Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Điều 2. Các bước thực hiện:

Điều 2. Các bước thực hiện:

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Chuyên viên Giao dịch ngoại tệ xây dựng tỷ giá giao ngay theo nguyên

tắc: tỷ giá mua bán USD/VND giao ngay không được vượt quá biên độ

cho phép của Ngân hàng Nhà nước của ngày hơm đó;-Xây dựng tỷ giá các loại ngoại tệ khác so với VND: Xây dựng trên tỷ giá

USD/VND trên thị trường liên ngân hàng và tỷ giá giao ngay trên thị

trường châu Á của các loại ngoại tệ khác so với USD tại thời điểm lập

Bảng Tỷ giá cộng trừ với một biên độ nhất định. Biên độ này có thể thay

đổi tùy từng thời điểm cụ thể và do Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ

quyết định;-Nếu trong ngày mà tỷ giá các đồng ngoại tệ biến động mạnh, thì Chuyên

viên Giao dịch ngoại tệ phải thiết lập Bảng Tỷ giá mới;c) Bước 3. In Bảng Tỷ giá

Chuyên viên Giao dịch ngoại tệ in Bảng Tỷ giá và trình Cấp có thẩm quyền

phê duyệt.

d) Bước 4. Ký Kiểm sốt và phê duyệt

-Trưởng Phòng (Kiểm soát viên) kiểm tra các tỷ giá và ký kiểm sốt,

nếu có sự điều chỉnh u cầu Chun viên Giao dịch ngoại tệ chỉnh sửa

lại tỷ giá.-Cấp có thẩm quyền nếu đồng ý các tỷ giá thì phê duyệt. Nếu khơng đồng

ý, thì u cầu Chun viên Giao dịch ngoại tệ chỉnh sửa.e) Bước 5. Thông báo tỷ giá cho toàn hệ thống

-Chuyên viên Giao dịch ngoại tệ chuyển cho văn thư để đóng dấu. Sau đó,

gửi cho các Đơn vị kinh doanh để cơng bố trên tồn hệ thống ;Trên đây là Quy trình Lập tỷ giá và các bước thực hiện, tuy nhiên trong q

trình làm việc tơi thấy các thao tác nghiệp vụ chưa được chuẩn và nhanh, làm

mất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến công việc nếu như biến động tỷ giá quá

lớn không kịp điều chỉnh. Tơi phân tích một vài điển hình:

-Thao tác thực hiện: Cơng đoạn tính và nhập tỷ giá hiện nay tại

BAOVIET Bank hồn tồn thủ cơng, tính tốn và update dữ liệu không

sử dụng phần mềm. Việc này làm mất rất nhiều thời gian, rủi ro trongcông tác kinh doanh và quản lý. Cơng đoạn lãng phí thời gian nhất là

Chuyên viên giao dịch ngoại tệ ( FX Dealer) chờ đợi thời gian cơng bố

của NHNN mới có tỷ giá chính thức liên ngân hàng, thường sau 8h:00

sáng trong khi các NHTM hoạt động vào lúc 8h:00, thậm chí có NH hoạt

động 7h30 phút. Sau khi FX Dealer có được tỷ giá cập nhật vào excel

tính tốn giá cả cho các đồng ngoại tệ khác USD, mất thời gian 15 phút,

in bảng tỷ giá và chuyển sang hành chính, hành chính gủi bảng scan cho

tồn hệ thống, các ĐVKD mới tự nhập bảng tỷ giá trên màn hình Led tại

Đvị của mình. Bộ phận PR lấy bảng tỷ giá update lên trang web như vậy

công đoạn up tỷ giá qua q nhiều bộ phận và hồn tồn thủ cơng, và nếu

như tỷ giá chạy up lên hoặc down xuống thì ảnh hưởng đến tồn bộ kinh

doanh ngoại tệ của hệ thống. Rủi ro kinh tế cho ngân hàng là rất lớn. Bộ

phận tác nghiệp kinh doanh tiền tệ nhập dữ liệu vào phần mềm T24.

-Rủi ro công nghệ, con người thực hiện:

 Dữ liệu hoàn toàn dựa trên tỷ giá NHNN và trên thế giới đối với các

đồng ngoại tệ khác USD. Dữ liệu gốc nhập vào excel đã được cài đặt

sẵn các công thức, biên độ tỷ giá nếu như nhân viên chỉnh sửa dữ liệu

về biên độ cộng trừ thì cấp quản lý khơng thể biết được và sai sót xảy

ra là điều dễ hiểu.

