía khách hàng, họ mong muốn có một giao thức

kết nối nhanh chóng nhất với các thơng tin, sản phẩm mà họ cần. Đó cũng là mục đích

mà Vietnam Airlines nhắm tới, giúp khách hàng dễ dàng kết nối và tương tác với hệ

thống và dịch vụ đang cung cấp, nâng cao khả năng tiếp cận.

Đặc biệt, với khách hàng thuộc diện cao cấp, một ứng dụng di động hiện đại là

một ứng dụng giúp tiết kiệm thời gian, linh hoạt, dễ sử dụng, có tính kết nối và cập

nhật theo từng phút. Điều này khơng chỉ giúp khách hàng hài lòng hơn về chất lượng

và dịch vụ, nó còn tiết kiệm những khoản chi phí cơng, rút ngắn thời gian xử lý u

cầu.

Tính cấp thiết của một ứng dụng dành cho khách hàng hội viên VIP là không thể

chối cãi. Thật vậy, chỉ tính trong năm 2008 khi ứng dụng di động lần đầu được áp

dụng trong việc phục vụ khách hàng cao cấp, lượng truy cập và sử dụng theo thống kê

đã chiếm 14,4% trong 6 tháng đầu tiên, và tăng gấp rưỡi trong 6 tháng tiếp theo. Tính

đến thời điểm hiện tại, ước tính gần 60% các yêu cầu dịch vụ được xử lý dành riêng

cho khách hàng thân thiết thông qua ứng dụng cho di động, một con số rất đáng quan

tâm. Tuy nhiên, những tính năng trong ứng dụng di động hiện có này chưa thực sự đáp

ứng được hết nhu cầu sử dụng, cũng như chưa thể hiện được tính cá biệt hóa của tập

khách hàng này so với khách hàng thường.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO KHÁCH HÀNG, HỘI VIÊN VIP BÔNG SEN VÀNG CỦA CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×