Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BÁO CHÍ CHO TRẺ EM

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BÁO CHÍ CHO TRẺ EM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Theo Luật báo chí 2016, Báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề

trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo,

xuất bản định kỳ và phát hành, truyền dẫn tới đông đảo công chúng thông qua các

loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử.

Cũng theo Luật báo chí 2016, Sản phẩm báo chí là ấn phẩm, phụ trương của báo

in; nội dung hoàn chỉnh của báo điện tử; bản tin thông tấn; kênh phát thanh, kênh

truyền hình; chun trang của áo điện tử.

1.3.Cơng chúng trẻ emCó nhiều khái niệm về cơng chúng:

-Nhà xã hội học Blumer cho rằng, thuật ngữ “công chúng” được sử dụng để

chỉ một nhóm người (a) đối mặt với sự kiện (b), chia sẻ trong quan điểm của

họ về việc làm thế nào để các quan điểm của họ gặp nhau, và (c) liên quan

đến việc bàn luận về vấn đề này. Theo ơng, cơng chúng là những nhóm

người có sự quan tâm đến những vấn đề nhất định. Có thể xem cơng chúng

là một đám đơng - một nhóm người phân tán, có một mối quan tâm chung,

liên quan hoặc tập trung về một dư luận (hay một ý kiến). Công chúng là

khối người phân tầng (cũng như xã hội), sự phân tầng này dựa trên những-khác biệt về kinh tế, khả năng hiểu biết, tôn giáo, tuổi tác….

Khái niệm công chúng được từ điển tiếng Việt, Nhà xuất bản Khoa học xã

hội, Hà Nội, năm 1988 giải thích như sau: “Công chúng là đông đảo người

đọc, người nghe, chứng kiến việc gì trong mối quan hệ với người diễn

thuyết, tác giả, diễn viên...”.Từ hai khái niệm trên, công chúng được hiểu là toàn bộ các cá nhân trong một

khơng gian cộng đồng mà trong đó có thể trực tiếp tiếp cận chung một vấn đề nhất

định, ở một lĩnh vực nhất định, ví dụ như quan tâm đến tác giả nào đó trong lĩnh

5vực văn hố, nghệ thuật. Vì thế, cơng chúng bao gồm trong đó nhiều loại cơng

chúng khác nhau, ví dụ như cơng chúng báo chí, công chúng văn học, công chúng

âm nhạc, công chúng sân khấu...

Như vậy, trẻ em được gọi là công chúng báo chí khi các em là những người đọc

báo, xem đài, nghe đài. Theo TS. Đinh Văn Hường, công chúng báo chí bao gồm

“người đọc, người nghe, người xem, là lực lượng đơng đảo nhất của báo chí. Họ

vừa là đối tượng phản ánh và phục vụ của báo chí, vừa là những người tiêu thụ và

hưởng thụ báo chí”.

2.Báo chí cho trẻ em

2.1.

Khái niệmBáo chí cho trẻ em là những sản phẩm báo chí (báo in, báo hình, báo nói, báo điện

tử…) được sản xuất ra để phục vụ nhu cầu đọc, nghe, xem của trẻ em với mục đích

định hướng, giáo dục thẩm mỹ, hình thành nhân cách cho trẻ thơng qua việc cung

cấp những thơng tin bổ ích, hỗ trợ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm sống, tạo mơi

trường vừa giải trí vừa học tập cho các em, giúp các em phát triển toàn diện về thể

chất lẫn tinh thần. Hay nói cụ thể hơn, báo chí cho trẻ em là những ấn phẩm, các

chương trình truyền hình, chương trình phát thanh dành cho trẻ em.

Trong xu hướng hiện nay, với mục đích đem lại những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em,

báo chí cho trẻ em khơng chỉ tác động đến trẻ em mà còn tác động đến người lớn

(chủ yếu là các bậc cha mẹ, thầy cô) thông qua việc cung cấp những kiến thức về

tâm lý trẻ em, cách chăm sóc, giáo dục trẻ em… để định hướng, nâng cao nhận

thức và hành vi cho cha mẹ, thầy cơ trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ

em.

