Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

• Hình thành và phát triển tình cảm yêu quý, gần gũi, thân thiện với

thiên nhiên và môi trường xung quanh, quan tâm tới việc bảo vệ mơi

trường.

• Biết thực hiện nếp sống ngăn nắp, vệ sịnh trên cơ sở phát huy vai trò

tự quản.

• Có khả năng tham gia một số hoạt động bao vệ môi trường phù hợp

với lứa tuổi.II. NỘI DUNG

• Thành phần của mơi trường xung quanh như đất, nước, khơng khí, ánh

sáng, mặt trời, sinh vật. Nhà cửa, danh lam thắng cảnh, cơng trình

cơng cộng…

• Vai trò của mơi trường đối với sức khỏe, cuộc sống con người và các

sinh vật; tác động của cion người đối với sự phát triển bền vững của

môi trường; vấn đề dân số và mơi trường.

• Một số biểu hiện của ô nhiễm môi trường, các nguồn gây ô nhiễm mơi

trường.

• Những biện pháp bảo vệ mơi trường.III. Hoạt động

• Hoạt động 1: Bồi dưỡng kiến thức về mơi trường và bảo vệ mơi

trường (15p)

• Hoạt động 2: Tìm hiểu mơi trường (20p)

• Hoạt động 3: Vẽ tranh: “Em yêu môi trường” (10p)Hoạt động 1: Bồi dưỡng kiến thức về môi

trường và bảo vệ môi trườngI.KHÁI NIỆM1. Môi trường.

a) Định nghĩa• Mơi trường là tất cả những gì bao quanh sinh vật có tác động trực tiếp

hoặc gián tiếp tới đời sống sinh vật.

• Mơi trường bao gồm yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan

hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới dời

sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên.b) Ơ nhiễm mơi trường• Ơ nhiễm mơi trường là việc đưa các chất gây ô nhễm vào môi trường

tự nhiên gây ra sự thay đổi bất lợi, gây hại đến sức khỏe con người,

đến sự phát triển sinh vật hoặc làm suy giảm chất lượng môi trường.

Các tác nhân ô nhiễm bao gồm các chất thải ở dạng khí, lỏng, rắn chứa

hóa chất hoặc các tác nhân vật lý, sinh học và các dạng năng lượng

như ánh sang, nhiệt độ, bức xạ, tiếng ồn,…Các loại ô nhiễm môi trườngII. Nguyên nhân:

1. Do con người:

⁻ Trong quá trình sinh hoạt hằng ngày, dưới tốc độ phat triển như hiện nay con

người vơ tình làm ô nhiễm nguồn nước bằng các hoá chất, chất thải từ các nhà

máy, xí nghiệp.

⁻ Các nhà máy, xí nghiệp xả khói bụi cơng nghiệp vào khơng khí làm ơ nhiễm

khơng khí, khi trời mưa, các chất ơ nhiễm này sẽ lẫn vào trong nước mưa gây ô

nhiễm môi trường nước.

⁻ Các loại chất thải công nghiệp: dùng than để chạy nhà máy nhiệt điện, khia thác

mỏ, sản xuất hoá chất, nhựa dẻo, nylon,… các loại chất thải sinh hoạt, các loại

chất thải nơng nghiệp,… là ngun nhân chính dẫn đến ô nhiễm môi trường đất

ở nước ta.2. Do tự nhiên:

⁻ Do sự bào mòn hay sụt lở của núi đồi, đất ven bờ sơng làm dòng nước

cuốn theo các chất cơ học như: bùn, đất, cát, chất mùn,… hoạc do sự

phun trào của núi lửa làm bụi khói bóc lên caotheo nước mưa rới

xuống đất, hoặc do triều cường nước biển dâng cao vào sâu gây ơ

nhiễm các dòng sơng hoặc sự hồ tan của nhiều chất muối khống có

nồng độ rất cao.

⁻ Nhiễm phèn: do nước phèn từ 1 nơi khác di chuyển đến chủ yếu là

Fe2+, Al3+, SO42⁻ Nhiễm mặn: do muối trong nước biển, nước triều hay từ các mỏ muối,

nồng độ Na+, K+, Cl- cao làm áp suất thẩm thấu cao gây hạn sinh lý

cho thực vật.c. Hậu quả

• Mơi trường đất:

Xuất hiện những trận mưa axit làm cho đất mất đi các chất dinh dưỡng cho cây

xanh.

Các hóa chất độc hại gây ra một thay đổi sự trao đổi chất của cây trồng. thay đổi

này có tác hại trên cây phát triển và do đó trên sản lượng các loại cây trồng.• Mơi trường khí:

Thủng tần ozon gây ảnh hưởng đến đời sống của động thực vật trên Trái đất.• Mơi trường nước:

Có hại cho quá trình quang hợp ở thực vật thủy sinh.Gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ

• Khơng khí:

⁻ Ơ nhiễm khơng khí gây tổn thương hệ miễn dịch, nội tiết và khả năng

sinh sản của chúng ta.

⁻ Các hạt nhỏ trong khơng khí có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến người

bị bệnh tim.

⁻ Các chất độc hại được thải ra trong khơng khí sẽ xâm nhập vào nước

và cây cối, động thực vật từ đó mà ảnh hưởng tới những sinh vật cao

hơn trong chuỗi thức ăn trong đó có chúng ta.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×