 Các bộ phận liên quan như Hành chính, Phòng PR, Phòng tác nghiệp

kinh doanh tiền tệ, Các Đơn vị kinh doanh sẽ update tỷ giá chính thức

khơng cùng thời điểm vì họ còn phải chờ đợi nhận bảng tỷ giá chính

thức từ Hội sở chuyển xuống. Trường hợp nhân viên các bộ phận

nhập tỷ giá khơng chuẩn xác thì sẽ có sai sót về tỷ giá của các đồng

tiền khơng thống nhất.

 Cấp có thẩm quyền khơng có mặt trực trực tiếp tạo thêm thời gian chờ

đợi xem xét và phê duyệt tỷ giá. Công việc giao nhận chứng từ Bảng tỷ giá giữa các bộ phận với nhau

khơng hề có ký nhận, điều này gây nên tình huống khi thất lạc không

ai quy trách nhiệm, ai giao và ai nhận.

Qua quá trình hoạt động và quản lý cơng tác lập tỷ giá, tôi thấy cần cải tiến

một vài công đoạn như sau:

-Thay đổi phương thức nhập tỷ giá: Nhằm tránh qua nhiều cơng đoạn,

lãng phí thời gian và ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của Ngân hàng, Ngân

hàng sẽ sử dụng phần mềm có sẵn T24 và cài tự động đường link giữa Bộ

phận kinh doanh ngoại tệ tới các Đơn vị kinh doanh (Bảng Led chạy trên

màn hình tồn hệ thống), hệ thống phần mềm hạch toán của Ngân hàng

và trang web. Sau khi Chuyên viên FX Dealer nhập và Cấp có thẩm

quyền kiểm sốt, phê duyệt thì ngay lập tức toàn hệ thống niêm yết giá

cùng thời điểm, cùng một giá. Điều này sẽ vừa tiết kiệm thời gian, chi phí

in ấn, nhân viên hành chính, bộ phận PR sẽ chú tâm vào các công việc

khác cấp thiết hơn. Ngồi ra, tại các ĐVKD cũng khơng phải cử 1 nhân

viên hành chính làm đầu mối ngồi tại máy fax, có lúc nhận được bản fax

hoặc khơng nhận được trục trặc làm ảnh hưởng tới hoạt động chung tại

đơn vị mình.-Phân cấp hạn mức ký duyệt về biên độ tỷ giá: Cần ban hành một Quy

định chuẩn mực về biên độ tỷ giá cho phép tới từng cấp nhân viên,

chuyên viên và cấp quản lý để kiểm soát được rủi ro và thời gian phê

duyệt được rút ngắn lại.-Con người: Cần đào tạo kiến thức cho các nhân viên khi thực hiện tác

nghiệp tỷ giá, nếu có sự biến động mạnh cần có thơng báo trên tồn hệ

thống qua email hoặc phone để CN cập nhật thông tin kịp thời tránh rủi ro

thất thoát cho ngân hàng.2. Theo anh chị những nội dung nào trong môn học Quản trị tác nghiệp

này là có thể áp dụng vào cơng việc của anh/ chị hoặc của Doanhnghiệp anh/ chị hiện nay? Anh/chị dự định sẽ áp dụng những kiến

thức đó vào những hoạt động gì và sẽ áp dụng như thế nào?

Sau khi học xong môn quản trị tác nghiệp bản thân tôi thấy đây là môn

học giúp cho các nhà quản lý có cái nhìn tổng quan và hiểu biết sâu sắc

tới từng bộ phận, giúp cho công việc quản lý được sát sao và tiết kiệm

mặt thời gian, chi phí trong q trình hoạt động kinh doanh. Đặc biệt đó

là cơng tác lập kế hoạch chính xác với thực tế.

Quá trình tạo ra sản phẩm và dịch vụ việc chuyển hoá các yếu tố đầu vào

thành các yếu tố đầu ra an toàn hiệu quả. Bước sang cơ chế thị trường

cạnh tranh khốc liệt ngân hang rất cần đến các sản phẩm dịch vụ đáp ứng

được nhu cầu khách hàng, còn cạnh tranh được với các ngân hàng bạn và

nước ngoài theo xu thế hội nhập.

Ngân hàng hay cũng như các doanh nghiệp khác quan tâm

tới tăng năng suất lao động làm sao với chi phí bỏ ra ít nhất đem lại

lợi nhuận là lớn nhất. Điều mà các nhà quản lý ln tìm tòi hướng tới. Để

thực hiện được điều này các nhà quản lý cũng rất cần quan tâm tới các

yếu tố quan trọng làm tăng năng suất lao động, tăng năng suất trong dịch

vụ.

Không thể không nói đến 7 loại lãng phí theo quan điểm sản xuất LEAN

từ đó tìm ra những ngun nhân do đâu và cần khắc phục bằng cách nào.

