Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3-Chọn lựa và Quyết Đònh

3-Chọn lựa và Quyết Đònh

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.3-Chọn lựa và Quyết

Đònh

Chúng ta đo lường những gì ở người ứng viên

Kỹ năng

Thái độ

Kiến thức

Kinh nghiệm

Khả năng phát triển mục 1,2,3,4

Sáng tạo

Kỷ luật- tính tuân thủ qui trình, qui đònh

Tinh thần làm việc nhóm

Tính cách3.3.1 Các bài test

Các bài test đo lường

Kiến thức

Kỹ năng

Kinh nghiệm

Thái độ

Sáng tạo

Tính cách3.3.1 Các bài test

Các bài test

Loại ứng viên một cách khách quan và hệ thống

Cơ sở tuân thủ luật pháp của nhân sự

Công cụ kiểm soát và tạo tính thống nhất trong quản lý tuyển dụng

Tiết kiệm thời gian và chi phí

Các dạng bài test: IQ test, EQ test, test tính cách, test chuyên môn,

test sự phù hợp, test về khả năng lãnh đạo v/v3.3.1 Các bài test

Thực hiện bài test

Công ty tự thực hiện/ bên thứ ba thực hiện

Bằng giấy/ intranet / internet3.3.1 Các bài test

Chi phí bài test

Công ty tự làm

Chi phí phát triển bài test

Chi phí lương

Chi phí overhead trong công ty

Chi phí ẩn trong công tác

Chi phí overtime

Thuê ngoài

Chi phí trả cho bên thứ ba – Assessment center3.3.2 Phỏng vấn

Mục đích phỏng vấn nhằm

Xác đònh những điểm mà bài test và screening không thể nào phát

hiện ra

Xác minh, làm rõ, mở rộng các vấn đề trong quá trình test và

screening

Cơ hội thấy và cảm nhận ứng viên như một thể thống nhất as a whole3.3.2 Phỏng vấn

Là công cụ hiệu quả và sử dụng cuối cùng trong qui trình phỏng vấn

Là công cụ tốn nhiều thời gian và chi phí

Phỏng vấn sơ bộ nhằm đánh giá tính cách, thái độ và kinh nghiệm

Phỏng vấn cuối cùng: đánh giá tổng thể mức độ phù hợp với vò trí

công việc3.4 Kết thúc và huấn luyện hội nhậpSau khi phỏng vấn, phòng nhân sự và chức năng thống nhất tuyển

dụng và trao đổi về lương

Các ứng viên đồng ý hòan thành thủ tục yêu cầu giấy tờ

Huấn luyện hội nhập – thử việc

Đánh giá thử việc- Nhận chính thức4-Phỏng vấn

1.

2.

3.

4.

5.Tìm hiểu về tình cảm, tính cách, động cơ và các niềm tin của ứng

viên

Thu thập các dữ kiện số liệu

Xác minh, kiểm tra và mở rộng

Tránh hiểu nhầm

Có bức tranh rõ ràng hơn về ứng viênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3-Chọn lựa và Quyết Đònh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×