Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BẢNG 3.3: BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

BẢNG 3.3: BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Tải bản đầy đủ - 0trang

........................Cộng

Tổng số tiền:Bằng chữ:

Người bán

(Ký và họ tên)3.4.Các kiến nghị đối với Công ty

Hoạt động kinh doanh của Công ty khơng chỉ phụ thuộc vào bộ phận kế tốn mà

còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn của các bộ phận khác. Do vậy chỉ riêng bộ phận này hồn

thiện thơi là khơng đủ mà đòi hỏi sự cố gắng của tồn bộ cơng ty. Cơng ty cần tập trung

vào cơng tác nghiên cứa thị trường để tìm ra thị trường mục tiêu. Để tăng cường tiêu

thụ hàng hóa, Cơng ty có thể tham gia vào các hội chợ triển lãm hoặc đưa ra các chương

trình khuyến mại, quảng cáo trên các phương tiện như Internet, truyền hình... để giới

thiệu sản phẩm tới khách hàng.

Trong những năm gần đây, có rất nhiều Công ty tham gia vào hoạt động kinh doanh

trong lĩnh vực tin học như vậy cạnh tranh là điều khơng thể tranh khỏi. Để có thể đứng

vững lâu dài trên thị trường thì việc khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn của các

bộ cơng nhân viên trong tồn Công ty được đặt lên hàng đầu. Công ty cần nâng cao tay

nghề cho nhân viên kỹ thuật, các nhân viên kế toán tham gia các lớp đào tạo kỹ năng sử

dụng phần mềm để nâng cao hiểu biết phục vụ tốt cho cơng tác kế tốn Cơng ty. Đặc

biệt cần tuyển dụng những người thực sự có năng lực chuyên môn nghiệp vụ vào trong

đội ngũ cán bộ. Công ty cũng cần đầu tư nhiều máy vi tính cùng phần mềm kế tốn để vi

tính hóa cơng tác hạch tốn kế tốn được diễn ra chính xác, nhanh chóng, kịp thời để

cung cấp thông tin cho Ban lãnh đạo. Bên cạnh đó cũng cần có chế độ khen thưởng, kỷ

luật rõ ràng nên có các chế độ thưởng đặc biệt để tạo động lực thúc đẩy người lao động

hăng say làm việc.

Đối với bản thân mỗi cán bộ công nhân viên trong phòng kế tốn cần nâng cao hơn

trách nhiệm với nhiệm vụ của bản thân. Không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chun

74mơn, kinh nghiệm, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp để khẳng định công tác kế tốn là

một khâu khơng thể thiếu của Cơng ty.KẾT LUẬN

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, cạnh tranh để tồn tại và phát triển là vấn đề quan

tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Để làm được điều này Cơng ty Cổ phần vật tư giao thơng

Ninh Bình đã chọn được hướng đi đúng đắn nhằm tiêu thụ nhiều hàng hoá, đạt lợi nhuận tối

đa. Qua thời gian thực tập tại Công ty tôi thấy được việc tổ chức cơng tác kế tốn tại Cơng ty Cổ

phần vật tư giao thơng Ninh Bình được thực hiện đồng bộ nhịp nhàng điều này có ý nghĩa rất

lớn giúp Cơng ty có thể nắm bắt chính xác hiệu quả kinh doanh một cách trung thực, khách

quan. Quá trình thực tập cũng là lúc tôi được vận dụng những kiến thức đã học trong suốt

những năm học vừa qua vào thực tế làm việc. Đồng thời phần nào cũng giúp tôi củng cố kiến

thức, khắc phục những yếu kém của bản thân.

Trên đây là nội dung bài khóa luận về kế tốn hàng hoá tiêu thụ hàng hoá và xác định

kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần vật tư giao thơng Ninh Bình của em. Do điều kiện về

thời gian và trình độ chun mơn của tơi còn hạn chế, nên chắc chắn bài khóa luận của tơi

khơng tránh khỏi những sai sót, tơi rất mong nhận được sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến của Ban

giám đốc, các anh chị phòng kế tốn cũng như các thầy cơ giáo trong khoa Kinh tế - Kỹ thuật để

đề tài của tơi được hồn thiện hơn.75TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Tài chính (2009), Hệ thống kế tốn Việt Nam - Chế độ kế toán - Quyển I, NXB

Thống Kê.

2. Bộ Tài chính (2009), Hệ thống kế tốn Việt Nam - Chế độ kế toán - Quyển II, NXB

Thống Kê.

3. GS.TS. Đặng Thị Loan (2009), Giáo trình Kế tốn tài chính, NXB Đại học Kinh tế

Quốc dân.

4. PGS.TS Nguyễn Văn Công (2006), Lý thuyết và thực hành Kế tốn tài chính, NXB

Đại học Kinh tế Quốc dân.

5. Quyết định 48/2006/QĐ – BTC (14/09/2006) về việc ban hành Chế độ kế toán Doanh

nghiệp vừa và nhỏ.

6. Tài liệu Công ty Cổ phần vật tư giao thơng Ninh Bình76Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BẢNG 3.3: BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x