Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BÀI 2: THÊM MỘT SỐ LỆNH CỦA LOGO ( TIẾT 1 )

BÀI 2: THÊM MỘT SỐ LỆNH CỦA LOGO ( TIẾT 1 )

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2dụng lên bảng (BacK n, LefT k, PU (Pen Up),

PD (Pen Down), HT (Hide Turtle), ST (Show

Turtle), Clean, BYE).

- Giải thích từng lệnh cùng cơng dụng của

chúng.

c. Hoạt động 3: Bài tập

MT: Củng cố cho HS nắm chắc các lệnh đã

học và các lệnh vừa đợc học.

* Đa một số lệnh, Y/C HS xác định lệnh nào

viết đúng, lệnh nào viết sai. Nếu lệnh sai thì

yêu cầu HS đề nghị cách sửa.

- BK 100

- Fd 100

- FD 100 RT 60

- LT100

- FD 100 FD 50

- FD 100RT 50

- CS FD 100 RT 60

- CS FD 100 RT 60...

- CS, FD 100, RT 60.

* Nhận xét – .Năm học 2017 -2018- Lắng nghe.- Quan sát

- HS nhận xét:-S- FD 100 RT 50- CS FD 100 RT 60

- CS FD 100 RT 60.

- Chú ý lắng nghe.IV. Củng cố - dặn dò: 2p

- Nhận xét tiết học.

- GV nhắc nhở HS về nhà xem lại các lệnh đã học.Ngày dạy: ……………….Tuần 27Trường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2Năm học 2017 -2018Tiết 2

BÀI 2: THÊM MỘT SỐ LỆNH CỦA LOGO ( TIẾT 2 )

I. Mục đích yêu cầu:

- Ôn lại một số lệnh đã học ở buổi trước (12 lệnh).

- Vận dụng các lệnh đã được học vào bài thực hành.

- Biết thử nghiệm các câu lệnh đơn giản.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Giáo án.

- Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu, phơng chiếu, phòng máy

- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

1. Ổn định lớp: 2p

2. Kiểm tra bài cũ: 3p

- Gọi HS nhắc lại thành phần chính có trên

màn hình làm việc của Logo.

- Gọi HS nêu lại tên và công dụng của các

lệnh đã được học.

- Nhận xét.

3. Bài mới: 28p

a. Hoạt động 1: Nhắc lại về các lệnh của

Logo:

MT: HS nhớ lại cách viết các lệnh và công

dụng của từng lệnh..

- GV yêu cầu HS nhắc lại cách viết và công

dụng một số lệnh của Logo.

b. Hoạt động 2: Bài tập:

* Bài tập 1: Dùng những lệnh đã học để vẽ

hình ở BT1 (sgk – trang 99).Hoạt động của HS- HS nêu.

- Nhận xét.

- HS nêu.

- Nhận xét.- Chú ý lắng nghe.- HS nhắc lại.

- Nhận xét

- Chú ý lắng nghe, quan sát.

- Lắng nghe.- Gợi ý: trong bài tập này, em có sử dụng - HD giải:Trường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2Năm học 2017 -2018thêm một lệnh đó là lệnh quay trái 90 độ (LT

90).

- Bài giải:

FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 FD 50 RT 90

FD 50 LT 90 FD 50 RT 90 FD 50 HT

* Ta có thể viết nhiều lệnh trên cùng một

dòng.+ Ban đầu, rùa ở vị trí A với hướng đi lên phía trên. Để đến được

B, rùa phải tiến về trước 100 bước.

+ Từ điểm B đến điểm C, rùa cần

quay sang phải một góc 90 độ, sau

đó rùa lại tiến thẳng về trước 100

bước.

+ Từ điểm C đến điểm D, rùa cần

quay sang phải một góc 90 độ, sau

đó rùa lại tiến về trước nhng chỉ

tiến 50 bước.

+ Từ điểm D đến điểm E, rùa cần

quay sang phải một góc 90 độ, sau

đó rùa lại tiến về trước 50 bước.

Sau lệnh này rùa sẽ có hướng sanh

trái.

