Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thông thường ta nên để dòng ngược qua Dz ≤ 25 mA.Mạch ổn áp dùng Diode Zener như trên có ưu điểm là đơn giản nhưng nhược điểm là cho dòng điện nhỏ ( ≤ 20mA ) . Để có thể tạo ra một điện áp cố định nhưng cho dòng điện mạnh hơn nhiều lần người ta mắc thêm T

Thông thường ta nên để dòng ngược qua Dz ≤ 25 mA.Mạch ổn áp dùng Diode Zener như trên có ưu điểm là đơn giản nhưng nhược điểm là cho dòng điện nhỏ ( ≤ 20mA ) . Để có thể tạo ra một điện áp cố định nhưng cho dòng điện mạnh hơn nhiều lần người ta mắc thêm T

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 2 : Mạch ổn áp dùng Transistor.

Ở mạch trên điện áp tại điểm A có thể thay đổi và còn gợn nhưng điệnáp tại

điểm B khơng thay đổi và tương đối phẳng.

Hình trên là cách phân cực bằng nguồn điện chung cho Transistor.

Ta có : VCC= VBB + VBE + VEE

Do đó, ta có nguyên lý ổn áp như sau : Thông qua điện trở R1 và Dz gim cố

định điện áp chân B của Transistor Q1, giả sử khi điện áp chân Eđèn Q1 giảm => khi

đó điện áp VBEtăng => dòng qua đèn Q1 tăng => làm điện áp chân E của đèn tăng , và

ngược lại ...Hình 3 : IC ổn áp LM7805 tạo nguồn 5V.Sơ đồ vật lý:Hình 4: sơ đồ vật lý khối nguồn chuyển đổi 5V.

Bao gồm chân cắm nguồn 9V,4 diode tạo một mạch chỉnh lưu cả chu kỳ,IC

LM7805 chuyển sang nguồn 5V,các loại tụ lọc,1 đèn Led báo hiệu và điện trở hạn

dòng cho đèn Led.

Lắp mạch chỉnh lưu : mạch chỉnh lưu có tác dụng chuyển nguồn xoay chiều sang 1

chiều.Do đó,ta ko cần quan tâm tới việc cực âm và cực dương của nguồn khi lắp vào

chân cắm.Thông qua mạch chỉnh lưu ta thu được nguồn 1 chiều nhấp nhơ thì tụ

1000μF có tác dụng làm phẳng nguồn 1 chiều,tụ này có điện dung càng lớn thì điện áp

ở đầu ra càng bằng phẳng,thơng thường có trị số khoảng vài trăm đến vài ngàn μF.Hai

tụ còn lại ở 2 đầu của IC LM7805 có tác dụng lọc nhiễu cho IC này.Theo datasheet,ta

có : CIN=0.33μF,COUT= 0.1μF và IOUTtối đa chịu được là 500mA.Do thị trường

khơng có tụ 0.33μF nên nhóm gắn luôn tụ0,1μF,điều này cũng không ảnh hưởng bao

nhiêu.Với đèn báo hiệu,nhóm sử dụng Led siêu sáng trắng 2-3V..Nhóm đo được Led

có áp 2.8V.

Ta có dòng qua Led thường từ 5-20mA.Ở đây,nhóm muốn đèn sáng với I=5mA,khi đó

ta có cơng thức tính cho điện trở như sau:R=(5-2.8)/0.005=440Ω.

Do thị trường khơng bán loại này nên nhóm dùng loại 330Ω,ta được dòng gần 6,6mA

đủ sáng cho Led.2.Khối động cơ :

Sơ đồ vật lý :Hình 5 : Sơ đồ vật lý khối động cơ .

*Giải thích sơ đồ vật lý :

 IC L298N bên trong tích hợp hai mạch cầu H,mỗi mạch cầu H gồm 4 cổng

AND và 2 Tranzito. Sơ đồ khối bên trong của nó như sau(Hình 10) : Mỗi mạch cầu H được điều khiển bởi 2 tín hiệu Input và 1 tín hiệu Enable .Ví

dụ với mạch cầu H điều khiển Out1 và Out2 cho động cơ 1(bánh trái ) được

điều khiển bởi 3 tín hiệu In1,In2,EnA (In1,In2,EnA được xuất từ vi điều

khiển,EnA=5V).

Ta có mối quan hệ giữa các tín hiệu này như sau :Khi có độ chênh áp giữa Out1 và Out2 thì động cơ quay.Nếu In1In2=01 thì tiến

tới,và In1In2=10 thì lùi.

Tương tự cho mạch cầu H thứ 2 chịu điều khiển bởi In3,In4 xuất tín hiệu

Out3,Ou4 điều khiển động cơ 2(bánh phải).

 Cung cấp nguồn Vcc=5V cho IC hoạt động,và cấp nguồn Vs=12V cho động cơ

hoạt động.

 Mỗi mạch cầu H bao gồm 1 đường nguồn Vs(thật ra là đường chung cho 2

mạch cầu),một chân current sensing(cảm biến dòng) ở phần cuối của mạch

cầu(ta có 2 chân SENA và SENB cho 2 mạch cầu),chân này không được nối đất

mà bỏ trống để người dùng nối 1 điện trở gọi là sensing resistor,mục đích để ổn

định dòng,nó là điện trở cơng suất có giá trị cỡ nhỏ,thường từ 0,52ohm,2W(theo datasheet),khi bộ chuyển mạch trong L298N dẫn,nó ở trạng thái

bão hòa mạnh,dòng qua gần như là maximum,do đó khả năng hút dòng rất lớn

-> dễ sụt nguồn nếu khơng có điện trở này.

 Tụ C1 là tụ lọc nhiễu cho L298N,thương là tụ 0.1uF,tụ C2 và C4 là tụ lọc

nguồn ,giúp nguồn cấp 12V được phẳng,ổn định hơn.

 Khi đảo chiều động cơ hay ngừng động cơ,lúc này động cơ giống như1 cái máy

phát điện nhỏ.Nó phát sinh dòng điện ngược có thể có giá trị rất lớn,về lý

thuyết L298N chịu được 4A,nhưng nếu là 2A thì IC đã rất nóng,nếu dòng phát

sinh đạt ngưỡng này chảy ngược về IC thì rất dễ gây hỏng IC.Chính vì vậy một

mạch diode cầu đi theo để bảo vệ chip.mấy con diode này dùng để ngăn dòngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thông thường ta nên để dòng ngược qua Dz ≤ 25 mA.Mạch ổn áp dùng Diode Zener như trên có ưu điểm là đơn giản nhưng nhược điểm là cho dòng điện nhỏ ( ≤ 20mA ) . Để có thể tạo ra một điện áp cố định nhưng cho dòng điện mạnh hơn nhiều lần người ta mắc thêm T

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×