Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Xem xét & sắp xếp các việc

b. Xem xét & sắp xếp các việc

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hãy cho những người khác biết:

-Các nguồn lực có được từ Sếp-Chắc rằng nhân viên của anh có khả năng

thực hiệnTrước khi bắt đầu: kiểm tra nếu có đủ:

-Thời gian, không gian-Thiết bị, tài liệu-Các hỗ trợ cần thiết khácGhi chép đào tạo: (theo công thức KISS) một

bản ghi chép đúng cách sẽ giúp

-Cho anh-Cho công việc-Cho công tyĐánh giá đào tạo tiếp theo:

- Bất kỳ việc đào tạo nào cũng phải được theo

đuổi bằng việc tiếp tục đánh giá tại nơi làm

việc để mà chắc chắn rằng chuẩn mực được

duy trìc.Đánh giá thành tích cơng

việc như thế nào?

“ASSESS” = agree; set; see; explain; solve;

signify.

Việc đánh giá thành tích được dựa trên việc theo

dõi thành tích đó. Trước khi anh có thể làm điều

này, anh cần thống nhất về cái gì sẽ xẩy ra và nó

nên xẩy ra như thế nàod. Mẫu “ASSESS”

Agree duties:

mỗi đơn vị đo lường sẽ cung cấp một khung gợi ý

cho việc nhận dạng nhiệm vụ. Anh có thể xây dựng

một bức tranh tồn cảnh cơng việc của một người

hoặc chương trình đào tạo đề xuất bằng cách lựa

chọn những đơn vị liên quan. Thỏa thuận những

nhiệm vụ/ đơn vị này với người sẽ được đánh giá.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Xem xét & sắp xếp các việc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×