Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Yêu cầu của việc tuyển lựa

Yêu cầu của việc tuyển lựa

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ghi nhớ

“Nếu chúng ta khơng

dùng 4 tiếng để tìm một

người phù hợp và đặt anh

ta vào đúng chỗ sẽ phải mất

400 tiếng để thu dọn những

sai lầm của chúng ta”.

(Alfred Sloan - Người sáng lập ra

tập đoàn General Motors).05/05/1931Hãy vận dụng

• Hỏi và lấy ý kiến về tiêu chuẩn của những người

có trách nhiệm và liên quan đến vị trí cần tuyển.

• Họp và thảo luận về mong muốn và những đặc

điểm khác biệt.

• Tạo sự đồng thuận với chuẩn mực chung nhất.

• Đưa tên những ứng viên đạt tiêu chuẩn trên vào

danh sách.

• Coi đây là những căn cứ trong q trình tuyển

dụng và hiệu dụng.05/05/19321- Thơng báo và

thu nhận hồ sơ

2- Xem

hồ sơ9- Ký kết

HĐLĐ8- Thử việc9 bước3- Đón tiếp

lao động4- Phỏng vấn

7- Hẹn gặp lại

6- Kiểm tra

sức khoẻ

05/05/195- Các test

kiểm tra

33Phỏng vấn

Lợi ích:

• Đánh giá khả năng cụ thể của ứng viên.

• Nhận biết thực chất, sâu sắc hơn về ứng

viên khi mà hồ sơ và nhờ đối tác tuyển

dụng khơng thể phản ảnh được.

• Giúp cho ứng viên thấy rõ trình độ của

mình hơn và thách thức cơng việc sắp tới.

• Định hướng được việc hiệu dụng nhân viên

trong tương lai.05/05/1934Các hình thức phỏng vấn ?

- Phỏng vấn khơng chỉ dẫn (kiểu nóichuyện, qua điện thoại).

- Phỏng vấn theo tình huống, sự việc.

- Phỏng vấn nhóm (họp báo).

- Phỏng vấn căng thẳng (thử phản ứng, linhhoạt, chịu đựng).05/05/1935Giai đoạn 3 - Đánh giá ứng viên

Mục tiêu:

- Đây là công việc hết sức quan trọng. Nhằm xác

định rõ mặt mạnh,yếu của từng ứng viên một

cách khách quan

- Kết quả là sự so sánh với các tiêu chuẩn đề ra.

- Là căn cứ để sắp xếp và bố trí ứng viên vào đúng

vị trí, phát huy hết khả năng của họ

05/05/1936Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Yêu cầu của việc tuyển lựa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×