+ Từ điểm E đến điểm F, rùa cần

đi xuống. Muốn vậy, rùa phải quay

sang trái một góc 90 độ, sau đó rùa

lại tiến về trước 50 bước.

+ Lúc này, rùa đang hướng xuống

phiá dưới. Để về A, rùa cần phải

quay sang phải 90 độ, sau đó đi

thẳng về trước 50 bước.

- HS thực hiện vẽ hình song song

Bài tập 3: Dự đốn hành động của rùa và với GV.

phân biệt 3 lệnh: HOME, CLEAN, CS ở BT3 - Chú ý lắng nghe – ghi vở.

(sgk – trang 100).

a)

RT 90

FD 100

LT 90

FD 100

HOMEb)

RT 90

FD 100

LT 90

FD 100

CLEANc)

RT 90

FD 100

LT 90

FD 100

CS- HS gõ lại nội dung trên máy

mình, sau đó nhận xét.* Bài tập nâng cao: Dùng những lệnh đã học - HS dự đốn kết quả, sau đó gõTrường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2Năm học 2017 -2018để vẽ hình ở BT4 (sgk – trang 100).

vào máy để tự kiểm tra.

- HD BT4: vẽ lá cờ, tam giác, cầu thang.

+ Lệnh HOME: rùa vẽ một đường

Riêng ở hình tam giác, mỗi góc phía trong thẳng về vị trí xuất phát.

của tan giác bằng 60 độ.

+ Lệnh CLEAN: xoá hết sân chơi,

rùa vẫn ở vị trí cũ.

+ Lệnh CS: xố hết sân chơi, rùa

về vị trí xuất phát.

- Lắng nghe + thực hành dới sự

hướng dẫn của GV.

IV. Củng cố - dặn dò: 2p

- Nhận xét tiết học.

- GV nhắc nhở HS về nhà xem lại bài tập và học kỹ lại các lệnh đã học.

KÝ DUYỆT CỦA TỔ KHỐI

Bình Chuẩn, ngày…. tháng …. nămKhối TrưởngKÝ CỦA GV

Bình Chuẩn, ngày…. tháng …. năm…Trần Thị Hồi

Nơng Văn TnTrường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2Năm học 2017 -2018Ngày dạy: ……………….Tuần 28

Tiết 1BÀI 3: SỬ DỤNG CÂU LỆNH LẶP ( TIẾT 1 )

I. Mục đích yêu cầu:

- HS biết giải thích nội dung câu lệnh lặp, biết chỉ ra các hành động bị lặp,

số lần lặp, viết được một câu lệnh lặp đơn giản.

- Nhận biết được cách viết đúng, viết sai trong các mẫu lệnh được đưa ra

- Biết thử nghiệm các câu lệnh lặp đơn giản.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Giáo án.

- Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu, phơng chiếu, phòng máy

- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

1. Ổn định lớp: 2p

2. Kiểm tra bài cũ: 3p

- Gọi HS nêu lại tên và công dụng của các

lệnh đã được học.

- Nhận xét – .

3. Bài mới: 28p

a. Hoạt động 1: Giải thích từ lặp:

- Hỏi: Trong khi vẽ một hình vng, em sẽ

cần thực hiện những lệnh gì?

- Hỏi: Trong khi hình chữ nhật, em sẽ cần

thực hiện những lệnh gì?

- Như vậy: Với những lệnh đợc viết đi viết lại

nhiều lần thì ta khơng cần gõ lại từng lệnh mà

ta sẽ dùng lệnh lặp.

- Lặp có nghĩa là: “thực hiện đi, thực hiện

lại một công việc nhiều lần”.

b. Hoạt động 2: Giới thiệu cách đặt lệnh lặp

trong câu lệnh:

- Cú pháp:

REPEAT số lần lặp [các lệnh cần lặp]Hoạt động của HS- HS nêu.

- Nhận xét.- Chú ý lắng nghe. Trả lời

- Lệnh đi tới và lệnh quay phải.

- Lắng nghe – chú ý.

- Lệnh đi tới và lệnh quay phải.

- Lắng nghe – chú ý.

- HS nhắc lại các bộ phận của

Logo.

