Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Đào tạo cấp quản trị

c. Đào tạo cấp quản trị

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các hình thức đào tạo

1/ Sự ln chuyển cơng việc (Job rotation)

2/ Kèm cập trực tiếp tại nơi làm việc (Coaching

Approach).

3/ Nghiên cứu tình huống (The Case study method).

4/ Trò chơi kinh doanh (Business games).

5/ Phương pháp hội nghị (Conference method).05/05/1948Xác định nhu cầu

đào tạoĐánh giá

Hiệu quả3. Quy trình

đào tạoLập kế hoạch

Chuẩn bị đào tạoThực hiện

kế hoạch

05/05/19492.4 – Duy trì nguồn lao động05/05/1950a/ Nguyên Nhân Sự chán nản của

nhân viên

Mất phương hướng hoặc sự kiểm soát mọi mặt.

Khi nguyện vọng không đạt được.

Bị tước mất trách nhiệm.

Bất đồng với cấp trên hay đồng nghiệp.

Chính sách hoặc quy định của Doanh nghiệp

khơng theo ý của họ.

• Sự an tồn trong cơng việc bị đe doạ.

• Bị phản bội từ các phía.

• Bị xa lánh và mất lòng tin.

05/05/1951Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Đào tạo cấp quản trị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×