Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Nhắc lại. Ôn bài

- Nhắc lại. Ôn bài

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Hỏi h/s nhắc lại nội dung bài vừa

học, nhận xột, dn h/s v nh hc bi.Tuần 14Thứ t ngày24 tháng 11 năm 2010Âm nhạcÔn bài hát: Chiến sĩ tíhon

21Nhạc: Đinh Nhu

Lời mới: Việt Anh

I. Mục tiêu :- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca

- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản

II. Chuẩn bị :- Máy, đĩa, bảng phụ

- Nhạc cụ gõ đệm : song loan, thanh phách, trống nhỏ

III. Các hoạt động Dạy và Học :1. KT bài :Hát và gõ đệm theo phách2. Bài mới :Hoạt động của thầyHoạt động 1: ( 17) Ôn hát

bài

- GV Treo tranh minh ha hinh nh cỏc

chỳ bộ đội duyệt binh trong ngày lễ kết

hợp cho h/s

- GV đánh đàn giai iu bai

hát .

- Hi h/s tờn bài hát, tác giả bài hát?

- H/d h/s ôn bài hát bằng nhiều hình

thức.

- Hát theo nhóm, tổ, cá nhân.

- H/d h/s hát kết hợp sử dụng nhạc cụ gõ

đệm theo nhịp, tiết tấu lời ca.

- H/d h/s hát kết hợp vận động theo bài

hát.

- H/d h/s chơi trò chơi Ban nhạc tí hon.

Dựa trên bài hát g/v thay lời ca bằng âm

thanh tượng hình tượng trung cho tiếng

kèn, trống, đàn…

b.Hoạt động 2: (12’)

Tập đọc thơChiÕn sÜ tÝ hon ( 3)Hoạt động của trò

Chỳ ý quan sỏt, lng nghe v trả lời

câu hỏi là bài Chiến sĩ tí hon, nhạc

Đinh Nhu lời Việt Anh

- Ơn bài hát theo nhóm, tổ.

- Thực hiện gõ đệm theo h/d

- Chú ý lắng nghe và thực hiện vận

động theo bài hát

- Thực hiện theo h/d- Chú ý quan sát và tập đọc theo g/v.- Đọc thơ theo tiết tấu theo h/d

22HTĐBtheo tiết tấu

- Trước khi cho h/s đọc thơ theo tiết

tấu.G/v cho h/s gõ âm hình tiết tấu.

Đơn-đen đơn đơn- đen

- Sau khi gõ thuần thục h/d h/s đọc thơ - Thùc hiÖn

theo tiết tấu.

Vd bài Đi học- lời Bùi Đình Thảo-Minh - Nh¾c lại. Ôn bài

Chõu,

- Nhn xột

c. Củng cố - Dặn dò : (2’)

- H/s nhắc lại nội dung tiết học,mời cả

lớp đứng lên biểu diễn bài hát.

- Nhận xét,dặn h/s về nh hc bi.23Tuần 15Thứ t ngày01 tháng 12 năm 2010Ôn bài hát: Chúc mừng sinh nhật, Cộc

tùng

cheng, Chiến sĩ tí honÂm nhạccáchI/Muùc tieõu:

- Bit hỏt theo giai iu v ỳng lời ca.

- Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.

- Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản

- Biết hát đúng giai điệu và đúng lời ca.

II/Chuaån bò của giáo viên:

Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

- Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay

ngắn.

- Kiểm tra bài cũ gọi 2 đến 3 em hát lại baứi haựt ủaừ hoùc.

- Baứi mụựiHoạt động của thầyHoạt động cđa

trß* HäĐ1Ôn tập bài hát: Chúc

- HS thực hiện.

Mừng Sinh Nhật

- Giáo viên cho học sinh hát lại bài + Hát đồng thanh

+ Hát theo dãy

hát dưới nhiều hình thức.

+ Hát cá nhân.

- HS nhận xét.