- HS nhắc lại.

- Chú ý lắng nghe.Trường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2- Giải thích cú pháp:

+ REPEAT: là tên lệnh

+ số lần lặp: số lần cần lặp (vd: 2, 3, 4,...)

+ [các lệnh cần lặp]: những lệnh cần lặp được viết trong dấu ngoặc vuông [ ]

* Lu ý: Số lần lặp đặt sau chữ REPEAT và

cách từ này một dấu cách. REPEAT sẽ

không phân biệt chữ hoa hay thường.

c. Hoạt động 3: Bài tập.

* Bài tập 1: Em hãy vẽ một hình vng có

cạnh là 100 bước.

* Bài tập 2: Dùng lệnh REPEAT kết hợp với

các lệnh đã học, em hãy vẽ một hình vng

có cạnh là 100 bước.

HD:

- Em hãy nhận xét ở bài tập trên, em đa sử

dụng lệnh nào để vẽ hình vuông?

- Em đã gõ tất cả là bao nhiêu lệnh?

- Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em dùng

lệnh lặp.

- Em hãy dùng lệnh PU để nhấc bút và di

chuyển rùa đến vị trí khác, sau đó hạ bút

xuống, tiếp tục gõ vào lệnh REPEAT 4 [FD

100 RT 90].

- Gọi HS nhận xét:

+ Có giống hình trước khơng?

+ Dùng mấy lệnh để vẽ?

+ Vậy khi nào ta sẽ dùng lệnh lặp?Năm học 2017 -2018- HS ghi vở.- Lắng nghe.- Quan sát

- HS nhận xét:- Thực hành vẽ hình vng:

FD 100 RT 90 FD 100 RT 90

FD 100 RT 90 FD 100- Lệnh FD 100 và RT 90

- 7 lệnh (4 lệnh FD 100 và 3 lệnh

TR 90)

- Chú ý lắng nhe.-Nhấc bút di chuyển rùa đến nơi

- Để theo dõi tiến độ làm việc của rùa thì em khác, gõ lại lệnh REPEAT 4 [FD

sẽ dùng thêm một lệnh nữa, đó là lệnh WAIT 100 RT 90].

(chờ).

- Y/C HS gõ lại lệnh REPEAT 4 [FD 100 RT - Giống.

90].

- Dùng 1 lệnh.Trường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2- Y/C HS gõ lệnh REPEAT 4 [FD 100 RT 90

WAIT 120].

- Y/C HS nhận xét.

- GV gải thích lệnh WAIT 120: khi gặp lệnh

WAIT 120, rùa sẽ tạm dừng 120 tíc (10 tíc

bằng 1 giây). Như vậy rùa đã dừng ở bài này

với thời gian là bao nhiêu giây?

* Mở rộng: Em có thể đặt lệnh Wait bất kỳ

nơi nào trong [các lệnh cần lặp] với giá trị

bất ỳ.Năm học 2017 -2018- Khi có những lệnh được lặp đi,

lặp lại nhiều lần.- HS gõ lại lệnh.- Rùa vẽ từng cạnh của hình

vng.- HS trả lời.

- 2 giây.

IV. Củng cố - dặn dò: 2p

- Nhận xét tiết học.

- Y/C HS nhắc lại cú pháp lệnh REPEAT.

- Lệnh REPEAT dùng để làm gì?

- Khi nào thì em ần dùng lệnh WAIT?

- GV nhắc nhở HS về nhà xem lại các lệnh đã học.Ngày dạy: ……………….Tuần 28Trường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2Năm học 2017 -2018Tiết 2

BÀI 3: SỬ DỤNG CÂU LỆNH LẶP ( TIẾT 2 )

I. Mục đích u cầu:

- Ơn lại 14 lệnh đã học. Cần nhấn mạnh ở các lệnh: tiến, lùi, quay phải, quay

trái, xố màn hình về vị trí xuất phát.

- Nhận dạng được lệnh cùng với công dụng của chúng.

- Vận dụng các lệnh đã học để giải bài tập.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Giáo án.

- Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu, phơng chiếu, phòng máy

- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

1. Ổn định lớp: 2p

2. Kiểm tra bài cũ: 3p

- Gọi HS nêu lại tên và công dụng của các

lệnh đã được học.

- Nhận xét .

3. Bài mới: 28p

a. Hoạt động 1: Nhắc lại các lệnh của

Logo:

- Hỏi: Em nào hãy cho thầy biết, chúng ta đã

học tất cả bao nhêu lệnh về Logo.

- Đưa ra bảng ở bài tập 5 trang 106, Y/C HS

điền vào phần còn thiếu.

- Y/C HS điền từ thích hợp vào chỗ trống (bài

tập 3 sgk – trang 105)

b. Hoạt động 2: Bài tập:

- Y/C HS vẽ hình sau.Hoạt động của HS- HS nêu.

- Nhận xét.- Có 14 lệnh.

- HS điền vào phần còn thiếu.

- HS làm bài tập.- HS thực hành.- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

IV. Củng cố - dặn dò: 2pTrường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2Năm học 2017 -2018- Nhận xét tiết học.

- GV nhắc nhở HS về nhà xem lại tất cả các lệnh đã học.

KÝ DUYỆT CỦA TỔ KHỐI

Bình Chuẩn, ngày…. tháng …. nămKhối TrưởngKÝ CỦA GV

Bình Chuẩn, ngày…. tháng …. năm…Trần Thị Hồi

Nơng Văn TnTrường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2Ngày dạy: ……………….Năm học 2017 -2018Tuần 29

Tiết 1

BÀI 4: ƠN TẬP ( TIẾT 1 )I. Mục đích yêu cầu:

- Ôn tập lại các lệnh vẽ của phần mềm Logo.

- Thực hành sử dụng các lệnh của Logo để vẽ các hình theo mẫu, Biết cách sử

dụng kết hợp các lệnh để vẽ hình nhanh hơn.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Giáo án.

- Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu, phơng chiếu, phòng máy

- Học sinh: Vở ghi và bút ghi.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định lớp: 2p

2. Kiểm tra bài cũ: 3p

Em hãy nêu cú pháp của lệnh Repeat

và tác dụng của lệnh WAIT?

- GV nhận xét –

- 2 HS trả lời.

3. Bài mới: 28p

- Hs ở dưới theo dõi và nhận xét.

* Lý thuyết:

GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại các lệnh

cơ bản của Logo?

- Trả lời:

Home

CS

FD n

RT k

BK n

LT

PU

PD

HT

STHs ghi chép bài:Trường Tiểu học Lê Thị TrungGiáo án tin học - quyển 2- Giáo viên nhắc lại các lệnh đã học:

- Home: Rùa về vị trí xuất phát (ở chính

CSRùa về vị trí xuất phát. Xóa

tồn bộ sân chơi.

FD n

Rùa về phía trước n bước

RT k

Rùa quay phải k độ

BK n

Rùa lùi lại sau n bước

LT

Rùa quay sang trái k độ

PU

Nhấc bút (Rùa không vẽ nữa)

PD

Hạ bút (Rùa tiếp tục vẽ)

HT

Rùa ẩn mình

ST

Rùa hiện mình

Xố màn hình và Rùa vẫn ở vị

trí hiện tại.

Thốt khỏi phần mềm logo

giữa sân chơi, đầu hướng lên trên).

* Lệnh: Repeat n [ các lệnh được lặp

lại ]

* Lệnh Wait s . Trong đó s là số tíc mà

rùa tạm dừng lại trước khi thực hiện

cơng việc tiếp theo ( Trong đó 60 tíc

bằng 1 giây).

* GV: Để Rùa làm đúng việc mà em

mong muốn, em phải tưởng tượng được

việc Rùa làm sẽ làm khi ra lệnh. Nhớ

các lệnh sẽ giúp các em có được kết quả

nhanh hơn.

IV. Củng cố - dặn dò: 2p

- Nhận xét giờ học. Khắc sâu kiến thức đã học.Năm học 2017 -2018Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÀI 2: THÊM MỘT SỐ LỆNH CỦA LOGO ( TIẾT 1 )

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×