2.2.Đặc trưngBáo chí cho trẻ em có hai loại:

6-Báo chí cho trẻ em do người lớn làm ra phục vụ cho trẻ em. Đây là những

sản phẩm báo chí cho trẻ em mang tính định hướng, giáo dục, giải trí căn cứ-trên những mục tiêu người lớn đã hoạch định.

Báo chí cho trẻ em do người lớn làm ra và có sự tham gia sản xuất của trẻ

em. Đây là những sản phẩm báo chí mang tính định hướng, giáo dục, giải trí

căn cứ trên những mục tiêu người lớn đã hoạch định, trong đó có sự tham

gia sản xuất của trẻ em. Sự tham gia này thể hiện ở 3 góc độ:+ Thứ nhất là, trẻ em tham gia (xuất hiện) trong các sản phẩm báo chí - tác

phẩm của người lớn với tư cách là đối tượng được phản ánh. Ở góc độ này, trẻ

em bao gồm trẻ sơ sinh, nhi đồng, thiếu niên. Thông thường, trẻ em được báo

chí đề cập đến như là nhân vật trung tâm với nhiều hình ảnh khác nhau trong

các tin tức, phóng sự thời sự, các chương trình chuyên đề…

+ Thứ hai là, trẻ em là đối tượng hưởng thụ các sản phẩm báo chí do người lớn

sản xuất như đọc báo, xem, nghe đài.

+ Thứ ba là, trẻ em tham gia sản xuất báo chí. Ví dụ, các em viết bài cho báo in,

tham gia sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình với vai trò là người

dẫn chương trình, diễn viên, viết kịch bản, đọc lời bình…

2.3.Đạo đức nghề nghiệp nhà báo với trẻ emTheo Công ước quốc tế về quyền trẻ em, trẻ em có 4 nhóm quyền:

-Quyền được sống còn

Quyền được bảo vệ

Quyền được phát triển

Quyền được tham giaTất cả các quyền đều áp dụng đối với mọi trẻ em, khơng có ngoại lệ và Nhà nước

có nghĩa vụ bảo vệ trẻ em khỏi bất kỳ hình thức bóc lột nào.

7Trẻ em là nhóm cơng chúng đăc thù mà theo đạo lý dân tộc Việt Nam và luật pháp

quốc tế cũng như luật pháp Việt Nam hiện hành cần đươc hưởng sự quan tâm bảo

vệ, chăm sóc, giáo dục của mỗi gia đình và tồn xã hội. Chính vì vậy, nhà báo cần

chú ý đến vấn đề đạo đức khi viết về trẻ em.

Có thể kể đến một số vấn đề cần chú ý khi viết về trẻ em như:

3.Trẻ em và bạo lực

Trẻ em với nghèo đói

Trẻ em bị xâm hại

Trẻ em và đời tư

Trẻ em với tai nạn rủi ro

Trẻ em với các vấn đề xã hội

Trẻ em với giáo dục

Trẻ em tàn tật

Trẻ em bình thường

Vai trò của báo chí trong giải quyết các vấn đề trẻ emTheo cuốn Cơ sở lý luận báo chí của PGS. TS. Nguyễn Văn Dững, báo chí có các

chức năng cơ bản: chức năng thông tin, giao tiếp; chức năng tư tưởng; chức năng

khai sáng, giải trí; chức năng quản lý, giám sát và phản biện xã hội; chức năng kinh

tế - dịch vụ. Trong đó, chức năng thơng tin – giao tiếp là chức năng cơ bản nhất.

Song song với các chức năng đấy, đối với các vấn đề trẻ em, báo chí cũng có

những vai trò nhất định:

-Đầu tiên, báo chí phải đảm bảo quyền được thông tin của trẻ em. Báo chỉ

không chỉ phanh phui sự thật, làm rõ những bất cập trong các vấn đề về trẻ-em mà còn phải thỏa mãn được nhu cầu thông tin của trẻ em.

Báo chí có vai trò thơng tin và hỗ trợ việc bảo các quyền cơ bản của trẻ em

theo pháp luật như quyền thừa kế, quyền nhân than, quyền trẻ em trong háp

luật hành chính…8-Báo chí có vai trò bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trong mọi trường hợp.-Nhất là đối với trẻ em bị xâm hại hoặc trẻ em phạm tội.