- HS chú ý.

- Cho học sinh tự nhận xét:

- HS trả lời:

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát Bài :Chúc Mừng

có tên là gì? Nhạc của nước nào? Sinh Nhật

+ Nhạc Anh

- HS nhận xét

- Cho học sinh tự nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên sửa cho học sinh hát - HS thực hiện.

chuẩn xác lời ca và giai điệu của

bài hát.

* HĐ2: Ôn tập bài hát: Cộc Cách + Hát đồng thanh

+ Hát theo dãy

Tùng Cheng.

- Giáo viên cho học sinh hát lại bài + Hát cá nhân.

24HTĐBhát dưới nhiều hình thức.- HS nhận xét.

- HS chú ý.

- Cho học sinh tự nhận xét:

- HS trả lời:

- Giáo viên nhận xét:

+ Bài :Cộc Cách

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát tùng Cheng

có tên là gì? Do nhạc só nào viết? + Nhạc só: Phan Trần

Bảng.

- Cho học sinh tự nhận xét:

- HS nhận xét.

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên sửa cho học sinh hát - HS thực hiện.

chuẩn xác lời ca và giai điệu của

bài hát.

* Hoạt động 3: Ôn tập bài hát: + Hát đồng thanh

Chiến Só Tí Hon

+ Hát theo dãy

- Giáo viên cho học sinh hát lại bài + Hát cá nhân.

hát dưới nhiều hình thức.

- HS nhận xét.

- HS chú ý.

- Cho học sinh tự nhận xét:

- HS trả lời.

- Giáo viên nhận xét:

+ Bài :Chiến Só Tí

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát Hon

có tên là gì?Do ai sáng tác?

+ Nhạc : ĐÌnh Nhu;

Lời : Việt Anh.

- HS nhận xét.- Cho học sinh tự nhận xét:

- HS thực hiện.

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên sửa cho học sinh hát

chuẩn xác lời ca và giai điệu

của bài hát.

* Củng cố, dặn dò:

- Cho học sinh hát lại bài hát - HS chú ý.

Chiến Só Tí Hon một lần trước khi

kết thúc tiết học.

- Khen những em hát tốt, biễu -HS ghi nhớ.

diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở

những em hát chưa tốt, chưa chú

ý trong giờ học cần chú ý hơn.

- Dặn học sinh về nhà ôn lại baứi

haựt ủaừ hoùc.25:Tuần 16Thứ t ngày08 tháng 12 năm 2010Âm nhạcKể chuyện âm nhạc nghenhạc

I/Mc tiờu:

- Bit Mụ da là nhạc sĩ người nước ngoài

- Tập biểu diễn bài hát

- Biết Mô – da là nhạc sĩ nổi tiếng thế giới người Áo

- Nghe một ca khúc thiếu nhi hoặc trích đoạn khơng lời

- Tích cực hứng thú trong giờ học.

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Kiểm tra bài cũ gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học.

- Bài mi:Hoạt động của thầyHoạt động của

trò* Hot ng 1: K chuyện “Môza thần đồng âm nhạc”.

- Giáo viên đọc chậm diễn cảm câu chuyện .

- Chi học sinh xem ảnh của nhạc sĩ Môza.

- Giáo viên hỏi học sinh nhạc sĩ Mơza là người nước nào? Ơng

đã làm gì sau khi đánh rơi bản nhạc xuống sông? Khi xảy ra

câu chuyện ơng được mấy tuổi?HS lắng nghe.

- HS xem ảnh.

- HS trả lời.

+ Người nước o.

+ Ông đã viết lại

một bản nhạc

khác.

+ Lúc đó ông

mới 6 tuổi.- Giáo viên đọc lại câu chuyện cho học sinh ghi nhớ.

* Hoạt động 2: Nghe nhạc .

- Giáo viên cho học sinh nghe một số bản nhạc của nhạc sĩ

Môza.

