Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vị trí, vị thế và vai trò xã hội

Vị trí, vị thế và vai trò xã hội

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.1. Vị trí xã hộiVị trí xã hội của các cá nhân chính là vị trí tương đối của cá nhân trong cơ cấu xã hội, trong

hệ thống các quan hệ xã hội.• Một cá nhân có thể có rất nhiều vị trí xã hội khác nhau. Những vị trí xã hội mà họ có là do:

 Tham gia nhiều các quan hệ xã hội

 Dựa vào những đặc điểm vốn có của họ: giới tính, chủng tộc, gia đình, dòng họ, nơi sinh,…

 Dựa vào những đặc điểm cá nhân có thể phấn đấu mà có được như: nghề nghiệp, học vấn,

tình trạng hơn nhân,..4.2. Vị thế xã hội Định nghĩa: vị thế xã hội là vị trí xã hội gắn với những trách nhiệm và quyền lợi kèm theo

(địa vị xã hội).Các loại vị thế xã hội:

 Vị thế đơn lẻ: nếu xuất phát từ một vị trí xã hội bất kì trong cơ cấu xã hội, cá

nhân sẽ có một vị thế tương ứng.Vị thế tổng quát: đó là một vị thế khái quát những vị thế cơ bản mà cá nhân có. Các cá nhân có một hệ các vị thế gồm nhiều vị thế khác nhau:

 Vị thế có sẵn – bị gán cho: đó là các vị trí xã hội gắn liền với những yếu tố tự nhiên, bẩm sinh như giới tính,

chủng tộc, dòng họ, nơi sinh…Người Việt Nam khu sinh ra ở Hà Nội

sẽ có những vị thế là da vàng, được

sinh ra ở Hà NộiVị thế đạt được: là những vị thế được xác định dựa trên các vị trí xã hội mà các cá nhân

giành được trong quá trình hoạt động sống, bằng sự cố gắng của bản thân.Một số vị thế vừa mang tính có sẵn vừa mang tính đạt được.Vị thế giáo sư đại học4.3. Vai trò xã hộia.

•.Vai trò xã hội là gì?

Vai trò xã hội là mơ hình hành vi được xác lập một cách khách quan căn cứ vào đòi hỏi của xã hội đối với

từng vị thế nhất định, để thực hiện quyền và nghĩa vụ tương ứng với các vị thế đó. Ở các xã hội khác nhau

cùng một vị thế xã hội nhưng mơ hình hành vi được xã hội mong đợi rất khác nhau, tức là các vai trò xã hội

cũng khác nhau.Ngay trong cùng một xã hội nhưng nghĩa vụ và quyền của vị thế xã hội được đánh giá khác

nhau do sự khác nhau về tiểu văn hóa.Thiên chúaHồi giáob. Phân loại vai trò xã hội

Talcott Parsons đã phân tất cả các loại vai trò đa dạng khác nhau của cá nhân thành năm loại:Một số vai trò đòi hỏi sự kiềm chế tình cảm khi thực hiện, trong khi một số khác lại khơng.

Một số vai trò xã hội dựa trên vị thế đã có sẵn. Một số vai trò dựa trên vị thế đạt được.

Một số vai trò được xác định hẹp còn một số khác lại được xác định rộng.Vai trò được các định hẹpVai trò được các định rộngMột số vai trò đòi hỏi các cá nhân có thái độ ứng xử với mọi người theo quy tắc chung. Ngược lại, một số

vai trò khác đòi hỏi phải đối xử với người theo cách đặc thù vì những quan hệ đặc biệt với họ.Các vai trò khác nhau có những động cơ khác nhau.Tn thủ quy địnhTự nguyệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vị trí, vị thế và vai trò xã hội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×