Báo chí hỗ trợ giải quyết các vấn đề trẻ em trong từng trường hợp cụ thể ví

dụ như:

+ Đối với vấn đề trẻ em và gia đình, báo chí có vai trò thơng tin về các chính

sách liên quan, bảo vệ quyền trẻ em và hỗ trợ trẻ em được trình bày ý kiến

của mình

+ Đối với vấn đề trẻ em tàn tật, báo chí có vai trò hỗ trợ phát huy khả năng

của các em, vạch trần trước công luận sự ngược đãi trẻ em tàn tật…

+ Đối với vấn đề lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em, báo chí có vai trò

thơng tin cho các em những cách phòng trách, tự bảo vệ bản thân, lên án

những người có hành vi lạm dụng và bóc lột các em, tuy nhiên vẫn phải đảm

bảo quyền riêng tư của trẻ em.

Cụ thể như vụ việc người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy tại chung

cư Galaxy 9 (TP. Hồ Chí Minh), báo chí đã thơng tin kịp thời để đưa danh

tính người đàn ông này ra ánh sáng và không hề đề cập đến thông tin cụ thể

của bé gái bị hại.CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG BÁO CHÍ CHO TRẺ EM TỪ 11 ĐẾN

16 TUỔI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

1. Hệ thống báo chí cho trẻ em từ 11 đến 16 tuổi ở Việt Nam hiện nay

Song song với sự phát triển của hệ thống báo chí – truyền thơng chung của cả

nước, báo chí cho trẻ em nhóm tuổi thiếu niên từ 11 đến 16 tuổi ở nước ta hiện nay

cũng phát triển mạnh mẽ. Nhất là khi công nghệ và đời sống phát triển, trẻ em

nhóm tuổi này được tiếp xúc với internet từ sớm, việc tiếp cận các sản phẩm báo

chí cũng trở nên dễ dàng hơn.9Bên cạnh các sản phẩm báo chí, trẻ em tuổi thiếu niên còn được tiếp cận với những

kênh và sản phẩm truyền thông phù hợp với lứa tuổi của mình. Dưới đây là bảng

thống kê các sản phẩm báo chí – truyền thơng tiêu biểu cho trẻ em nhóm tuổi thiếu

niên.

BẢNG THỐNG KÊ CÁC SẢN PHẨM BÁO CHÍ – TRUYỀN THƠNG TIÊU

BIỂU DÀNH CHO TRẺ EM TỪ 11 ĐẾN 16 TUỔI TẠI VIỆT NAM HIỆN

NAY

CÁC KÊNH VÀ

SẢN PHẨM

TRUYỀN

THƠNG KHÁC

Hoa học trò

Nền tảng YouTube

Online

Kids dành riêng

http://hoahoctro.vn cho trẻ em của

Youtube.com

BÁO MẠNG

ĐIỆN TỬBÁO INPHÁT THANHTRUYỀN HÌNHBáo Sinh viên

Việt Nam với các

ấn phẩm phụ:

+ Hoa học trò

+ Thiên thần

nhỏ

+ Trà sữa cho

tầm hồn

Báo Thiếu niên

tiền phong

Các ấn phẩm phụ:

+ Tri thức tuổi

hồng

+ Học trò cườiChương trình

Phát thanh thiếu

nhi của Đài Tiếng

nói Việt Nam

VOVBan Thanh thiếu niên

VTV6 Đài Truyền

hình Việt NamChương trình

Thanh thiếu

niên của các Đài

Phát thanh

Truyền hình địa

phươngChương trình

Thiếu niên tiền

Thanh thiếu niên

phong Online

của các Đài Phát

http://thieunien.vn

thanh Truyền hình địa

phươngBáo Mực tímKênh HTV3 của Đài

Truyền hình TP.

HCMBáo Khăn quàng

đỏDisney Channel

châu Á được phát

sóng trên các hệ

thống truyền hình cáp

Kênh VTC11 của Đài

Truyền hình Kỹ thuật

số VTCCác loại sách khoa

học dành cho trẻ

em lứa tuổi thiếu

niênTrang thông tin

điện tử Mực tím

http://muctim.com.

vn10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BÁO CHÍ CHO TRẺ EM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×