- Giáo viên đặt câu hỏi bản nhạc vui tươi sôi nổi hay nhẹ HS laéng nghe.

nhàng êm dịu.

26HTĐB- Giáo viên nhận xét ngắn gọn về ca khúc hoặc trích đoạn, HS trả lời.

đoạn nhạc vừa nghe.

- Giáo viên cho học sinh nghe lại ban nhạc lại một lần nữa.

- HS ghi nhớ.

* Củng cố, dặn dò:

- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt

trong giờ học, nhắc nhở những em hát

chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần

chú ý hơn.

- HS chú ý.

- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát ủaừ

hoùc.

-HS ghi nhụự.Tuần 17Thứ tu ngày 15tháng 12 năm 2010Âm nhạcHọc hát dành cho địa phơngtự chọn

Học hát bài : Chim bay, cò bay( Nhạc và lời: HoàngLong)

I. MC TIấU

- Biết hát theo giai điệu và lời ca

- Nhóm HS có năng khiếu biết gõ đệm theo phách, theo nhịp.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN

- Tập bài hát lớp 2.

- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách,...).

- Máy nghe, băng hát mẫu.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

1. Ổn dịnh tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngn.

2. Kim tra bi c:

3. Bi mi:Hoạt động của thÇy

Hoạt động 1: Dạy bài hát Chim bay cị bay

- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung.

- Mở đĩa mẫu cho HS nghe.

- Hướng dẫn HS đọc lời ca từng câu theo tiết

tấu.

- Tập hát từng câu theo lối móc xích.

- Tập xong cho HS hát nhiều lần để thuc li,

ỳng giai iu.Hoạt động của trò

- HS nghe.

- HS đọc lời ca.

- HS tập hát theo hướng dẫn của GV.

- HS luyện hát:

+ Đồng thanh.

+ Dãy, nhĩm.

+ Cá nhân.- Nhận xét, sửa sai.

27HTĐBHoạt động 2: Hát kết hợp gõ phách.

- GV làm mẫu hướng dẫn HS hát kết hợp gõ - HS quan sát, thực hiện.

đệm theo phách:

Bạn ơi mau vào đây ta cùng chơi trò chơi.....

x x

x x

x

x...

- Mời từng dãy, nhĩm thực hiện kết hợp sử - HS hát két hợp gõ đệm theo phách:

dụng thanh phách, song loan.

- Đồng thanh

- Dãy A- B.

- Nhóm, cá nhân.

Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò

- HS nhắc tiết học, cả lớp đồng thanh trình - HS thực hiện.

bày bài hát kết hợp vỗ tay theo phách.

- Nhận xét tiết học.

- HS nghe, ghi nhớ.

- Dặn HS hát thuộc bài hỏt.Tuần 18Thứ tu ngày 22tháng 12 năm 2010Âm nhạcTập biểu diễn bài hátI. MC TIấU

- Tp biu din mt vi bài hát đã học .

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN

- Máy nghe, băng nhạc.

- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách,....).

- Tranh minh họa các bài hát đã học trong học kì I.

III. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA

1. Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.2. Kim traHoạt động của thầyHoạt động của tròễn tp 6 bài hát đã học:

- Trả lời đúng tên các bài hát khi

- GV có thể dùng tranh ảnh minh họa, 6 bài xem tranh hoặc nghe giai điệu các

hát của học kì I cho HS xem, nghe. Yêu cầu bài hát đã học:

HS lần lượt nhớ tên các bài hát đã được học?

+ Thật là hay (Hoàng Lân)

+ Xoè hoa (Dân ca Thái)

+ Múi vui (Lưu Hữu Phước)

+ Chúc mừng sinh nhật (Nhạc

Anh)

+ Cộc cách tùng cheng (Phan

Trần Bảng)

+ Chiến sĩ tí hon (Nhạc: Đinh

28HTĐBTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Nhắc lại. Ôn bài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×