Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2. Nguyên lý hoạt động phần cứng

Bảng 2. Nguyên lý hoạt động phần cứng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Gậy thơng minh hỗ trợ người khiếm thịModule GPS

NEO6Buzzer( còi

chip)NguồnTS. Trần Thế VũXác định tọa độ (kinh tuyến, vĩ

tuyến) hiện tại của module trên

bề mặt trái đất với sai số nhỏ

nhất < 1m. Xác định thời gian

quốc tế được cấp bởi đồng hồ

nguyên tử trên vệ tinh gửi về.

Từ đó bạn cũng có thể suy ra

thời gian đồng hồ nơi ở của

bạn theo tắc trừ múi giờ. Khỏi

cần module RTC.Có thể tính

tốn ra tốc độ di chuyển,

hướng di chuyển của vật thể

được gắn module GPS.

Điện hoạt hoạt động 3V.

- Kích thước: 9.5x12mm

- Màu sắc: Đen.

- 2 Chân âm dương chân dài là

chân dương chân ngắn là chân

âm.3.7V qua bộ cấp nguồn 5V.

Cơng dụng: Cung cấp tồn bộ

năng lượng cho thiết bị.

Có thể sạc thơng qua mạch sạc.8Gậy thơng minh hỗ trợ người khiếm thịTS. Trần Thế VũArduinoBoard Arduino Nano là một

trong những phiên bản nhỏ

gọn của board Arduino.

Arduino Nano có đầy đủ các

chức năng và chương trình

có trên Arduino Uno

do cùng sử dụng MCU

ATmega328P. Nhờ việc sử

dụng IC dán của

ATmega328P thay vì IC

chân cắm nên Arduino Nano

có thêm 2 chân Analog so

với Arduino Uno.1.2.

1.2.1.Các chân và cách nối mạch của từng thiết bị

Cảm biến siêu âm HC-SR04

Bảng 3. Cách nối mạch HC-SR04 và Arduino

HC-SR041.2.2.ArduinoNguồn(5V)GNDGND(-)5V5V(+)Trigger10Echo11Còi Buzzer

Bảng 4. Cách nối còi buzzer và Arduino

Còi buzzerArduinoNguồn9Gậy thơng minh hỗ trợ người khiếm thịTS. Trần Thế VũGNDGND(-)5V1.2.3.12Module SIM800A

Bảng 5. Cách nối mạch module SIM800A và Arduino

SIM800A1.2.4.ArduinoNguồnGNDGND(-)Battery5V(+)TX2RX3Module GPS NEO 6

Bảng 6. Cách nối mạch module GPS và Arduino1.2.5.GPSArduinoGNDGND5V3.3VTX4RX5Arduino Nano

Bảng 7. Cách nối mạch relay và Arduino

ArduinoNguồnGNDGND5V5V10Gậy thông minh hỗ trợ người khiếm thịTS. Trần Thế Vũ11Gậy thông minh hỗ trợ người khiếm thị1.3.TS. Trần Thế VũSơ đồ mạch điệnHình 1.Sơ đồ mạch điện

2. Nguyên lý hoạt động phần mềm

2.1.

Nguyên lý hoạt động

1/ Khi bật công tắc khởi động, công việc đầu tiên được thực hiện chính là

import các thư viện và khai báo các biến cần thiết, sau đó khởi động Module

GPS và cảm biến siêu âm thơng qua các hàm setup() trong chương trình.

2/ Tiếp theo là xác định xem module GPS có trả về được toạ độ hay

khơng, nếu có thì lưu toạ độ vào biến mes và khởi động module SIM, kiểm

tra tin nhắn mới chứa trong SIM, còn nếu khơng thì tiếp tục việc lấy toạ độ

từ module GPS.

 Các công việc này được thực hiện trong vòng lặp loop() của chương trình

chính.

3/ Hàm setupSIM() đầu tiên sẽ khởi động module SIM sau đó thực hiện

lặp 20 lần cơng việc có tin nhắn mới đúng với cú pháp và số điện thoại đã

12Gậy thông minh hỗ trợ người khiếm thịTS. Trần Thế Vũlưu hay khơng ? Nếu có thì trả lời lại toạ độ hiện tại lưu trong biến mes, nếu

không thì thực hiện các bước tiếp theo.

4/ Song song với tiến trình 2: trong hàm loop() của Arduino còn lại thì thực

hiện tính thời gian phản hồi của cảm biến siêu âm, từ đó tính tốn ra khoảng

cách theo cơng thức khoang_cach = (thoi_gian / 2 / 29.412). Sau đó thực

hiện kiểm tra khoang_cach để chọn tần số phát âm thanh phù hợp.Sơ đồ giải thuật bên trong Arduino Nano điều khiển SIM và GPS.

2.2.Các thư viện/framework đã sử dụng- Thư viện SoftwareSerial.h dùng để giả lập chân RX, TX cho arduino

- Thư viện TinyGPS++.h sử dụng cho module GPS.

- Thư viện SIM900.h sử dụng cho module SIM800A.

- Thư viện EEPROM.h sử dụng cho cảm biến siêu âm.

V. Kê khai linh kiện và chi phí

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2. Nguyên lý hoạt động phần cứng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×