Trong 7 loại lãng phí của sản xuất LEAN có thể áp dụng

được rất nhiều trong ngân hàng như đợi chờ, vận chuyển,

lưu kho, thao tác, sản phẩm hỏng….. Trong ngân hàng

thực tế các sản phẩm dịch vụ đều có quy trình nhưng các

quy trình khơng được phối hợp chặt chẽ cùng các phòng

ban khác, nên vẫn xảy ra tình trạng chờ đợi, tơi lấy một

vài ví dụ điển hình:-Trong q trình vận chuyển tiền từ quỹ chính đến các phòng giao

dịch trong ngày đảm bảo làm sao cung đường là ngắn nhất, tiết kiệm

chi phí và thời gian nhất để đáp ứng được u cầu khách hàng. Trong

khâu vận chuyển đó đơi khi cần kết hợp với các cơng việc khác có

cùng đoạn đường đi qua. Lưu kho tiền của ngân hàng cũng cần các

yếu tố an toàn hiệu quả. Các Chi nhánh phải tuân thủ theo đúng quy

định về hạn mức số dư tiền cuối ngày để đảm bảo an toàn và lợi ích

kinh tế. Ngân hàng cần ban hành hạn mức số dư tiền mặt tại quỹ để

tránh lãng phí về chi phí khơng đáng có xảy ra.-Đối với Quy trình cho vay khách hàng: Cần rút ngắn thời gian chờ

đợi, vì nếu như qua quá nhiều khâu như tái tẩm định, UBTD, ỦY ban

ALCO ( quản lý tài sản nợ và tài sản có) thì một bộ hồ sơ của khách

hàng phải tái thẩm quá nhiều làm cho nhân viên tín dụng khơng làm

được việc khác vì q chú tâm vào hồ sơ của khách hàng, nếu như

không được phê duyệt càng làm cho Khách hàng khơng hài lòng về

cung cách phục vụ chờ nhiều thời gian và mất công sức chuẩn bị hồ

sơ cho Ngân hàng.-Đối với trường hợp quản lý về thương hiệu của BAOVIET Bank, nếu

như không có một chuẩn mực về bảng hiệu, logo thì khi mở Chi

nhánh, Phòng Giao dịch xảy ra sai sót về logo, kích thước sẽ làm cho

sản phẩm hỏng và lưu kho nhiều những bảng hiệu không thể dùng

được. Nên BAOVIET Bank cần có một chuẩn mực sử dụng nhãn

hiệu, logo của mình.-Quá trình huy động tiết kiệm với Khách hàng cần đào tạo nhân viên

chuyên nghiệp, tránh mất thời gian trong khâu thao tác nghiệp vụ-Khi triển khai một sản phẩm mới vào thị trường, cần phải nghiên cứu

kỹ sản phẩm đó dành cho loại hình khách hàng nào, kế hoạch dự kiến

số người sử dụng, thiết kế sản phẩm ra sao, và ai là đầu mối chịu

trách nhiệm, BAOVIET Bank cần phải theo một quy trình chuẩn về ra

sản phẩm mới, do khi ngân hàng cho ra sản phẩm thể BVIP đã làmcho tổn thất nặng nề về kinh phí và sản phẩm khơng dùng được, gây

nên tranh cãi giữa các bộ phận. Khâu lập kế hoạch cần rõ ràng và chi

tiết.

-Phân bổ nguồn lực cũng cần phải điều chỉnh vì hàng năm tuyển dụng

khơng đồng đều làm cho bộ phận thừa người, bộ phận thiếu người,

tác động đến năng suất làm việc không hiệu quả.-Xây dựng một mô hình điều tiết vận chuyển tiền tới các đơn vị kinh

doanh hiệu quả nhất và ít tốn kém nhất.-Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự, lên kế hoạch kinh doanh của Ngân

hàng sẽ được sát sao và sử dụng một cách hiệu quả nhất nguồn lực

của mình.Trong quá trình học mơn này tơi nghĩ rằng có rất nhiều kiến thức áp

dụng vào q trình làm việc của Ngân hàng tơi. Tuy nhiên do thời

gian hạn hẹp không thể liệt kê thêm vào bài thảo luận này nên tôi chỉ

xin phép mô ta một vài công đoạn, nghiệp vụ của Ngân hàng được

áp dụng trong bài giảng. Tôi hy vọng, với những kiến thức được

truyền đạt từ giảng viên và tài liệu được cấp tôi sẽ vận dụng được

nhiều hơn nữa cho công việc của tôi cũng như tại BAOVIET Bank.Tài liệu tham khảo:

- Quản trị tác nghiệp – MBA-Grigg

- Quy trình lập bảng tỷ giá – Tài liệu BAOVIET BankTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Điều 2. Các bước thực hiện:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×